Het Tijdperk van de Zoogdieren - Age of Mammals - muurschildering van Rudolph F. Zallinger. Illustratie: © 2016 Peabody Museum of Natural History, Yale University

 

 

Uitsterven van grote grazers zorgde tussen vijftig- en zevenduizend jaar geleden dat wereldwijd branden in grasachtige ecosystemen oplaaiden. Dit onderbouwen onderzoekers door extincties van 302 herbivore zoogdiersoorten – als een soort prehistorisch experiment in uitsluiting van begrazers – te koppelen aan houtskoolafzettingen die duiden op natuurbranden (Science, 26 november). Bij veel begrazing is immers minder brandstof beschikbaar. Dit uitte zich in de vuurfrequentie, die meer toenam in Zuid-Amerika en minder in Afrika, waar respectievelijk veel en weinig grote grazers uitstierven in het laat-Kwartair. Deze bevindingen helpen ook toekomstige wereldwijde brandactiviteiten beter te voorspellen. (GvM)