Doordat zebramangoeste-ouders (Mungos mungo) geen idee hebben welke jongen van hen zijn, zorgen ze het meest voor de jongen die dat het hardst nodig hebben (Nature Communications, 23 juni). Dat blijkt na een veldexperiment in Oeganda waarbij onderzoekers sommige zwangere mangoesten extra voeden. Hoewel hun eigen nakomelingen dus een hoger geboortegewicht hebben, trekken de mangoesten dit voordeel gelijk door juist te investeren in andere, zwakkere jongen. Dat komt vermoedelijk doordat de dieren niet zeker weten of die kleinere jonkies familieleden zijn; mangoesten binnen een kolonie bevallen allemaal in hetzelfde hol in dezelfde nacht, zodat snel onduidelijk is wie bij wie hoort.