Om maladaptieve hybridisaties te voorkomen, kiezen vrouwtjeswoelpadden soms voor minder fitte mannetjes.

 

Vrouwelijke woelpadden laten zich plots verleiden door minder fitte mannen zodra ze risico lopen op paringen met een andere nauwverwante soort.

 

Zodra vrouwelijke Spea multiplicata-woelpadden een reëel risico lopen op hybridisatie, verandert hun partnervoorkeur: ze verkiezen dan opeens minder fitte mannen met een lagere roepfrequentie boven de snellere en fittere roepers. Zo voorkomen de padachtige kikkers maladaptieve paringen met de aan hen nauwverwante S. bombifrons, die er vergelijkbare roepen op nahoudt. Dat schrijven twee Amerikaanse biologen 16 november in Biology Letters.

 

Tanden
Alsof iemand zijn nagel langs de stijve tanden van een kam haalt; zo is de serenade van de in Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten (VS) voorkomende woelpad S. multiplicata het best te omschrijven. Mannen met meer roepen per minuut zijn gezonder, hebben grotere bevruchtingskansen en produceren gezondere nakomelingen. Maar de roep is makkelijk te verwarren met die van S. bombifrons; hybridisatie is desastreus en zorgt voor steriele nakomelingen.

 

Om te achterhalen hoe vrouwjeskikkers dat voorkomen, spelen de onderzoekers kikkerroepen voor hen af in verschillende settings. Als de vrouwtjes alleen roepen van hun eigen soort te horen krijgen, prefereren ze de snel opeenvolgende roepen van gezonde mannetjes. Wanneer daar echter ook de van nature snellere roepen van S. bombifrons tussen zitten, wisselt een deel van de dames van voorkeur naar de langzame roepers.

 

Vermoedelijk verkleinen ze hierdoor maladaptieve hybridisaties in het wild. Habitats van S. multiplicata en S. bombifrons overlappen met name in het zuidwesten van de VS.