Bionieuws

Ecologie & Evolutie

Biodiversiteit stimuleert biomassa

De biodiversiteit rond dit rif in Carrie Bow Cay bij Belize is niet alleen mooi, maar stimuleert ook de productie van biomassa in dit natuurlijke systeem. Foto: Ross Whippo / Smithsonian Environmental Research Center

Ook onder natuurlijke omstandigheden levert biodiversiteit een zeer significante bijdrage aan biomassaproductie. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers na analyse van 67 veldstudies waarin de effecten van biodiversiteit op de biomassaproductie duidelijk te onderscheiden waren van die van abiotische factoren (Nature, 7 september).
Dat biodiversiteitsverlies leidt tot een verminderde productiviteit en stabiliteit van ecosystemen was al aangetoond in meer dan vijfhonderd veldexperimenten. Toch bleef de claim controversieel omdat sommige critici het niet als bewijs zagen dat biomassaproductie door hogere biodiversiteit ook onder natuurlijke omstandigheden optreedt. Het positieve effect van soortenrijkdom op productiviteit is vergelijkbaar en soms zelfs sterker dan die ten gevolge van klimaatopwarming of verhoogde beschikbaarheid van nutriënten.

Dit bericht verscheen in Bionieuws 14 van 9 september 2017.