Niet in amber gegoten, maar vereeuwigd in een fossiel: zo onthult de Russische paleontoloog Alexander Khramov dit oudst bekende insect met plantenpollen op zijn lichaam (Biology Letters, 1 maart). Het fossiel van het uitgestorven oorwurmachtige insect (Polyneoptera) met vleugels komt met een leeftijd van 280 miljoen jaar oud uit het vroege Perm en heeft pollen op zijn hoofd, borststuk, achterlijf en poten. Hoewel dit erop wijst dat het beestje meerdere gastheerplanten bezocht, is het onduidelijk of dit ook daadwerkelijk bijdroeg aan bestuiving. Mogelijk is het gedrag een voorloper van insectenbestuiving. (SvS)