Visualisatie van het onderzoekslandschap rond coronavirussen vóór 2020 (links) en in de eerste vijf maanden van 2020 (rechts), waarbij de affiliatie van de betrokken onderzoekers afkomstig is uit de bibliografische databank Dimensions. Visualisatie-software: VOSviewer (www.vosviewer.com). Bron: Nees Jan van Eck, CWTS (op basis van metadata van CORD-19, Dimensions en WHO)

 


‘Het idee achter onze visualisaties is dat je in een oogopslag kunt zien waar de belangrijkste spelers zitten en welke samenwerkingsverbanden er rond een bepaald onderwerp bestaan. Wij onderzoeken het onderzoek’, zegt bibliometrist Nees Jan van Eck van het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) in Leiden. Op verzoek van Bionieuws heeft hij het internationale onderzoekslandschap rond coronavirussen gevisualiseerd met het door hem ontwikkelde softwarepakket VOSviewer.

 

De eerste visualisatie (links) is gebaseerd op 82 duizend totaal aangetroffen coronavirus-publicaties van voor 2020. ‘Het geeft een beeld van de expertise en samenwerking zoals die bestond voor de coronacrisis uitbrak’, aldus Van Eck. Het laat zien dat Nederland een sterke uitgangspositie bezit met clusters rond Erasmus MC, LUMC en de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde/UMC. De verbindingen geven samenwerking aan in de vorm van co-auteurschap en alleen de honderd instellingen met de meeste publicaties zijn zichtbaar gemaakt. Het onderzoekslandschap in 2020 (rechts) is gebaseerd op 43 duizend (pre-)publicaties. Van Eck: ‘Het aantal publicaties is wereldwijd in een stroomversnelling geraakt en je ziet dat clusters in door corona getroffen landen als Italië en China naar de voorgrond treden. Nederlandse corona-onderzoekers publiceren nog steeds, maar door de stortvloed aan publicaties raakt dat signaal verdund en verdwijnt het naar de achtergrond.’ (GvM)

 

Meer nieuws en achtergrond rond het nieuwe coronavirus.