Personaliarubriek voor biologen voor 2018, tweewekelijks aangevuld.

 

SOORTGENOTEN 2018

 

ERC Consolidator Grants
Het European Research Council kende 29 november in totaal 291 ERC Consolidator Grants van ieder 2 miljoen euro toe aan innovatieve onderzoekers. Hieronder bevinden zich 11 Nederlandse en Vlaamse biowetenschappers: biofysicus Pouyan Boukany (TUD), medisch bioloog Estaban Gurzov (VUB), immunoloog Sophie Janssens (VIB), biofysicus Chirlmin Joo (TUD), celbioloog Lukas Kapitein (UU), nanobioloog Tibor Kudernac (UT), biotechnoloog Rob Lavigne (KUL), nanobioloog Willem Mulder (TUe), evolutiebioloog Colin Russell (UvA), milieuwetenschapper Detlef van Vuuren en immunoloog Monika Wolkers.

 

Marc Cornelissen Brightlands Award
Medisch entomoloog en malariaexpert Bart Knols (1965) ontving 6 december de Marc Cornelissen Brightlands Award van 35 duizend euro als rolmodel voor duurzaamheid. Knols studeerde biologie in Wageningen en promoveerde daar in 1996 op onderzoek naar het gastheerzoekgedrag van malariamuggen. Hij is oprichter van de Malaria Stichting en de bedrijven K&S Consulting, In2Care en MalariaWorld en nu verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij ontving in 2006 de Ig- Nobelprijs voor zijn ontdekking dat malariamuggen afkomen op de geur van zweetvoeten en Limburgse kaas.

 

Venture Challenge
De Leidse startup SeraNovo won 29 november de 20ste editie van de Venture Challenge tijdens de Dutch Life Science Conference. Ze kregen 25 duizend euro voor hun innovatieve plannen de biologische beschikbaarheid van medicijnen te verbeteren en te besparen op ontwikkelingskosten. De startup Iova kreeg een prijs 2.500 euro voor haar op antilichamen gebaseerde detectiemethode voor microvasculaire trombose.

 

Verschenen in Bionieuws 20 van 15 december 2018

*************************************************************

 

Bas Arts
Bioloog en beleidswetenschapper Bas Arts (1961) is als hoofdonderzoeker aangesteld bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag. Arts studeerde biologie in Nijmegen en promoveerde aldaar in 1998 op de invloed van ngo’s op klimaat- en biodiversiteitsverdragen. Hij was sinds 2006 hoogleraar bos- en natuurbeleid in Wageningen en zet deze leerstoel voort als persoonlijk hoogleraar.

Bram van Overbeeke †
Bioloog Bram van Overbeeke (1931), emeritus hoogleraar dierfysiologie in Nijmegen, is 14 november op 87-jarige leeftijd overleden. Hij studeerde biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde aldaar in 1962 op de werking van de schildklier. Vervolgens werkte Van Overbeeke twaalf jaar als onderzoeker in Canada en werd hij in 1974 benoemd tot hoogleraar en hoofd van de afdeling dierfysiologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij legde daar de basis voor de uitgroei van het zwaartepunt Adaptatiefysiologie. Helaas moest hij in 1984 zijn academische loopbaan voortijdig afbreken na een ernstig herseninfarct.

Wim van der Poel
Viroloog Wim van der Poel (1958) van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad is benoemd tot special professor emerging and zoonotic viruses in Wageningen. Hij studeerde diergeneeskunde in Utrecht en promoveerde in 1995 op het Bovine Respiratoir Syncytieel Virus (BRSV). Van der Poel werkte bij het RIVM aan zoönosen en sinds 2004 aan opkomende virusziekten in Lelystad. Hij coördineert tevens het Europese onderzoeknetwerk voor besmettelijke dierziekten Epizone.

