Laatste edities

In dit nummer:

2 Voortekenen van de Brexit?
‘Mijn collega’s zijn fanatiek pro-Europa, ik ben Brexit-moe’

4 Skink kreeg weer pootjes
Nat klimaat zorgt voor terugkeer van verloren ledematen

8 Revolutie in het virusjaar
Eindelijk krijgen virussen echte evolutionaire stambomen

10 Verzot op jaarringen
Dendrochronoloog Valerie Trouet leest true-tree stories

En verder:
6 Onderwijs: Thuis toetsen
7 Recensie: Rumphius’ kruidboek
16 Nomen: Gevoelige grondel

Bionieuws 18 - 14 november 2020

U kunt deze editie niet bekijken
In dit nummer:

2 Rolling grants voor onderzoek?

‘Het zou super zijn als het de ratrace rond projectsubsidies afremt’

4 Spin hoort ze vliegen
Lagefrequente tonen leiden tot achterwaartse aanval op prooien

8 Houd de V onder 2,1
Overbevolking: nu wordt het Jelle Reumer toch echt teveel

10 Duurzame docent
Malotaux:
‘Een tuin is heel betekenisvol en laat leerlingen samenhang zien’

En verder:
6 Onderwijs: Hbo-instroom
7 In Bedrijf: Barenbrug
12 Opinie: Charles Turner

Bionieuws 17 - 31 oktober 2020

U kunt deze editie niet bekijken
In dit nummer:

2 Welke kennis wil Den Haag?
‘Biologie moet echt de basis zijn van toekomstige transities’

4 Plant maakt eigen broeikasje
Speciaal blad houdt vruchten van klimplant warm

6 Lessen in viruswaarheid
Leren nepnieuws over mondkapjes te ontmaskeren

8 Microbiomen doorspitten
Het nut van microbiomen: van alg tot zoogdierdarm?

En verder:
7 Recensie: Besmet!
10 Interview: Neefjes
16 Nomen: Hamsterrat

Bionieuws 16 - 17 oktober 2020

U kunt deze editie niet bekijken
In dit nummer:

2 Pandemie van pijnstillers?
‘Het risico op verslaving via het medische circuit is nog beperkt’

4 Lockdown doet gorsen goed
Wegvallen geluidsvervuiling verbetert zang witkruingorsen

6 Corona kweekt biologen
Golf aan eerstejaars biologiestudenten overspoelt Utrecht en Groningen

7 Thee van akkeronkruid
Verdienmodel voor biodiversiteit leidde naar PTThee

8 Sneltesten voor covid-19
Snelheid en gevoeligheid gaan niet gelijk op en innovatie kost tijd

En verder:
10 Interview: Edwin van Huis
11 Observans: Zeevonk
16 Nomen: Doorbijter

Bionieuws 15 - 3 oktober 2020

U kunt deze editie niet bekijken
In dit nummer:

2 Teveel mensen in de natuur?
‘Je kon over de boten lopen, in plaats van over de futennesten’

4 Eend verspreidt vogelgriep
Vogelgriepvirus blijft nog zeven maanden in het water achter  

6 Veldwerk in de stad
Het urbane landschap is onverwacht rijk aan leven

8 Twee eeuwen Naturalis 
Hoe een gesloten pakhuis zich ontpopte tot modern museum

12 Swimway Waddenzee
Scholletjes betrappen met zenders, camera’s en audiodetectie 

En verder:
7 Recensie: Natuurschatten 
10 Interview: Rafael Martig
16 Nomen: Nerts

Bionieuws 14 - 19 september 2020

U kunt deze editie niet bekijken

In dit nummer:

2 Leren van de coronacrisis
'We zijn overvallen door de all-over impact op de zorg en samenleving'

4 Kampioen webschieten
Tsjakka, parapluspinnen schieten razendsnel met hun wielweb


8 Culina omarmt Open Science
'Je maakt minder grote claims als je weet dat collega's meekijken'

12 Swimway Waddenzee
Scholletjes betrappen met zenders, camera's en audiodetectie

En verder:
6
Onderwijs/opinie
7
In bedrijf
24
Nomen

Bionieuws 13 - 5 september 2020

U kunt deze editie niet bekijken
In dit nummer:

2 Studeren in de coronacrisis
Eerste golf bracht studenten ‘beklemming’ en ‘rust’

5 Mazelen circuleert al heel lang
Al 2.600 jaar geleden waren er genoeg mensen voor viruscirculatie

8 Eigen museum: Klaas Nanninga
Woonhuis vol schelpen, mummies en natuurdiorama’s

10 Sars-cov-2 slopen
Voor- en nadelen van al het antivirale wapengerei

En verder:
6 Onderwijs: Studiestart 2020
7/15 Recensies en boeken
12 Biotoer: Dwars door NL

De volgende Bionieuws verschijnt na het zomerreces op 5 september 2020

Bionieuws 12 - 4 juli 2020

U kunt deze editie niet bekijken
In dit nummer:

2 Zijn zonneparken groen?
Zonnepanelen op dak of ook in de natuur

5 Onweerstaanbaar
Antibioticum irrestistine-16 lokt geen resistenties uit

7 Laat natuur verwilderen
Waldlaif begint met wilde bijen in achtertuinen

8 Kringlopen met valkuilen
‘Waterbedsyndroom levert zo twee bulten terug’

En verder:
6 Onderwijs: Coronastages
10 Interview: Dorus Gadella
13 Visualisatie coronakennis

Bionieuws 11 - 13 juni 2020

U kunt deze editie niet bekijken
In dit nummer:

2 Corona maakt creatief
Onverwacht onderzoek dankzij afstand houden

5 Hommel bevordert bloei
Geen stuifmeel? Dan doorboren we je blad (wel even) 

6 Docenten missen het examen
‘Een tweede corrector is essentieel’

8 Huisarrest door hooikoorts
Pollentellers en botanici buigen zich over langere bloei 

En verder:
7 Boeken: Gevaarlijk spel
10 Interview: Gert Flik
13 Sterfte door sars-cov-2

Bionieuws 10 - 30 mei 2020

U kunt deze editie niet bekijken
In dit nummer:

2 Volgende pandemie voorkomen
Systeem resetten of handen blijven wassen

4 Wind selecteert hagedissen
Vastklampen om orkanen te overleven

8 Virusreservoir vleermuis
Wij zoeken de problemen zelf op

10 Weinig infrastructuur
Virusjager Vincent Munster over Nederlandse rol in coronacrisis

En verder:
7 In Bedrijf: Hakuna Matata
11 QED: Droogteresistent
13 Sars-cov-2-nieuws

Bionieuws 09 - 16 mei 2020

U kunt deze editie niet bekijken