In 2050 zijn we met 10 miljard mensen! En we willen allemaal eten en in goede gezondheid leven. Liefst in harmonie met de natuur zodat de aarde leefbaar blijft voor toekomstige generaties. Zonder kennis van biologie redden we dat niet. Met biologie red je de wereld! is dan ook het thema van de zevende NIBI-conferentie voor vmbo en onderbouw havo en vwo die plaatsvindt op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni 2020 in Lunteren. De klimaatcrisis geeft ons voldoende uitdagingen zoals de opwarming van de aarde en de daarmee samenhangende stijgende zeespiegel. De natuur biedt hier oplossingen. Zo kunnen we Zeeland en de Wadden duurzaam beschermen door kwelders en schorren voor de dijken te leggen.

 

Dan heb je minder hoge dijken nodig. De stikstofcrisis kunnen we te lijf als we meer plantaardig eten en natuurinclusief gaan boeren. Hoe dat eruit ziet kun je ervaren bij Boerderij de Groote Voort in Lunteren. En hoe houd je die 10 miljard hoofden en lijven gezond? Neem de pubers in de klas. Met kromme nek aan hun schermpje geplakt waardoor ze in de pauze soms vergeten te eten. Niks gezond eten en bewegen. Hoe breng je die biologische kennis zo over dat het tussen de oren van je leerlingen blijft hangen? Met al die uitdagingen, groot en klein, gaan we aan de slag in de meer dan veertig praktische (buiten)workshops. Heb je een goed idee voor een workshop of spreker? Mail Tycho Malmberg (malmberg@nibi.nl).