Moderne maishybriden kunnen beter tegen gematigde hitte dan hun voorgangers, maar zijn juist gevoeliger voor extreme hittestress, iets dat in de toekomst waarschijnlijke steeds vaker voorkomt. Dat concludeert een internationaal team biologen 6 juli in Plos Genetics door 81 jaar aan opbrengstdata van 4.739 maishybriden te koppelen aan weergegevens van dezelfde periode – met hun model schatten ze vervolgens de genetische variatie voor hittetolerantie. Naast temperatuur en regen kunnen ze andere confounding factors niet uitsluiten. (SvS)