Monitoren van de nevengeul bij Vilsteren voor het project Swimway Vecht. Foto: Sportvisserij Nederland

Na de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is Sportvisserij Nederland de grootste nationale sportorganisatie. Zij behartigt de landelijke belangen van alle sportvissers, maar ontwikkelt ook kennis om in te zetten voor visserij en beheer van de visstand.

‘Het klinkt misschien raar voor een hengelsportorganisatie, maar eigenlijk hebben we twee poten: we zijn een organisatie voor recreatie en voor natuur. Dat kan soms wel wat spanning opleveren, maar heeft zeker toegevoegde waarde. Biologen kijken soms een beetje scheef aan tegen sportvissers, maar onze leden zijn superbetrokken bij de natuur. Hun hobby is vooral natuurbeleving. Ik kan me eigenlijk nauwelijks iets voorstellen waarbij je nauwer met natuur in contact komt als bij het vissen’, zegt Jan Kamman, hoofd Vis & Water bij Sportvisserij Nederland. Hij zit ontspannen in de ruime kantoorhal in Bilthoven, omzoomt door vitrinekasten met antieke materialen zoals dobbers, werpreels, spinmolens en kunstaas met haakjes (‘onze historische verzameling’), maar ook met tijdschriftenkasten. ‘We hebben de grootste bibliotheek op het gebied van de visecologie in Nederland en we zijn uitgever van eigen tijdschriften: van Stekkie Magazine, een gratis kwartaalblad voor jonge sportvissers van 8 tot 14 jaar, het maandblad Hét Visblad met zo’n 65.000 abonnees en de kwartaalglossy VISionair over biologie en beheer van vissen’, vertelt Kamman, terwijl visbioloog en hoofdredacteur Marco Kraal langsloopt, tevens bekend als presentator van Vis TV. Een programma dat inmiddels aan het 29ste seizoen bezig is en zondag in de ochtend wordt uitgezonden op RTL7. De wereld van de sportvisserij is voor veel biologen misschien onbekend, maar Sportvisserij Nederland is na de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wel de grootste nationale sportorganisatie en heeft ongeveer honderd keer zoveel leden als het Nederlands Instituut voor Biologie: 683.545 leden in 2023 om precies te zijn. Op 7 maart wordt in een extra ledenvergadering op Papendal instemming gevraagd om de zeven regionale sportfederaties samen te laten gaan met Sportvisserij Nederland. Hiermee verdubbelt het aantal medewerkers tot ongeveer 125, maar de regiokantoren blijven gewoon bestaan.‘We hebben de grootste bibliotheek op het gebied van de visecologie in Nederland’
INKOMSTENBRON

Een belangrijke inkomstenbron vormt de VISpas, die iedere sportvisser moet tonen als hij of zij (circa veertigduizend leden zijn vrouw) een hengel uitwerpt in Nederlands viswater. Zo’n VISpas kost gemiddeld 40 euro en Kamman was in 2006 betrokken bij de introductie ervan, een megaklus. ‘Met de pas kun je vissen in alle aangewezen viswateren en deze is ook gekoppeld aan de gratis VISplanner -app waarin je precies kunt zien waar je mag vissen en welke voorwaarden er gelden. Daar wordt op gecontroleerd: we hebben zo’n honderd boa’s – buitengewone opsporingsambtenaren – een aantal in dienst en de anderen vrijwillig en er zijn nog zo’n duizend vrijwillige hengelsportcontroleurs actief bij lokale verenigingen’, weet Kamman. Sinds corona zit het aantal sportvissers flink in de lift, met vooral een grote groei onder vrouwen en kinderen tot 15 jaar. De organisatie van wedstrijden, administratie, belangenbehartiging, communicatie en educatie zijn speerpunten van Sportvisserij Nederland, maar Kamman en zijn vijftien medewerkers houden zich vooral bezig met onderzoek en advisering. ‘We doen heel veel aan vismonitoring en visstandsonderzoek, maar ook onderzoek in samenwerking met water- en natuurbeheerders. Zo werken we aan het Haaienactieplan, waarvoor we een aantal ruwe haaien en pijlstaartroggen in de Noordzee hebben voorzien van tags met data-opslag. Die laten na ongeveer een jaar weer los, waarna ze naar het wateroppervlak drijven en we de gegevens kunnen uitlezen’, aldus Kamman. ‘We doen ook onderzoek naar het welzijn van vissen en aan vismigratie. Een mooi project is Swimway Vecht, waarin we de migratie van meerdere vissoorten in de Overijsselse Vecht volgen. Die functioneert nu nog niet als een goede migratieroute tussen zee en brongebieden, maar heeft wel potentie. Er wordt nu gewerkt aan de aanleg van meestromende nevengeulen bij stuwen en verbetering van bestaande vispassages.’ Kamman – zelf vooral een liefhebber van vliegvissen op vis als forel, winde, maar ook voorn en snoek – wijst erop dat aanwezigheid van vis vooral wordt gestuurd door bodem en water. ‘Vis is een afgeleide van het systeem waar het in zit. Forel en vlagzalm zit boven in de rivier, hier zitten we in de delta en dus zit er veel brasem. Daar is dus niks mis mee.’

BEDRIJF: Sportvisserij Nederland PRODUCT: belangenbehartiging sportvissers en visstand in Nederland
STRUCTUUR: vereniging met 683 duizend leden bij 726 hengelsportverenigingen via 7 federaties
LOCATIE: Bilthoven (hoofdkantoor)
AANTAL MEDEWERKERS: 63 (Sportvisserij Nederland) en 60 (regionale federaties)
OPRICHTINGSJAAR: 2006 – fusie Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties (NVVS) en Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB)
OMZET: 13 miljoen euro (resultaat 2022)
WEBSITE: www.sportvisserijnederland.nl
BIJZONDERHEDEN: uitgever van de VISpas, nodig om te mogen vissen in circa 90 procent van de Nederlandse binnenwateren