3D-beeld van een muizenbrein, geïnfecteerd met Toxoplasma gondii.

Infectie met toxoplasma maakt muizen nieuwgieriger, minder gestrest én minder bang voor roofdieren.

 

De bekende hersenparasiet Toxoplasma gondii bevrijdt muizen niet alleen van hun angst voor katten, maar verandert vrijwel hun gehele gedrag. Geïnfecteerde muizen zijn nieuwsgieriger, minder gestrest, geremd en angstig, melden Zwitserse onderzoekers in Cell Reports van 15 januari. Dit onderzoek weerlegt volgens hen de mythe dat muizen door een infectie alleen hun angst voor katten verliezen om de kans op verspreiding van de parasiet te vergroten. In gedragsexperimenten vergeleken de onderzoekers allereerst de verschillen tussen geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde muizen. ‘Al tijdens deze eerste evaluatie merkten we onmiddellijk een verschil in de houding van geïnfecteerde muizen – ze waren nieuwsgieriger en minder gestrest’, aldus neurogeneticus Ivan Rodriguez van Université de Genève. Geïnfecteerde muizen worden bovendien aangetrokken door de geur van lynxurine, terwijl dat gezonde muizen juist wegjaagt. Ook blijkt de aanwezigheid van een slapende rat in hun kooi bij de controlemuizen onmiddellijk voor een paniekreactie te zorgen. ‘Geïnfecteerde muizen gingen daarentegen zo ver dat ze over de rat liepen’, aldus Rodriguez.

 

Door hersenonderzoek met fluorescentiemicroscopie tonen de onderzoekers aan dat Toxoplasma -cysten vooral de hersencortex opzoeken. Vanaf tweehonderd cysten zijn bij de muizen gedragsveranderingen waarneembaar, met een echt effect op angst van vijfhonderd tot duizend cysten.