Net als het brein, zit ook het hart tjokvol met neuronen die elektrische impulsen aan elkaar doorgeven. Voor het rattenhart is dat immense netwerk nu voor het eerst op cellulair niveau in kaart gebracht en door Amerikaanse onderzoekers in een 3D-model gestopt (iScience, 26 mei). Doordat genexpressiedata erin verwerkt kan worden, is het nu mogelijk de functionele rol die clusters van neuronen spelen te gaan achterhalen. Volgens de onderzoekers kan hun techniek ook de basis vormen voor de ontwikkeling van virtuele kaarten voor andere belangrijke organen.