Gebruikersvoorwaarden

Leverings voorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden en uurtarieven NIBI

Leveringsvoorwaarden
Op alle werkzaamheden die het NIBI uitvoert, onder andere in onderwijs in projecten en in advies, zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht. 
Het NIBI gaat vertrouwelijk om met de informatie die in het kader van trainingen, samenwerkingsovereenkomsten of opdrachten wordt ontvangen. Na toestemming van en in overleg met de deelnemers, projectpartners of opdrachtgevers, kan het NIBI overgaan tot publicatie.
Het copyright van alle door het NIBI geproduceerde materialen ligt bij het NIBI. In overleg kan het copyright worden overgedragen aan deelnemers voor eigen gebruik, aan projectpartners of aan opdrachtgevers. 
Het NIBI geeft kort beroepsonderwijs, brengt advies uit en realiseert projecten op basis van haar kennis en ervaring. Het NIBI kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van adviezen.
Voor alle met het NIBI aangegane overeenkomsten geldt een bedenktermijn van 15 werkdagen.

 

Uurtarieven 2017
Het NIBI hanteert voor haar werkzaamheden twee tarieven. Ten eerste het gereduceerde tarief voor werkzaamheden die in de lijn van de doelstellingen van het NIBI liggen. Ten tweede het commercieel tarief. In een overeenkomst wordt vastgelegd welk tarief in een samenwerkingsovereenkomst of bij een opdracht wordt gehanteerd.

Uurtarieven 2017 (in euro exclusief BTW):

Medewerker            Gereduceerd     Commercieel
Directeur                            111                    185
Senior adviseur                 86                     143
Junior adviseur                  71                     119
Administratie                      60                     100

 

CRKBO registratie
Sinds mei 2011 is het NIBI opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De opname in het CRKBO betekent naast de BTW vrijstelling een erkenning van de kwaliteit van alle opleiding- en trainingsactiviteiten van het NIBI.
Voor de opname in het register vond een uitgebreide audit plaats. Kwaliteitseisen rondom zorgvuldigheid, rechtszekerheid, informatievoorziening en betrouwbaarheid werden onder de loep genomen. Zonder kanttekeningen is de erkenning verleend.