Bionieuws

Retina

Hommelpositie voorspelt taak

Foto © James Crall

Individuele QR-codes op zeventienhonderd hommels stelden onderzoekers in staat het individuele gedrag van hommels tot in detail te volgen (Nature Communications, 4 april). Binnen de kolonie heeft elke hommel zijn eigen taak en plek binnen het nest. Toch moeten ze ook flexibel zijn, zoals onderzoekers aantonen door foerageerhommels te verwijderen, en te bekijken welk type hommel het foerageren vervolgens op zich neemt. Dat blijken verrassend genoeg hommels te zijn die zich juist in het centrum van het nest bevinden, waar de meeste interactie met voedsel plaatsvindt. Mogelijk weten juist deze hommels welk voedsel er nodig is in het nest.

Dit artikel verscheen in Bionieuws 7 van 7 april 2018.