Bionieuws is het vak-blad voor biologen en een uitgave van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI), de vereniging van ruim5.500 wetenschap-pers, docenten, onder-nemers, beleidsma-kers en studenten, die biologische kennisontwikkelen en toe-passen. Bionieuws verschijnt twintig keer per jaar en wordt verzonden aan alle NIBI-leden en aan abonnees. De op-lage is 6.500. Op tekst en beeld uit Bionieuwsrust copyright.www.bionieuws.nl

 

Ledeninformatie: Alle informatie voor leden is te vinden op www.nibi.nl

 

Abonnementen: Opgeven bij NIBI-secretariaat, tel. 030-2369244, info@nibi.nl

 

Prijzen: abonnement binnen Nederland: 103 euro; buitenland: in verband met verzendkosten 30 euro extra. Lossenummers: 8 euro.Alle bedragen exclu-sief btw.

 

Advertenties: Leen van den Oever06-14364496vandenoever@nibi.nl

 

btw-nr. 58.33.516. B.01 ISSN 0042-221Redactie

-drs. Gert van Maanen (hoofdredacteur) maanen@bionieuws.nl
-drs. Steijn van Schie (eindredacteur) schie@bionieuws.nl
-drs. Aafke Kok (eindredacteur) kok@bionieuws.nl
-drs. Karlijn Keessen (redacteur) keessen@nibi.nl
-Annemarie Roos (vormgever) roos@bionieuws.nlRedactieadres:

Franz-Lisztplantsoen 200, 3533 JG Utrecht tel. 030-2321276, redactie@bionieuws.nlRedactie Adviesraad:

-dr. Frank van der Wilk (voorzitter)
-dr. Jeroen Warnaar
-dr. Wil van der Reijden (KNVM)
-vacature (NecoV)
-drs. Nils van Rooijen (KNBV)
-ir. Jan Wisse
-dr. Peter Klaren (KNDV)
-vacature (journalistiek)
-dr. Roon Bakels (onderwijs)
-dr. Martine Maan (NVG)
-dr. Eric Mulder (NME, paleobiologie)