Reconstructie van een Neanderthaler-man. Foto: Petr Kratochvil

 

Het populaire idee dat neanderthalers zijn verdwenen door competitie met moderne mensen kan op de helling. Het uitsterven zo’n veertigduizend jaar geleden is namelijk prima verklaarbaar als gevolg van pure demografische pech: kleine populaties, inteelt en toevallige demografische fluctuaties. Dat concluderen onderzoekers uit Eindhoven, Leiden en Wageningen na simulaties met populatiemodellen (Plos One, 27 november). De simulaties tonen dat in tienduizend jaar een uitsterfgebeurtenis kan plaatvinden. Dit door een combinatie van toevallige fluctuaties in geboorte, sterfte en sekseratio, inteelt en afgenomen individuele voortplantingsmogelijkheden in kleine populaties, het zogeheten Allee-effect. (GvM)