Een nieuwe keversoort Pelretes vivificus uit het Krijt is ontdekt, en zijn dieet bestond volledig uit stuifmeelkorrels (Nature Plants, 12 april). Waar bijen en vlinders tegenwoordig alom gewaardeerd zijn om hun bijdrage aan ecosystemen, is maar weinig bekend van de eerste bestuivende insecten en hun intieme relatie met bedektzadigen. De fossiele kever komt uit het Krijt-tijdperk, precies toen bloeiende planten dominanter werden op de aarde. Deze ontdekking laat volgens de onderzoekers zien dat bestuivers gebruik maakten van de eerste bloeiende planten en dat de toename van deze bedektzadigen mede mogelijk is gemaakt door de mutualistische relatie van plant en insect. (SP)

 

Ecologische reconstructie van de leefomgeving van de pollenetende kever Pelretes vivificus die zich voedt op bloemen van Lijinganthus revoluta. Afbeelden: J. Sun