Laatste edities

In dit nummer:

2 Leeft biodiversiteit wel?
‘Om iets te beschermen moet je ervan houden en het leren kennen’

7 Stamcellen vermeerderen
In een Scinus-bioreactor hebben cellen het echt naar hun zin

9 Asperges in drie kleuren
Waarom het witte goud ook groene en paarse uitvoeringen kent

10 Onbegrepen mimicry
Na-aperij, imitatie en bedrog: mimicry zit ook in geur en gedrag

En verder:
6 Onderwijs: marine sciences
8 Interview: Arjen van Tunen
20 Nomen: onibi-worm

Bionieuws 10 - 26 mei 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Welke soort nu weer?
‘De Nationale Bloem Verkiezing is een vorm van botanisch onderwijs’

5 Kwelders beschermen dijken
Veldstudie bewijst dat kweldervegetatie voor waterveiligheid zorgt

6 Natuurinclusief onderwijs
Zoek na het einde van de lesdag een rustig zitplekje in de natuur op

8 Antoni van Leeuwenhoek
Zijn microscoopjes raakten zoek, maar zijn ‘dierkens’ zijn een mijlpaal

En verder:
7 Recensie: Voornse duinen
10 Interview: Hugo Snippert
16 Nomen: Auvergnetapir

Bionieuws 09 - 12 mei 2023

Niet in abonnement

In dit nummer:

2 Is vogelgriep te beheersen?

‘Griepvirussen kunnen mengen in varkens, maar ook in mensen’

4 Oudste vleermuisskelet
Vleermuizen evolueerden op twee continenten los van elkaar


8 Ecologische mismatchen
Kalenderproblemen bij koolmees, bonte vliegenvanger en kanoet


13 Feiten in De Stikstoffuik?
Erisman en De Vries: ‘Een mening wordt tot een feit gemaakt’

En verder:
7 In Bedrijf: Mezt
10 Interview: Aglaia Bouma
16 Nomen: wc-motmug

Bionieuws 8 - 21 april 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Welk ‘probleemdier’ volgt?
‘Problemen met dassen vallen in het niet met die met bevers’

4 Kreeftjes sturen kikkervisjes
Hoeveelheid pekelkreeftjes bepaalt voedingsgedrag kikkerlarven

6 Vechten tegen klimaatklok
Masterclass Energietransitie maakt de urgentie haast grijpbaar

8 Wit vet omzetten in bruin
Kou inbouwen in het leven helpt in de strijd tegen overgewicht

En verder:
7 In Memoriam: Rens Voesenek
14 NIBI-jaarverslag 2022
20 Nomen: wasplaat

Bionieuws 07 - 7 april 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Stuur mobieltjes de klas uit?

‘Is er iets ernstigs, dan kun je altijd naar de school bellen’

5 Felle kleur kwam stapsgewijs
Evolutionaire weg van schutkleur naar felgekleurd is begaanbaar

8 Kiembaan krijgt tekstboek
Ivf laat zien dat ei- en zaadcellen veel hobbels moeten overwinnen

10 Veldstudies met microben
Winnaar AvL-medaille Jill Banfield staat met één been in het veld

En verder:
7 Recensie: Immense wereld
6 Onderwijs: studentencongres
16 Nomen: nautilus

Bionieuws 06 - 24 maart 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Moet het waterpeil omhoog?
‘Het is niet boer of natuur, maar boer en natuur’

4 Feelantaarntje straalt weer
Verloren gewaand schimmelplantje steekt weer zijn kop op

8 Bestaat wood wide web wel?
Aan mycorrhiza’s hangen nog de nodige losse draadjes

10 Viroloog Ron Fouchier
‘Als we kennis niet mogen delen, dan heb je niks aan dit onderzoek’

En verder:
6 Onderwijs: motiveren
7 In Bedrijf: Burgers’ Zoo
16 Nomen: Benthi

Bionieuws 05 - 10 maart 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Medicatie op dna-profiel?
‘Deze studie is een mooie opmaat naar een bredere toepassing’

4 Zien zonder ogen kan best
De blinde roodkopduizendpoot ziet licht met warmtesensoren

7 Film Onder het maaiveld
‘Bizarre wereld die niet had misstaan in een sciencefictionfilm’

8 Zeegrasherstel op het wad
Dankzij kitspuit en 30 jaar experimenteren bloeit zeegras weer op

En verder:
6 Onderwijs: lockdowns
10 Interview: Ger ‘veldgids’ Meesters
16 Nomen: meervleermuis

Bionieuws 04 - 24 februari 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Kan hitlerkever nog wel?
Veranderen bedenkelijke soortnamen is ‘begrijpelijk en onzalig’

4 Knuffelhormoon ontmaskerd
Prairiewoelmuis is ook heel sociaal zonder oxytocinereceptor

8 Koloniale erfzonde
Vergat Naturalis de koloniale context rond de Dubois-collectie?

10 Stil drama rond bodems
Ecoloog Wim van der Putten wil bodems op de kaart zetten

En verder:
6 Onderwijs: docentencongres
7 Recensie: Mijn 1000 soorten tuin
16 Nomen: steenuil

Bionieuws 03 - 10 februari 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Zijn ‘zelfpublicaties’ erg?

‘Zulke papers worden wat meewarig bekeken’

4 Moordende oesterzwam
Hun schimmeldraden hangen ramvol fragiele balletjes  zenuwgas

6 Ook biologen ChatGPT’en
‘We moeten het niet nergeren, maar omarmen’

8 Kanker in Nederland 
Voorpublicatie belicht voorkomen en vóórkomen van kanker

En verder:
7 In bedrijf: Sulfatec 
10 Interview: Hermelijn Smit
16 Nomen: klein kruiskruid

Bionieuws 02 - 27 januari 2023

Niet in abonnement
In dit nummer:

2 Helpt natuur bij genezing?
‘Door groen komen mensen tot rust’

4 Wilde zebravink opent ogen
Vogelzang heeft meer functies dan gedragsbiologen lang dachten

8 Goudmijn en mijnenveld
Vindplaats Tanis levert unieke fossiele bewijzen en disputen op

10 Geheimen van winterslaap
Farmacoloog Rob Henning wil voordelen van winterslaap uitbuiten

En verder:
6 Onderwijs: Plan Bèta
7 Recensie: Van muis naar Mickey
16 Nomen: Leeuwenhoekbacterie

Bionieuws 01 - 13 januari 2023

Niet in abonnement