Oorsprongregio's van landbouwgewassen. Poster  International Center for Tropical Agriculture (CIAT), 2016

De wereldwijde verspreiding van nuttige plantensoorten stemt ruwweg overeen met die van de totale diversiteit aan botanische soorten. Dat blijkt uit de geografische verspreiding van ruim 35 duizend nuttige plantensoorten in tien gebruikscategorieën, zoals voedsel, medicijnen en materiaal, mede opgesteld door de Leidse etnobotanicus Tinde van Andel (Science, 19 januari). Midden-Amerika, de Hoorn van Afrika en Zuid-Azië herbergen een onevenredig hoge diversiteit aan gebruikte planten, maar dat is negatief gecorreleerd met soortenbescherming. Het onderzoeksteam pleit daarom concentraties aan nuttige planten en inheemse kennis voorrang te geven in de uitwerking van het biodiversiteitakkoord van Kunming-Montreal. (GvM)

De mondiale verspreiding van nuttige planten. Beeld: Science, 2024