Bioloog en fenoloog Arnold van Vliet: ‘We voeden het sociale natuurnetwerk continu met informatie over de natuur.’ Foto: Guy Ackermans.

Nature Today bezorgt maandelijks actuele natuurberichten bij zo’n tweehonderdduizend natuurliefhebbers, beleidsmakers en journalisten.

Er zijn zoveel mooie verhalen over de natuur te vertellen. Eigenlijk heb ik me er altijd over verbaasd dat onderzoekers dat maar zo weinig doen terwijl er zo veel vraag naar natuurinformatie is in de samenleving. Ik krijg in ieder geval veel vragen, als er iets speelt rond bijvoorbeeld muggen, teken of klimaatverandering. Inmiddels benaderen media me bijna dagelijks. Ik probeer de vragen altijd zo goed mogelijk te beantwoorden of naar collega’s door te sturen. Door het Nature Today-platform op te zetten is het gelukt om van heel veel biologen hun kennis over natuur te publiceren in interessante en toegankelijke natuurberichten’, vertelt de Wageningse bioloog en fenoloog Arnold van Vliet, bekend van de Natuurkalender en initiatiefnemer van Nature Today. Een website en bron van digitale berichten over natuur die maandelijks zo’n tweehonderdduizend mensen bereikt en inmiddels ruim dertigduizend abonnees heeft die de digitale nieuwsbrief ontvangen.

‘Deze maand hadden we zelfs een bereik van driehonderdduizend, onder andere door populaire berichten over muggenoverlast en alsemambrosia. Berichten op Nature Today worden vaak opgepakt door allerlei media omdat er zo’n tweehonderd journalisten in onze databank zitten’, vertelt Van Vliet. ‘En dan heb je als organisatie gelijk een miljoenenbereik. Nature Today is het kanaal dat natuurberichten verspreidt en hiervoor de krachten bundelt van zo’n veertig partners die betrouwbare content leveren. Dat zijn soortenorganisaties, terreinbeherende organisaties, kennisinstellingen, maar ook provincies, die steeds vaker het belang inzien om over natuur naar buiten te treden.’ Die bundeling levert volgens Van Vliet een grote meerwaarde doordat het de organisaties een luidere stem geeft dan ze ieder voor zich kunnen opzetten. De continue en diverse stroom van natuurnieuws trekt een groter publiek naar de site dan organisaties zelf kunnen realiseren. ‘De natuurwereld is mede vanwege specialisatie in soortgroepen sterk onderverdeeld in hokjes. Voor de buitenwereld geldt dat minder, die hebben een brede interesse in natuur en zien nieuwsberichten over paddenstoelen, reptielen of vlinders het liefst bij elkaar.’

Het samenwerkingsverband Nature Today heeft geen winstoogmerk en is organisatorisch ondergebracht bij de Foundation for Sustainable Development die zetelt in een klein kantoortje in een bedrijfsverzamelgebouw in Wageningen. De stichting is in 2000 mede door Van Vliet opgezet om monitoring, analyse, instandhouding, restauratie en duurzaam gebruik van natuurlijke ecosystemen te ondersteunen. Het herbergt het Ecosystem Services Partnership (ESP), de Ecosystem Services Valuation Database (ESVD) en als derde poot Nature Today om ook ‘duurzame relaties tussen natuurlijke omgeving en gemeenschappen te bewerkstelligen’.‘De natuurwereld is mede vanwege specialisatie in soortgroepen sterk onderverdeeld in hokjes’Van Vliet begon het project in 2008 met een startsubsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder de naam Natuurbericht.nl. ‘Dat was toen met het idee om uiteindelijk een dagelijks natuurjournaal te maken. Het ging om twee natuurberichten per dag en we konden partners toen 50 euro per bericht betalen.’ Coördinatie, webbeheer en eindredactie deed Van Vliet in deeltijd als ‘liefdewerk oud papier’ samen met zijn levenspartner, landschapsecoloog Wichertje Bron. ‘Toen de startsubsidie afliep, kostte het veel kunst- en vliegwerk om het in de lucht te houden. Op vakantie zaten Wichertje en ik met een laptop voor de tent om te zorgen dat er dagelijks twee berichten online gingen. Het was duidelijk dat er een ander verdienmodel nodig was, waarbij de partners geen geld meer kregen maar gingen betalen.’

In november 2015 ging het geheel vernieuwde platform als Nature Today de lucht in, met in het achterhoofd de ambitie het ooit mondiaal uit te rollen. ‘We voeden het sociale natuurnetwerk continu met natuurinformatie en creëren zo allerlei verbindingen tussen mensen en organisaties. We hebben ons bestaansrecht bewezen en hoeven nu niet meer te trekken om partners over de brug te krijgen, die bieden zich steeds vaker zelf aan. Vooral grote organisaties met eigen communicatieafdelingen hebben soms moeite om de communicatiekracht van Nature Today te zien. De meesten weten nu wel dat het een krachtig mediakanaal is met een groot bereik bij een interessante brede doelgroep. Toch zijn zelfs van mijn eigen universiteit nog niet alle science groups partner en ook uit andere universiteitssteden ontbreken nog stemmen’, erkent Van Vliet. Terwijl er volgens hem nog meer dan genoeg ruimte is om natuur een stem te geven. ‘Voorlopig zie ik nog lang geen verzadigingspunt voor natuurverhalen.’

BEDRIJF: Nature Today (samenwerkingsverband)
PRODUCT: actuele berichten over de natuur in Nederland via website of digitale nieuwsbrief
STRUCTUUR: onderdeel van Foundation for Sustainable Development (stichting)
LOCATIE: Wageningen
AANTAL MEDEWERKERS: 5 (waarvan ongeveer 2 betaalde fte)
OPRICHTINGSJAAR: 2008 (als natuurbericht.nl)
OMZET: iets meer dan 100 duizend euro per jaar
WEBSITE: www.naturetoday.com
BIJZONDERHEDEN: het platform bezit een citizen science -module voor het doorgeven van natuurwaarnemingen zoals Natuurkalender.nl, Muggenradar.nl, Essentaksterfte.nu, Tuintekentelling.nl en GrowApp.today

PARTNERS:ARK Rewilding Nederland, BIJ12, Bosgroepen, De Natuurkalender, De Vlinderstichting, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), EIS Kenniscentrum Insecten, FLORON, GLOBE Nederland, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED-UvA),Muggenradar, Naturalis Biodiversity Center, Nederlandse Mycologische Vereniging, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Netherlands Biodiversity Information Facility (NLBIF), OBN Natuurkennis, Provincie Gelderland en Provincie Noord-Brabant.