Erasmus Medal
Stamcelbioloog Hans Clevers (1957) van het Prinses Máxima Centrum en Hubrecht Instituut in Utrecht ontving 29 november de Erasmus Medal van Academia Europae voor zijn grensverleggend onderzoek. De onderscheiding en daaraan gekoppelde lezing op het jaarcongres in Barcelona is gesponsord door de Heinz-Nixdorf Foundation.

 

Nils Foss Excellence Prize
Plantwetenschapper Robert Hall, bijzonder hoogleraar metabolomica van planten in Wageningen, kreeg 19 november de Nils Foss Excellence Prize van 100.000 euro uitgereikt. Deze prijs voor innovatief onderzoek in de voedselketen is ingesteld door de Deense multinational FOSS, leverancier van analyseapparatuur voor de voedings- en landbouwindustrie.

 

Verschenen in Bionieuws 19 van 1 december 2018

*************************************************************

 

Ton Visser †
Biochemicus Ton Visser (1943), emeritus hoogleraar biochemische microspectroscopie in Wageningen, is 28 oktober op 75-jarige leeftijd overleden. Hij studeerde chemie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1975 in Wageningen op spectrometrisch onderzoek aan flavines, in water oplosbare natuurlijke kleur- en voedingsstoffen. Hij initieerde het Micro-Spectroscopy Centre Wageningen, een onderzoeksfaciliteit voor grensverleggende microscopische analyses en ontving in 2008 de Gregorio Weber Award for Excellence in Fluorescence Theory and Application.

 

Lendersprijzen
Op de Ravon-dag 2018 van 10 november in Nijmegen is de Lendersprijs uitgereikt aan herpetoloog Wim de Wild voor zijn bijdrage aan de inventarisatie en monitoring van amfibieën en reptielen. De Jeugd Lendersprijs ging naar Jesper Berndsen voor zijn vrijwilligerswerk aan de monitoring van knoflookpadden. De Lendersprijs is genoemd naar natuuronderzoeker Rob Lenders, van 1993 tot 2006 de eerste voorzitter van Ravon.

 

NAV Publicatieprijs
De NAV publicatieprijs 2018 van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen is 1 november uitgereikt aan epidemioloog Geerke Duijzer van GGD Noord- en Oost-Gelderand voor het artikel Effect and maintenance of the Slimmer diabetes prevention lifestyle intervention in Dutch primary healthcare: a randomised controlled trial. Duijzer studeerde voeding en gezondheid in Wageningen en promoveerde aldaar in 2015 op onderzoek naar preventie van diabetes type 2. Als tweede in de NAV publicatiecompetitie eindigde promotieonderzoeker Elly Mertens (humane voeding, WU) en de gedeelde derde plek was voor voedingsonderzoeker Gerda Pot (Louis Bolk Instituut) en biomedische wetenschapper Peter Joris (Universiteit Maastricht).

 

Rachel Carson Afstudeerprijzen
Het netwerk voor milieuprofessionals VVM heeft 9 november de Rachel Carson Afstudeerprijzen voor hbo toegekend aan Loesanne van der Geest, student rechten aan Hogeschool Leiden, voor haar scriptie over de Omgevingswet. De Rachel Carson Afstudeerprijs voor wo ging naar Mieke Westerhaus, masterstudent Environment & Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voor haar scriptie over migratie van mensen in Afrika en het Midden-Oosten als gevolg van klimaatverandering. De afstudeerprijs is vernoemd naar marien bioloog Rachel Carson, auteur van het boek Silent Spring uit 1962, over de gevolgen van chemische bestrijdingsmiddelen voor het milieu.

