Met deze simpele opstelling met ultrasone microfoons is het onderzoekers gelukt de geluidsproductie van onder meer tomatenplanten op te pikken. Foto: Ohad Lewin-Epstein

 

 

Tomaten- en tabaksplanten maken geluid, concluderen Israëlische en Amerikaanse onderzoekers 30 maart in Cell. Verlaagd naar een voor mensen hoorbaar spectrum klinken de planten als knappend bubbeltjesplastic. Het geluid is zeker tot op enkele meters goed waarneembaar, en de planten produceren meer geluid in stressvolle situaties.

 

Filmpje waarin het door planten geproduceerde geluid als geklik hoorbaar is gemaakt voor het mensenoor.

 

Zowel in geluidsdichte kamers als in kassen weten de onderzoekers geluidsopnames te maken door microfoons rondom tomaten-(Solanum lycopersicum) en tabaksplanten (Nicotiana tabacum) te zetten. Eerder had men al wel trillingen via direct contact met planten opgenomen, maar niet geluid dat via de lucht wordt overgedragen. Als de onderzoekers te weinig water geven of sneetjes maken in de stam produceren de planten zo’n dertig tot vijftig ‘klikjes’ per uur; controleplanten maken maar een keer per uur zo’n geluidje. Nog voor de planten zichtbaar uitgedroogd zijn maken ze al meer geluid.

 

ALGORITME

Een speciaal algoritme blijkt na enige training aan de geluiden te kunnen herkennen of het om een tomaten- of tabaksplant gaat, en of die uitgedroogd of beschadigd is. Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen of bijvoorbeeld insecten of andere planten de hoge plantgeluiden kunnen horen. Bij een eerste test blijken ook gewone tarwe, wijnstok, mais, hoenderbeet en een Mexicaanse siercactus geluid te maken. Vermoedelijk ontstaan de ‘klikjes’ door ploppende luchtbellen in het xyleem; dat komt in elk geval overeen met de gemeten lagere geluiden bij planten met een wijdere trachea. (AK)