Bionieuws

Ecologie & Evolutie

Houtkap rond Białowieża schaadt ecosysteem

De gevolgen van houtkap in een deel van het Białowieża-bos. Links de situatie waarbij door schorskevers sprake is van enig dood hout wat gunstig is voor de biodiversiteit aan bijvoorbeeld insecten en spechten, rechts de totale vernietiging van het bosleven na houtkap. Foto's: Dries Kuijper.

De houtkap die sinds 2015 plaatsvindt in en rond het oerbos van Białowieża heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en verreikende effecten op het functioneren van dit ecosysteem op landschapsschaal (Biological Conservation, 25 september online). De versnippering van het Natura 2000-gebied is met 26 procent toegenomen en de houtkap op 675 hectare heeft cumulatieve effecten op minimaal 4073 hectare bosgebied. Dat berekenen Poolse onderzoekers onder leiding van de Nederlandse bosecoloog Dries Kuijper op basis van analyses van satellietbeelden en gewogen beoordelingen van daadwerkelijk bosverlies. Zij bepleiten het hele Białowieżabos tot nationaal park uit te breiden om verdere verslechtering te voorkomen. De houtkap in Białowieża is eerder dit jaar al illegaal verklaard door het Europese Hof van Justitie.

Zie ook:
'Houtkap als splijtzwam in oerbos Białowieža' - Bionieuws 7 van 9 april 2016

Dit artikel verscheen in Bionieuws 15 van 6 oktober 2018.