 

Verschenen in Bionieuws 18 van 17 november 2018

*************************************************************

 

Peter Glas
Mathematisch bioloog en watergraaf Peter Glas (1956) is met ingang van 1 januari 2019 aangesteld als de nieuwe deltacommissaris, als opvolger van Wim Kuijken die met pensioen gaat. Hij studeerde biologie, wiskunde en recht in Leiden en startte zijn loopbaan als mathematisch bioloog bij Waterloopkundig Laboratorium in Delft, nu Deltares. Glas werkte daarna in verschillende functies bij het Directoraat-Generaal Milieu van het voormalige ministerie van VROM en werd in 2003 benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel. Hij was van 2010 tot 2015 voorzitter van de Unie van Waterschappen en sinds 2013 voorzitter van het OECD Water Governance Initiative. Als deltacommissaris geeft hij leiding aan het Deltaprogramma dat onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat probeert Nederland klimaatbestendig te maken.

 

Pim de Voogt
Milieuchemicus Pim de Voogt (1952) heeft op 2 november met een symposium afscheid genomen als hoogleraar chemische-biologische interacties in aquatische ecosystemen van de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde chemie in Utrecht en promoveerde in 1990 aan de Vrije Universiteit op onderzoek naar de ecotoxicologische effecten van organische verbindingen. De Voogt is sinds 1992 verbonden aan de UvA en sinds 2006 tevens aan de sectie chemische waterkwaliteit en gezondheid van het KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein. Hij werd in 2008 benoemd tot bijzonder hoogleraar bij het UvA-Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica en is momenteel lid van het Scientific Committee for Health and Environmental Risks van de Europese Unie.

 

Goldbach MSc-thesisprijs
De Costa-Ricaanse viroloog Erick Bermudez Mendez ontvangt 8 november de tweejaarlijkse Goldbach MSc-thesisprijs voor zijn excellente masterthesis Development of neutralizing nanobody complexes using bacterial superglues. De prijs is een initiatief van het Rob Goldbach Fonds dat is opgericht ter nagedachtenis van de in 2009 overleden gepassioneerde Wageningse viroloog en vogelaar. De prijs wordt uitgereikt in Wageningen tijdens de vierde Rob Goldbach Virologie-lezing, verzorgt door entomoloog Michael Strand (University of Georgia, USA)

 

Verschenen in Bionieuws 17 van 3 november 2018

*************************************************************

 

Fré Pepping
De Wageningse voedingskundige Fré Pepping (1953) is 5 oktober bij zijn afscheid als secretaris van de onderzoeksschool VLAG benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij studeerde voedingsleer in Wageningen en promoveerde in 1987 op onderzoek aan de gezondheid- en voedingsstatus van Tanzaniaanse kinderen. Hij werkt sinds de oprichting als secretaris bij de in 1994 erkende onderzoeksschool Voeding, Levensmiddelen- en Agrotechnologie en Gezondheid (VLAG).

 

Theunis Piersma
Dierecoloog Theunis Piersma (1958) van het NIOZ op Texel is in Groningen benoemd op de Rudi Drent leerstoel Global Flyway Ecology. Hij was hier sinds 2003 al hoogleraar dierecologie en bezet sinds 2012 de bijzondere deeltijdleerstoel trekvogelecologie, ingesteld door WNF en Vogelbescherming. Piersma studeerde biologie in Groningen, promoveerde in 1994 bij Rudi Drent op migratie van kanoeten en werkt sindsdien bij het NIOZ. Hij ontving in 2014 een Spinozapremie en in 2017 de Britse Marsh Award for International Ornithology.

 

Louise Vet
Ecoloog Louise Vet (1954), directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), is 11 oktober door dagblad Trouw gekozen als nummer 1 van de Duurzame 100. Ze staat al vijf jaar op deze lijst van ‘groene’ denkers en doeners, met onder meer een 8ste plaats in 2016. Vet krijgt de topnotering voor haar inzet voor het kringloopdenken en de biodiversiteit. Zo is ze onafhankelijk voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat binnenkort haar plannen lanceert. Vet studeerde biologie in Leiden en promoveerde aldaar in 1984 op sluipwesponderzoek. Ze werd in 1997 hoogleraar evolutionaire ecologie in Wageningen en in 1999 directeur van NIOO-KNAW. Vet is voorzitter van de Netherlands Ecological Research Network en werd eerder dit jaar al onderscheiden met het Duurzame Lintje.

