Bionieuws

Column

Misvatting

De wereld zit vol populaire misvattingen. Dat geldt voor alle wetenschapsgebieden, maar zeker ook voor de biologie. Zo zijn er natuurlijk nog steeds mensen die denken dat blauwalgen planten zijn. Je kunt het ze niet eens kwalijk nemen, want de naamgeving is nogal verwarrend. En hoe vaak staat niet in de krant dat de aardappelziekte fytoftora wordt veroorzaakt door een schimmel. Kenners weten dat Phytophthora infestans toch echt een oömyceet is en dus helemaal geen schimmel. Ook hier hebben we als biologen een beetje boter op onze hoofd, want we noemen oömyceten ook wel water- of pseudoschimmels, dus de populaire associatie is best goed verklaarbaar.

Bovenstaande misvattingen zou je nog tot de categorie klein grut kunnen rekenen, maar er zijn ook misvattingen die veel verstrekkender zijn. Biologen zijn volgens veel mensen vooral waarnemers van natuurverschijnselen, terwijl de biologie allang is uitgegroeid tot een verklarende en voorspellende wetenschap. Dat heeft consequenties voor ons imago als rondvliegende soortenverzamelende Freek Vonks, terwijl we natuurlijk juist heel veel maatschappelijk zeer relevant onderzoek doen.

Hoog tijd voor de rubriek Per Abuis, waarin we het komende jaar de belangrijkste biologische misvattingen gaan inventariseren. Met het achterliggende idee die vervolgens in de Week van de Biologie voor eens en altijd uit Nederland te verdrijven. Hiervoor hebben we uw hulp hard nodig, want het is een hardnekkig misverstand dat Bionieuws en het Nederlands Instituut voor Biologie alle biomissers al goed op het netvlies hebben.

Behalve huiswerk hebben we ook een aanlokkelijk uitstapje in de aanbieding. Ter gelegenheid van Darwindag organiseren we nu voor de tweede jaar op rij een Darwin Café, wederom in Wageningen, op maandagmiddag 12 februari. Dit keer staat een lezing van microbioloog Eddy Smid op het programma over de evolutie van bier. Want – nog zo’n misvatting – niet alleen in de natuur, maar ook in de bierbrouwerij zijn volop sporen van evolutie te vinden (zie: ‘Domesticatie en eilandevolutie in bier’).

Een traditie die we als biologen in
ere moeten houden

Charles Darwin was niet alleen een regelmatig gebruiker van snuiftabak, maar dronk ook vrijwel dagelijks een biertje. Een traditie die we als biologen in ere moeten houden, zeker nu Stadsbrouwerij Wageningen toe is aan versie 3.0 van haar evolutionaire speciaalbiertje Darwin. Neem met ons de proef op de som, want met een biertje komen vast de tongen los. Leven in de brouwerij. Een ideaal moment om zonder schroom alle opgekropte misvattingen met ons te delen.