Veel vogels zijn de dupe van de wereldwijde dierenhandel, waaronder deze shamalijster (Copsychus malabaricus) op een vogelmarkt in Indonesië. Foto Gabby Salazar

 

Vooral vogels en zoogdieren zijn de dupe van de wereldwijde handel in dieren en dierproducten.

 

Zeker een op de vijf vertebraatsoorten op aarde is onderdeel van de wereldwijde handel in wilde dieren en dierproducten, een schatting die 40 tot 60 procent hoger ligt dan eerdere ramingen. Dat schrijven Amerikaanse en Britse onderzoekers 4 oktober in Science. De impact van de handel blijkt het grootst onder vogels en zoogdieren, en onder reeds bedreigde diersoorten. ‘Onze evaluatie onderschrijft het belang van een strategisch plan om de handel te bestrijden met proactief en niet reactief beleid’, schrijven ze.

 

Biodiversiteit
De handel in wilde dieren en dierproducten als hoorns, ivoor, medicijnen en vlees is een miljardenindustrie en wordt gezien als een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit. Om de precieze impact beter in kaart te brengen, evalueerden de onderzoekers het effect van de handel op 31.745 soorten vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Grofweg 18 procent, ofwel 5.579 soorten, blijkt momenteel onderdeel van die wereldwijde markt. Op basis van vergelijkbare eigenschappen van die soorten, blijken nog eens 3.196 extra soorten gevaar te lopen om in de nabije toekomst in de handel terecht gekomen. Ook blijken er hotspots van handel te zijn in de wereld, namelijk daar waar de soortenrijkdom het grootst is.