Elektronenmicroscoop-opname van SARS-CoV-2-virussen met de typerende blauw-ingekleurde kroonachtige uitsteksels. Foto: NIAIS-RML

 

De mediane incubatietijd voor het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 is 5,1 dagen. Dat schatten Amerikaanse onderzoekers op basis van analyses van 181 ziektegevallen uit China en andere landen waarvan ze openbare en relatief betrouwbare gegevens hebben over datums van blootstelling en optreden van symptomen (Annals of Internal Medicine, 9 maart). De analyses suggereren dat 97,5 procent van de mensen die ziektesymptomen ontwikkelen, dit binnen 11,5 dagen na blootstelling doen. Deze bevindingen ondersteunen de veertiendaagse quarantaineperiode die gezondheidsorganisaties als het RIVM hanteren, ‘hoewel sommige gevallen op de lange termijn worden gemist’.

 

Naast meldingen van gezondheidsorganisaties en media over aantallen ziektegevallen en sterfte verschijnen ook steeds meer wetenschappelijke publicaties over de nieuwe SARS-CoV-2-virusuitbraak. Zo berekent een studie met het ziektetransmissiemodel Gleam dat het reisverbod dat China op 23 januari in Wuhan invoerde de verspreiding van de epidemie in heel China maar met drie tot vijf dagen heeft vertraagd (Science, 6 maart online). Reisbeperkingen hebben volgens de onderzoekers slechts een beperkt effect; het vertragen van de epidemie kan beter bereikt worden door medische interventies en gedragsveranderingen, zoals vroege detectie, isolatie en handenwassen. Volgens een hoofdartikel in Science Translational Medicine van 11 maart is de huidige epidemie alleen te beteugelen als men meer gebruik maakt van datagestuurde voorspellende modellen in plaats van op aantallen en geografische verspreiding van bevestigde gevallen. (GvM)