Laatste edities

In dit nummer

2 Nog tien jaar glyfosaat?
‘We moeten ons niet gek laten maken door lobbygroepen’

4 Zelfs kwal kan wel iets leren
Dooskwal manoeuvreert met 24 oogjes langs mangrovewortels

6 Weer meer biologiestudenten
Stijging van 11% eerstejaars biologie, maar biomedisch zakt met 27%

8 ‘Kokkelstudies schoten tekort’
Heranalyse zet vraagtekens bij oude, invloedrijke kokkelpublicaties

En verder:
7 Recensie: Kom Kijken
10 Interview: Florian Muijres
16 Nomen: Jak

Bionieuws 15 - 29 september

Niet in abonnement

In dit nummer:

2 Vleermuizen of isoleren?
Verduurzaming knelt door veel spouwvleermuizen en weinig ecologen

4 Aap klom uit de boom
Mens kan speerwerpen dankzij remsysteem voor te zware apen

6 Wetenschappertje spelen
Heropende universiteitsmuseum wil vooral nieuwsgierigheid opwekken

8 Boeren gaan te water
Teelt van micro-alg, lisdodde en kweekvis heeft kansen en keerzijden

En verder:
7 In Bedrijf: LabBuddy
10 Interview: Darwin Leader
16 Nomen: Reuzenpassiebloem

Bionieuws 14 - 15 september 2023

Niet in abonnement

In dit nummer:

2 Krijgen ggo’s nu vleugels?
‘Met afschaffing van de labelplicht slaat het EU-voorstel door’

5 Camouflage ontmaskerd
Everlipvis controleert zijn kleur met lichtgevoelige huidcellen

6 YouTuber Joost wil kleuren
Doeboek helpt leerlingen leren door onderdelen in te kleuren

8 Voetafdruk van een lab
Laboratoria vreten energie en zijn hardnekkige afvalbron

En verder:
7 Recensie: Waterbear
10 Interview: Thijs Ettema
16 Nomen: Mopsvleermuis

Bionieuws 13 - 1 september

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Vakken 2/3 in Nederlands?
‘We moeten de uitzonderingen preciezer gaan formuleren’

4 Perfectie in het bladsnijden
Nekharen en achterpoten helpen mier blad elliptisch te knippen

10 Exoten op de Cariben
Uitheemse reptielen overspelen de eilanden van de Kleine Antillen

12 De wet van Murphy
In gevecht met hazen en andere experimenten die in de soep liepen

En verder:
7 In Bedrijf: JustDiggit
8 Interview: Jos Raaijmakers
20 Nomen: oorkwal

Bionieuws 12 - 7 juli

Niet in abonnement

In dit nummer:

2 Sterft de dierkunde uit?
‘Dierkunde is verdeeld geraakt over een heel scala aan disciplines’

4 Het nut van masturberen
Voor mannelijke primaten zitten er zeker twee voordelen aan

6 Eindexamens gefileerd
‘Sommige onderdelen ontbraken helemaal’

8 Werkzaamheid van placebo’s
De mechanismen achter het effect van ‘het kusje erop’

En verder:
7 Recensie: Flora Batava
10 Interview: Sjoukje Heimovaara
16 Nomen: schorpioenvlieg

Bionieuws 11 - 16 juni

Niet in abonnement

In dit nummer:

2 Leeft biodiversiteit wel?
‘Om iets te beschermen moet je ervan houden en het leren kennen’

7 Stamcellen vermeerderen
In een Scinus-bioreactor hebben cellen het echt naar hun zin

9 Asperges in drie kleuren
Waarom het witte goud ook groene en paarse uitvoeringen kent

10 Onbegrepen mimicry
Na-aperij, imitatie en bedrog: mimicry zit ook in geur en gedrag

En verder:
6 Onderwijs: marine sciences
8 Interview: Arjen van Tunen
20 Nomen: onibi-worm

Bionieuws 10 - 26 mei 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Welke soort nu weer?
‘De Nationale Bloem Verkiezing is een vorm van botanisch onderwijs’

5 Kwelders beschermen dijken
Veldstudie bewijst dat kweldervegetatie voor waterveiligheid zorgt

6 Natuurinclusief onderwijs
Zoek na het einde van de lesdag een rustig zitplekje in de natuur op

8 Antoni van Leeuwenhoek
Zijn microscoopjes raakten zoek, maar zijn ‘dierkens’ zijn een mijlpaal

En verder:
7 Recensie: Voornse duinen
10 Interview: Hugo Snippert
16 Nomen: Auvergnetapir

Bionieuws 09 - 12 mei 2023

Niet in abonnement

In dit nummer:

2 Is vogelgriep te beheersen?

‘Griepvirussen kunnen mengen in varkens, maar ook in mensen’

4 Oudste vleermuisskelet
Vleermuizen evolueerden op twee continenten los van elkaar


8 Ecologische mismatchen
Kalenderproblemen bij koolmees, bonte vliegenvanger en kanoet


13 Feiten in De Stikstoffuik?
Erisman en De Vries: ‘Een mening wordt tot een feit gemaakt’

En verder:
7 In Bedrijf: Mezt
10 Interview: Aglaia Bouma
16 Nomen: wc-motmug

Bionieuws 8 - 21 april 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Welk ‘probleemdier’ volgt?
‘Problemen met dassen vallen in het niet met die met bevers’

4 Kreeftjes sturen kikkervisjes
Hoeveelheid pekelkreeftjes bepaalt voedingsgedrag kikkerlarven

6 Vechten tegen klimaatklok
Masterclass Energietransitie maakt de urgentie haast grijpbaar

8 Wit vet omzetten in bruin
Kou inbouwen in het leven helpt in de strijd tegen overgewicht

En verder:
7 In Memoriam: Rens Voesenek
14 NIBI-jaarverslag 2022
20 Nomen: wasplaat

Bionieuws 07 - 7 april 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Stuur mobieltjes de klas uit?

‘Is er iets ernstigs, dan kun je altijd naar de school bellen’

5 Felle kleur kwam stapsgewijs
Evolutionaire weg van schutkleur naar felgekleurd is begaanbaar

8 Kiembaan krijgt tekstboek
Ivf laat zien dat ei- en zaadcellen veel hobbels moeten overwinnen

10 Veldstudies met microben
Winnaar AvL-medaille Jill Banfield staat met één been in het veld

En verder:
7 Recensie: Immense wereld
6 Onderwijs: studentencongres
16 Nomen: nautilus

Bionieuws 06 - 24 maart 2023

Niet in abonnement