Een mannetje (boven) en vrouwtje van de guppysoort Poecilia reticulata , die van nature voorkomt in poeltjes in het binnenland van Trinidad. Foto: Amy Deacon e.a. (Ecology and Evolution, 2015

 

 

Voor het eerst is in het wild, bij guppy’s, een oorzakelijk verband vastgesteld tussen groepsgrootte en eetsucces.

 

Guppy's die optrekken met meer soortgenoten zijn succesvoller in het foerageren. Dit blijkt uit maar liefst 1.600 veldexperimenten met in het wild levende guppy’s (Poecilia reticulata) van gedragsbiologen uit Wageningen, Berlijn en Trinidad (Communications Biology, 20 januari).

 

'Er is in het lab al heel veel onderzoek gedaan naar de rol van groepsgrootte bij dieren. Alleen weet je nooit of de resultaten die je vindt ook in de echte natuur zullen gelden', aldus de Wageningse gedragsbioloog en eerste auteur Lysanne Snijders. Op Trinidad beheersten de onderzoekers de grootte en samenstelling van de groepen guppy’s vrij natuurlijk door de guppy’s over verschillende poeltjes te verdelen. Het is voor zover bekend voor het eerst dat in het wild bij gewervelde dieren een oorzakelijk verband is vastgesteld tussen het aantal aanwezige soortgenoten en voordelig sociaal gedrag. Het geeft aan dat leven in sociale groepen een evolutionair voordeel kan opleveren. Dat geldt ook voor mannelijke guppy’s, terwijl vaak wordt verondersteld dat die alleen bezig zijn met hun paringsucces. Snijders: ‘Dit onderzoek in het wild laat duidelijk zien dat de mannetjes ook voordeel halen uit sociaal gedrag en dat dit voordeel niet enkel is gerelateerd aan het verkrijgen van vrouwtjes.’