Foto: NASA Earth Observatory image made by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey.

 

De intensiteit van zomerse algenbloei is de afgelopen dertig jaar toegenomen (Nature, 14 oktober online). Van lokaal onderzoek was dit al bekend, maar nu is er voor het eerst een wereldwijd overzicht van algenbloei in de laatste drie decennia tot stand gekomen. Daarvoor gebruikten Amerikaanse onderzoekers foto’s van de Landsat 5-satteliet van NASA en U.S. Geological Survey’s, die al dertig jaar lang het oppervlakte van de planeet monitort. In twee derde van de 71 grote meren uit 33 landen die ze analyseerden, nam de intensiteit van zomerse algenbloei (hier zichtbaar als de groene zweem in het Okeechobeemeer in Florida) toe.