Bionieuws

Ecologie & Evolutie

Aalscholver verbindt plantpopulaties via vis

Dankzij de vissen die aalscholvers verschalken, verspreiden deze vogels ook plantenzaden en ongewervelden. Foto: NIOO-KNAW

Aalscholvers verspreiden plantenzaden die via opgegeten vis in hun verteringsstelsel terecht komen. Deze vorm van secundaire dispersie wordt vaak over het hoofd gezien, maar speelt waarschijnlijk een belangrijke rol bij het verbinden van metapopulaties en de verspreiding van planten en invertebraten. Dat schrijven biologen, waaronder de Nederlandse Casper van Leeuwen, 4 oktober in Biology Letters. Ze verzamelden daartoe op zeven locaties in Europa braakballen van aalscholvers (Phalacrocorax carbo) en vonden intacte plantenzaden van terrestrische, aquatische en mariene herkomst uit zestien verschillende families. Darwin opperde al het idee dat visetende vogels plantenzaden verspreiden via de vis waar ze van leven, maar dit is volgens de onderzoekers de eerste keer dat die hypothese ook daadwerkelijk is getest.

Dit bericht verscheen in Bionieuws 16 van 7 oktober 2017.