Vampiervleermuizen smeden vriendschappen in hun kolonie die van pas komen tijdens de jacht.

 

Sociale banden tussen vampiervleermuizen gelden ook buiten de kolonie, tijdens de jacht.

 

De vriendschappen die vampiervleermuizen sluiten in hun kolonie komen ook van pas als ze foerageren. Tijdens hun jacht naar bloed zoeken vleermuizen met nauwe sociale banden elkaar op, vermoedelijk om informatie over voederplekken uit te wisselen. Dat concluderen Amerikaanse biologen 23 september in Plos Biology.

De kolonie verlaten doen vampiervleermuizen (Desmodus rotundus) in hun eentje, zo blijkt uit gegevens van kleine nabijheidsensoren die bij vijftig vrouwtjesvleermuizen waren geïnstalleerd in Panama. Pas later krijgt het foerageren een vriendschappelijk karakter; ver weg van de kolonie ontmoeten vleermuizen die ook in de kolonie nauw contact houden elkaar weer, met relatief lange duur van de contactmomenten.

 

Onderonsjes
Vaak vinden de onderonsjes plaats tussen familieleden, toont dna-analyse. Van 23 van de 50 vleermuizen met sensor weten de biologen bovendien uit een eerder experiment met welke soortgenootjes ze overdag vriendschappelijke bezigheden uitoefenen als groomen en voedsel uitwisselen. Ook die gegevens blijken voorspellend voor foerageerontmoetingen.

 

Wat ze precies doen tijdens zo’n ontmoeting zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Vermoedelijk communiceren ze over hun jachtsucces, zo stellen de Amerikanen, en laten ze bijvoorbeeld weten waar gemakkelijk bloed te vinden is van dieren met een open wond.