 

Hans Esselink Award
De Tilburgse bioloog Paul van Wielink (71), initiatiefnemer en coördinator van De Kaaistoepgroep, ontving op 4 oktober in Nijmegen de Hans Esselink Award en 1500 euro voor zijn bijzondere inzet voor natuuronderzoek. De prijs is uitgereikt op het jubileumsymposium van de Stichting Bargerveen. Van Wielink krijgt de prijs voor het uitvoeren van langdurig, gestandaardiseerd onderzoek aan insectensoorten in natuurontwikkelingsgebied De Kaaistoep bij Tilburg. Daarnaast onderzoekt Van Wielink onderbelichte nieuwkomers als het Aziatische lieveheersbeestje, de zuidelijke schorsloopkever en de Californische rivierkreeft.

 

Verschenen in Bionieuws 16 van 20 oktober 2018

*************************************************************

 

Hinda Haned
Statisticus Hinda Haned (1983) is aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar Data Science, een leerstoel ingesteld vanwege de Stichting Bèta Plus. Haned promoveerde in 2010 op toegepaste statistiek aan de universiteit van Lyon. Ze werkte daarna als statisticus bij het Nederlands Forensisch Instituut aan de interpretatie van gecompliceerde dna-profielen en is sinds 2015 als data scientist bij Ahold Delhaize in Zaandam.

 

Cisca Wijmenga
Bioloog Cisca Wijmenga (1964), hoogleraar humane genetica in het UMCG in Groningen, is 19 september benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij studeerde biologie in Groningen en promoveerde in 1993 in Leiden op genetisch onderzoek aan spierdystrofie. Wijmenga werkt sinds 2007 bij het UMCG, werd in 2012 KNAW-lid, ontving in 2015 een Spinozapremie en in 2017 een Zwaartekrachtsubsidie voor onderzoek aan organen op een chip. Ze is sinds 2014 tevens directeur van BBMRI-NL2.0, de Nederlandse biobank-faciliteit, en bezet sinds 2017 de Lodewijk Sandkuijl-leerstoel in Groningen.

Investeringen NWO-Groot
Onderzoeksfinancier NWO heeft zeven vernieuwende projecten voor onderzoeksinfrastructuur een subsidie van 1,5 tot 3,5 miljoen euro gegeven binnen het programma Investeringen NWO-Groot. Hieronder bevindt zich het Center for Ultrasound Brain imaging @ Erasmus MC (CUBE) van neurowetenschapper en hoofdaanvrager Chris de Zeeuw van het Erasmus MC en Netherlands Institute for Neuroscience.

 

Verschenen in Bionieuws 15 van 6 oktober 2018

*************************************************************

 

Ronald Plasterk
Moleculair geneticus en oudminister Ronald Plasterk (1957), sinds eind 2017 Chief Scientific Officer bij geneesmiddelenbemiddelaar myTomorrows, is aan de UvA benoemd tot hoogleraar Novel strategies for access to therapeutics. Hij studeerde biologie in Leiden en promoveerde in 1984 op moleculair genetisch onderzoek aan bacteriofaag mu. Hij was tussen 1993 en 2007 bijzonder hoogleraar moleculaire biologie aan de VU, hoogleraar moleculaire genetica aan de UvA en hoogleraar ontwikkelingsgenetica in Utrecht. Plasterk ontving in 1999 een Spinozapremie, werd in 2000 directeur van het Hubrecht Laboratorium en is sinds 2001 lid van de KNAW. Hij was van 2007 tot 2010 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vervolgens PvdA-kamerlid en van 2013 tot 2017 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Martijn Rep
Moleculair bioloog Martijn Rep (1968) is aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) benoemd tot hoogleraar fytopathologie. Hij studeerde biologie aan de UvA en promoveerde aldaar in 1996 op de rol van proteases in de vorming van mitochondriën. Hij is sinds 2000 verbonden aan het Swammerdam Institute for Life Sciences van de UvA en was eerder onder meer fellow van de KNAW. Rep ontving in 2010 van NWO een Vici-beurs voor onderzoek aan chromosoomoverdracht bij schimmels.

