Reconstructie van de oerzoogdiertjes Morganucon (links) en Kuehneotherium (rechts) die zo'n 200 miljoen jaar geleden in Wales leefden en en veel ouder werden dan huidige kleine zoogdieren. Illustratie: John Sibbick & Pam Gill.

 

 

Kleine oerzoogdieren hadden 200 miljoen jaar geleden waarschijnlijk een reptielachtige stofwisseling en werden veel ouder dan hedendaagse muizen. Dit concluderen paleobiologen op basis van 3D-röntgenopnamen aan tandwortels en metingen aan gewrichtskoppen van Morganucodon en Kuehneotherium , twee oerzoogdiertjes uit het vroege Jura van Wales (Nature Communications, 12 oktober). Röntgenopnamen aan tandwortels tonen jaarringen waaruit blijkt dat zij respectievelijk wel 14 en 9 jaar oud werden, terwijl huidige muizen meestal niet langer dan 2 jaar leven. Dit maakt het waarschijnlijk dat zulke oerzoogdieren nog niet over een verhoogd endotherm metabolisme beschikten en ook een minder actief leefwijze hadden. (GvM)

 

 

Synchrontron micro-CT-scan van een tandwortel van het 14 jaar oude oerzoogdiertje Morganucodon en een schematische voorstelling hoe daarin de jaarringen zichtbaar zijn gemaakt. Foto: Ellis Newham en Illustratie: Nuria Melisa Garcia en Bob Nichols