Bionieuws

Ecologie & Evolutie

‘Reset OVP: meer moeras en minder grazers’

Konikpaarden in de Oostvaardersplassen.

Versterk de vogelreservaatfunctie van de Oostvaardersplassen, verminder het aantal grote grazers, maar handhaaf het natuurlijke beheer. Dat zijn de belangrijkste punten uit het advies dat de commissie Van Geel op 25 april aan de provincie Flevoland uitbracht. De commissie vindt dat de al in 2015 voorgestelde vergroting van hydrologische dynamiek in het moerasdeel topprioriteit verdient. Verder stelt zij voor het begraasbare deel bijna te halveren en - deels door uitplaatsing - het aantal grote grazers eenmalig te beperken tot elfhonderd dieren.
Voor de toekomst geldt dan een plafond van ongeveer vijftienhonderd dieren, vergelijkbaar met de situatie van de jaren negentig, met hooguit 5 tot 10 procent uitval door vroeg-reactief beheer.


Dit artikel verscheen in Bionieuws 8 van 28 april 2018.