 

Julia Samson
Marien bioloog Julia Samson kreeg 3 september een studiebeurs van 9.000 euro van het Marine van Damme Fonds. Samson studeerde biologie in Wageningen en promoveerde in 2018 aan de University of North Carolina op koraalonderzoek. Ze werkt nu als postdoc bij het Max Planck Instituut in Konstanz.

 

Duurzame Dinsdag
Ter gelegenheid van Duurzame Dinsdag 2018 zijn op 4 september Duurzame Lintjes uitgereikt aan ecoloog en NIOO-directeur Louise Vet, kunstenaar Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde) en media-ondernemer Boudewijn Poelmann (Novamedia / Nationale Postcode Loterij). Daarnaast zijn zes themaprijzen uitgereikt voor duurzame, innovatieve en inspirerende initiatieven: de Asito Sociale-innovatieprijs aan Correctbook, de Lidl Voedselprijs aan Straw by Straw, de VHG Groenprijs aan Rooftop Revolution, de Greenchoice Energieprijs aan Hero Balancer, de ING Circulair Ondernemenprijs aan Mara & Villosa en de Duurzame Dinsdag-prijs aan De Verspillingsfabriek.

 

Verschenen in Bionieuws 14 van 22 september 2018

*************************************************************

 

Koos Boomsma
Evolutiebioloog Koos (Jacobus) Boomsma (1951) ontving 10 augustus in Brazilië de Hamilton Award van de International Union for the Study of Social Insects. Hij studeerde biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde daar in 1982 op ecologisch onderzoek aan mieren. Hij werkte van 1985 tot 1990 met een Huygensstipendium aan de evolutiebiologie van mieren. Boomsma is sinds 1999 hoogleraar aan de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken en startte in 2005 het Centre for Social Evolution. Hij is lid van de Koninklijke Deense Academie van Wetenschappen KDVS, ontving in 2001 een Alexander von Humboldt Research Award, in 2010 een eredoctoraat van de University van Helsinki en is sinds 2016 gasthoogleraar aan Oxford University.

 

Lukas Kapitein
Biofysicus Lukas Kapitein (1978) is in Utrecht benoemd tot hoogleraar moleculaire en cellulaire biofysica. Hij studeerde natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde daar in 2007 op onderzoek aan de motoreiwitten die betrokken zijn bij celdeling. Hij werkte als postdoc bij Erasmus MC en is sinds 2011 groepsleider celbiologie aan de Universiteit Utrecht. Kapitein ontving in 2013 een Vidi-beurs van NWO en een ERC Starting Grant van de European Research Council.

 

Judith van de Mortel
Microbioloog Judith van de Mortel (1977) is bij HAS Hogeschool Venlo benoemd tot lector gezonde plant op een vitale en duurzame bodem. Zij studeerde medische microbiologie aan Gilde Opleidingen Noord-Limburg en technische microbiologie aan Fontys Hogescholen in Venlo. Ze werkte vanaf 2002 als onderzoeker in Wageningen en promoveerde daar in 2007 op onderzoek naar accumulatie van zware metalen in boerenkers. Van de Mortel is sinds 2013 docent toegepaste biologie bij de HAS Hogeschool.

 

Frank Zeiss †
Bioloog Frank Zeiss (1946), voormalig biologiedocent bij Hogeschool Utrecht, is 31 juli overleden. Hij studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte vanaf 1976 ruim 35 jaar bij Hogeschool Utrecht, onder meer als coördinator van de master biologie. Hij was veertien jaar redacteur van Bulletin voor het onderwijs in de biologie (later: Niche) en auteur van het boek Natuurlijke historiën (1995) en de schoolmethode Exact Ethologie (1984).

