Bionieuws

Plant & Dier

​Krabben voelen wel pijn

Krabben zijn wel degelijk in staat pijn te ervaren. Dat schrijven twee Britse onderzoekers in het novembernummer van Biology Letters. Over het wel of niet ervaren van pijn door kreeftachtigen bestaat veel discussie. Al vaker is waargenomen dat krabben en kreeften na een toegediende schok een gedragsrespons en een fysiologische respons vertonen. Kritiekpunt is dat juist hun eigen vluchtgedrag die verhoogde fysiologische stress zou veroorzaken, en niet de pijnprikkel. De onderzoekers keken daarom niet naar krabben die na een pijnprikkel uit het aquarium vluchtten, maar juist naar krabben die na een shock rustig doorwandelden: die hadden eveneens verhoogde fysiologisch stress. Controlekrabben zonder schok die hetzelfde wandelgedrag vertoonden, haalden dit stressniveau niet. Daaruit concluderen de onderzoekers dat schokken een stressvolle pijnreactie veroorzaken.