De liederen van witkruingorzen verbeterden tijdens de lockdown in Californië.

 

Covid-19-restricties zorgen voor minder geluidsvervuiling waardoor witkruingorsen beter gaan zingen.

 

De vermindering van antropogeen geluid door covid-19-gerelateerde restricties in Californië leidt tot een verbeterde zangkwaliteit van witkruingorsen (Zonotrichia leucophrys). Aangezien witkruingorsen in staat zijn hun gedrag vrijwel direct aan te passen tijdens de lockdown, denken onderzoekers dat de negatieve effecten van geluidsvervuiling op vogelsoorten mogelijk snel omkeerbaar zijn (Science, 24 september) .

 

De pandemie maakte het onverwachts mogelijk om onderzoek te doen naar het effect van antropogeen geluid op vogelzang rondom de San Francisco Bay. De geluidsvervuiling in stedelijke gebieden, voornamelijk door gemotoriseerd verkeer, nam daar sterk af door de lockdown en werd vergelijkbaar met het geluidsniveau in de jaren vijftig. De onderzoekers analyseerden daarom liederen van mannetjesvogels tijdens de lockdown en vergeleken deze met data uit 2015.

 

Voor de lockdown gebruiken de witkruingorsen enkel hoge frequenties om boven het omgevingsgeluid in de stad uit te komen, wat ten koste gaat van de zangkwaliteit. Tijdens de lockdown verlagen vogels de amplitude en minimumfrequentie van de liederen, waardoor de communicatieafstand toeneemt. Bovendien variëren ze meer in hun liederen, omdat ze niet meer beperkt zijn tot enkel hoge frequenties. Dit leidt tot een verhoogde zangkwaliteit, waardoor de vogels beter informatie kunnen overdragen.

 

De auteurs speculeren dat de vogels door de toename in zangkwaliteit een verhoogde paringskans hebben en beter in staat zijn hun broedplaats te verdedigen. Dit zou onder andere de diversiteit van vogelsoorten kunnen verhogen.