Bionieuws

Ecologie & Evolutie

Bijen kunnen niet goed tegen opwarming

De metselbijensoort Osmia ribifloris is blijkens veldexperimenten niet goed opgewassen tegen een temperatuurstijging van twee graden. Detail foto: USDA, Jack Dykinga

Een verwachte temperatuurstijging met zo’n twee graden door klimaatopwarming kan fatale gevolgen hebben voor bijen. Uit een tweejarig veldexperiment met opwarming van bijennesten blijkt dat de bijensterfte van de gebruikelijke 1 tot 2 procent in het eerste jaar opliep tot 35 procent en 75 procent in het tweede jaar (Functional Ecology, 28 juni online).
De experimenten zijn door Amerikaanse en Deense ecologen gedaan met solitaire metselbijen (Osmia ribifloris), waarvan de nesten zwart zijn gemaakt om opwarming te simuleren. De opgewarmde bijen hebben hogere sterftecijfers, kleinere lichamen, minder lichaamsvet en kennen ook een veel langere diapause of rustperiode. Warmtestress kan daarom zo mogelijk leiden tot het lokaal uitsterven of wegtrekken van belangrijke bestuivers.

Experimenteel onderzoek aan verschillend gekleurde kunstmatige nesten van metselbijen in de Santa Catalina Mountains in Arizona om de temperatuureffecten op overleving in het veld te kunnen meten. Foto: Paul CaraDonna, Northwestern University

Dit bericht verscheen in Bionieuws 12 van 7 juli 2018.