Laatste edities

In dit nummer:

2 Proefdiervrij een utopie?
‘Politiek kan inzetten op proefdiervrij zonder ernstige gevolgen’

5 Zebravis krijgt bijna pootjes
Eén mutatie zorgt in de vin al voor een extra botje en gewrichtje

6 Gewoon eindexamen, aub!
‘Centraal examen is ook een soort afsluiting van een periode’

8 Slimme ruilhandel
Ondergrondse schimmelsymbiose heeft ingrijpende gevolgen

En verder:
7 In Bedrijf: Blomitec
10 Interview: Nienke Beintema
16 Nomen: Wombat

Bionieuws 03 - 13 februari 2021

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Hoe opwarming bestrijden?
‘Wij achten overheidsingrijpen futiel en bovendien peperduur’

4 Gifspuitende cobraslangen
Cobra’s namen drie convergente evolutiepaden om gif te spuwen 

6 Reizen door de oertijden
Leerlingen opwarmen met de big history van Hoe alles begon

8 Sars-cov-2-mutaties 
‘In deze pandemie speelt ook de wet van de grote getallen’ 

En verder:

7 Recensie: NHM Rotterdam 
10 Interview: Rampal Etienne
12 Online Darwin Café

Bionieuws 02 - 30 januari 2021

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 De botanische Freek Vonk

‘Het belangrijkste is dat je puur en echt moet blijven’

4 Slang klimt als een lasso
Bruine nachtboomslang gebruikt vijfde manier van voortbewegen

6 Vaccineren voor bovenbouw
Actueel lespakket helpt leerlingen zelf conclusies te trekken

8 PCR’ren kun je op alles
Hoe een kettingreactie de gouden standaard voor testen werd

En verder:
7 In Bedrijf: Nutreco
10 Interview: Hilco Jansma
16 Retina: Oerbloempje

Bionieuws 01 - 16 januari 2021

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Ab, Anne en Marion in Op1
‘Wat we in feite doen: we lopen achter het virus aan’

8 ‘Geef vogels een stem’
Ecologen hebben maar weinig invloed, vindt Theunis Piersma

12 Zoönosen in de kerststal 
Herders en wijzen een stapje achteruit, en maximaal drie per dag

14 Eerdere ernstige uitbraken
Pokken, pest, griep en cholera als maatschappelijke ontwrichters 

En verder:
6 Onderwijs: iGEM-Leiden 
18 Opinie: ‘Vaccineer kippen’
28 Nomen: oliebolzwam

Bionieuws 20 - 19 december 2020

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Dierproeven afbouwen?
‘We zijn geen sadisten die per se muizen willen pesten’

4 Egoïstisch Y-chromosoom
Y-chromosoom van Hereford-stier zit boordevol repeats

8 Jaar van Plantgezondheid
Phytophthora-sporen verspreiden zich over meer dan 1,5 meter

10 Blauwkeelara’s beschermen
Tjalle Boorsma laat zien dat duurzame veeteelt de natuur redt

En verder:
7 In Bedrijf: Breathomix
10 Soortgenoten: iGEM
16 Nomen: West Nile virus

Bionieuws 19 - 28 november 2020

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Voortekenen van de Brexit?
‘Mijn collega’s zijn fanatiek pro-Europa, ik ben Brexit-moe’

4 Skink kreeg weer pootjes
Nat klimaat zorgt voor terugkeer van verloren ledematen

8 Revolutie in het virusjaar
Eindelijk krijgen virussen echte evolutionaire stambomen

10 Verzot op jaarringen
Dendrochronoloog Valerie Trouet leest true-tree stories

En verder:
6 Onderwijs: Thuis toetsen
7 Recensie: Rumphius’ kruidboek
16 Nomen: Gevoelige grondel

Bionieuws 18 - 14 november 2020

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Rolling grants voor onderzoek?

‘Het zou super zijn als het de ratrace rond projectsubsidies afremt’

4 Spin hoort ze vliegen
Lagefrequente tonen leiden tot achterwaartse aanval op prooien

8 Houd de V onder 2,1
Overbevolking: nu wordt het Jelle Reumer toch echt teveel

10 Duurzame docent
Malotaux:
‘Een tuin is heel betekenisvol en laat leerlingen samenhang zien’

En verder:
6 Onderwijs: Hbo-instroom
7 In Bedrijf: Barenbrug
12 Opinie: Charles Turner

Bionieuws 17 - 31 oktober 2020

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Welke kennis wil Den Haag?
‘Biologie moet echt de basis zijn van toekomstige transities’

4 Plant maakt eigen broeikasje
Speciaal blad houdt vruchten van klimplant warm

6 Lessen in viruswaarheid
Leren nepnieuws over mondkapjes te ontmaskeren

8 Microbiomen doorspitten
Het nut van microbiomen: van alg tot zoogdierdarm?

En verder:
7 Recensie: Besmet!
10 Interview: Neefjes
16 Nomen: Hamsterrat

Bionieuws 16 - 17 oktober 2020

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Pandemie van pijnstillers?
‘Het risico op verslaving via het medische circuit is nog beperkt’

4 Lockdown doet gorsen goed
Wegvallen geluidsvervuiling verbetert zang witkruingorsen

6 Corona kweekt biologen
Golf aan eerstejaars biologiestudenten overspoelt Utrecht en Groningen

7 Thee van akkeronkruid
Verdienmodel voor biodiversiteit leidde naar PTThee

8 Sneltesten voor covid-19
Snelheid en gevoeligheid gaan niet gelijk op en innovatie kost tijd

En verder:
10 Interview: Edwin van Huis
11 Observans: Zeevonk
16 Nomen: Doorbijter

Bionieuws 15 - 3 oktober 2020

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Teveel mensen in de natuur?
‘Je kon over de boten lopen, in plaats van over de futennesten’

4 Eend verspreidt vogelgriep
Vogelgriepvirus blijft nog zeven maanden in het water achter  

6 Veldwerk in de stad
Het urbane landschap is onverwacht rijk aan leven

8 Twee eeuwen Naturalis 
Hoe een gesloten pakhuis zich ontpopte tot modern museum

12 Swimway Waddenzee
Scholletjes betrappen met zenders, camera’s en audiodetectie 

En verder:
7 Recensie: Natuurschatten 
10 Interview: Rafael Martig
16 Nomen: Nerts

Bionieuws 14 - 19 september 2020

Niet in abonnement