Tijdelijke waterpoeltjes in de stad vormen een goede habitat voor muggenlarven.

Volwassen muggen kiezen voor groene gebieden in Leiden; eitjes en larven gaan voor grijs.

Terwijl volwassen exemplaren van de gewone steekmug in de stad het liefst parken opzoeken, zijn larven en eitjes van deze algemene muggensoort juist vooral in bewoond gebied te vinden. Dat blijkt in elk geval zo in Leiden, schrijft een team van Nederlandse onderzoekers op basis van veldonderzoek in Parasites & Vectors van 29 januari.

De onderzoekers zetten vallen, meten e-dna en tellen larven in de scheppen water die ze op verschillende plekken nemen. In parkvallen treffen ze dubbel zoveel volwassen muggen (Culex pipiens) als in bewoond gebied, terwijl ze daar dan weer drie keer meer eitjes vinden. E-dna wijst uit dat in water bij parken wel degelijk eitjes gelegd worden, maar larven vinden de onderzoekers hier niet. Wellicht gaan jonge larven hier snel dood door predatie; vissen, amfibieën en libellelarven weten deze plekken ook te vinden.

Het verschil in voorkeur komt goed overeen met geschikte habitats die grijze dan wel groene gebieden in de stad herbergen, zo redeneren de onderzoekers. De lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid van een park zijn fijn voor volwassen muggen, terwijl predatorvrije tijdelijke waterpoeltjes in bewoond gebied geschikter zijn voor larven.

Een toekomstige klimaatbestendige stad met meer groen zou op basis van dit onderzoek zowel goed als slecht kunnen uitpakken voor muggen: ze zouden minder hoeven migreren, maar er zijn ook minder geschikte plekken voor larven.