Doordat het bloei-inducerende plantenhormoon florigen bij lage temperaturen niet of vertraagt het primaire meristeem in de stengels bereikt, kunnen planten hun bloei uitstellen. Dat demonstreert een internationale groep biologen bij zandraket, 3 september in Science. Het is al langer bekend dat florigen bloei induceert wanneer de dagen in het voorjaar weer langer worden; het mobiele eiwit wordt dan geactiveerd in het vasculaire systeem van de bladeren, en reist vervolgens lange afstanden af door het floeëm om vervolgens bloei te promoten in het primaire meristeem in de stengels. Daarnaast weet men ook dat florigen kan binden aan lipiden – een vermogen dat behouden is gebleven in alle bloeiende planten. De precieze functie daarvan is echter onduidelijk.

 

Gewasproductie
Daarom voeren de biologen nu een reeks experimenten uit bij zandraket (Arabidopsis thaliana), waaruit blijkt dat het hormoon kan binden aan een specifieke lipide in de membraancompartimenten van floeëmcellen: fosfolipide fosfatidylglycerol. De affiniteit is hoger bij lage temperaturen, waardoor florigen ophoopt in het membraan en dus vertraagt het primaire meristeem bereikt. Zo stemmen planten via temperatuurafhankelijke regulatie van florigentransport hun bloei af op de omgevingstemperatuur. ‘Onze resultaten suggereren dat membranen externe temperaturen waarnemen en zich aanpassen door de hoeveelheid membraangebonden florigen te reguleren’, schrijven de onderzoekers. Volgens hen is deze nieuwe kennis belangrijk om de effecten van klimaatverandering op gewasproductie beter te begrijpen.