In de afgelopen 250 jaar zijn maar liefst 571 plantensoorten uitgestorven. Sinds 1900 verdwijnen drie soorten per jaar, een snelheid die vijfhonderd maal hoger is dan van nature verwacht kan worden. Dat schrijven Britse en Zweedse onderzoekers in Nature Ecology & Evolution (10 juni). Vooral planten in de tropen en op eilanden lopen risico uit te sterven, evenals houtige gewassen wereldwijd. Ze concluderen dat aan de hand van een database van alle 330 duizend beschreven zaaddragende plantensoorten en wetenschappelijke literatuur over het uitsterven, maar ook over de herontdekking van soorten. Sinds Carl Linnaeus’ compendium van plantensoorten in 1753 werden 1234 soorten als uitgestorven gemeld, maar ruim de helft ervan werd herontdekt of anders geclassificeerd.