Het is Duitse en Tsjechische biologen gelukt om de seksuele reproductie in bloemen voor het eerst op celniveau op film vast te leggen (eLife, 11 februari). Tot nu toe kwam de meeste kennis over dit fenomeen van doorsneden onder de microscoop, waarbij volgens de auteurs veel informatie verloren gaat over waar en wanneer de afzonderlijke stappen in de reproductie plaatsvinden. De bloemknop van de zandraket was hun eerste slachtoffer, hier afgebeeld met de voorlopercellen van de pollen in groen. Ze gebruikten hiervoor light sheet fluorescence microscopy.

 

In het paper van eLife is een timelapse vinden, een echte video hebben de onderzoekers helaas niet openbaar gepubliceerd.