Voorstelling van de laatste mars van de dinosauriërs. Illustratie: © Jorge Gonzalez

 

De dinosauriërs waren tien miljoen jaar flink in verval vóór de asteroïde-inslag bij Yucatán 66 miljoen jaar geleden de genadeklap uitdeelde. Dit concluderen evolutie- en paleobiologen na statistische analyses aan evolutionaire trends van 247 dinosoorten uit zes families, waaronder tyrannosaurussen, hadrosauriërs en ceratopsen (Nature Communications, 29 juni). De drastische afname in diversiteit van plantenetende dinosauriërs zo’n 76 miljoen jaar geleden werd op de voet gevolgd door die in vleesetende dino’s. Die ecologische instorting hangt mogelijk samen met een mondiale klimaatafkoeling en afname van het CO2-gehalte, die destijds op de aarde een gemiddelde temperatuurdaling van 7 graden Celcius veroorzaakte. (GvM)

Grafiek links (a) toont hoe de snelheid van soortsvorming (blauw) 10 miljoen jaar voor het eind van het Krijt onder die van uitsterving (rood) duikt. Samengenomen laat de grafiek rechts (b) de snelle afname van de soortenaantallen dinosauriërs (zwarte lijn) zien, kort voor de astroïde-inslag van 66 miljoen jaar geleden. Illustratie: © Fabien L. Condamine.