 

Veni’s
Onderzoeksfinancier NWO heeft 16 juli in totaal 154 Veni-subsidies van 250.000 euro toegekend aan recent gepromoveerde wetenschappers om drie jaar onderzoek te kunnen doen. Hieronder zijn 35 biowetenschappers: epidemioloog Hieab Adams (Erasmus UMC), evolutiebioloog Kat Bebbington (RUG), immunoloog Frans Bianchi (Radboud UMC), geneticus Ineke Brouwer (NKI), neuropatholoog Marianna Bugiani (VUmc), biomedicus Florijn Dekkers (Hubrecht Institute), biofysicus Vincent Friebe (VU), zintuigpsycholoog Jasper de Groot (UU), entomoloog Alexander Haverkamp (WU), neurowetenschappers Inge Holtman (UMCG) en Martine Hoogman (Radboud UMC), biomedicus Julia Houthuijzen (NKI/AvL), neurowetenschapper Laurentius Huber (UM), microbioloog Maartje van Kessel (RUN), plantenwetenschapper Karen Kloth (WU), medisch bioloog Jeffrey Kroon (AMC), neurowetenschapper Lieke Kros (Erasmus MC), ecoloog Tamar Lok (NIOZ), milieuwetenschapper Lorenz Meire (NIOZ), entomoloog Dennis Oonincx (WU), ecoloog Janne Ouwehand (RUG), neurobioloog Danai Riga (UU), medisch bioloog Kerstin Schneeberger (UU), biotechnoloog Carlas Smith (TUD), humaan bioloog Tim Snijders (UM), neurowetenschapper Eelke Spaak (RU/Donders Instituut), psychobioloog Laura Steenbergen (UL), biochemicus Daan Swarts (WU), neurowetenschapper Susanne van Veluw (LUMC), immunoloog Emiel van der Vorst (Maastricht UMC), neurowetenschapper Joshua White (Erasmus MC), dierwetenschapper Yvonne Wientjes (WU), nematoloog Ruud Wilbers (WU), biomedicus Hanneke Willemen (UMCU) en dierwetenschapper Hannah van Zanten (WU).

 

ERC Starting Grants
Het European Research Council kende 27 juli in totaal 402 ERC Starting Grants van ieder 1,5 miljoen euro toe aan 403 getalenteerde onderzoekers. Hieronder bevinden zich 46 Nederlandse onderzoekers waaronder 17 biowetenschappers: plantwetenschapper Silke Allmann (UvA), marien paleobioloog Peter Bijl (UU), biochemicus Kim Bonger (RUN), neurowetenschapper Wouter van den Bos (UvA), biotechnoloog Yoeri van de Burgt (TUE), evolutionair ecoloog Wouter Halfwerk (VU), neurowetenschapper Molly Henry (RUN), biotechnoloog Klazina Kooiman (Erasmus UMC), gedragspsycholoog Mariska Kret (UL), biotechnoloog Sandra Loerakker (TUE), neurowetenschapper Frank Meye (UMCU), celbioloog Anne Rios (PMCK), biomechanicus Massimo Sartori (UT), moleculair celbioloog Hugo Snippert (UMCU), immunoloog Jurjen Tel (TUE), biomedicus Robert de Vries (UU) en evolutiebioloog Biense Wielstra (UL).

 

Verschenen in Bionieuws 13 van 8 september 2018 (met uitzondering van de Veni's en ERC's)

*************************************************************

 

Harry Blom †
Bioloog en proefdierdeskundige Harry Blom (1958) bij Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is 16 juni overleden. Hij studeerde biologie in Utrecht en promoveerde daar in 1993 op huisvesting van laboratoriumratten en -muizen. Hij werkte sinds 2001 als proefdierdeskundige bij Universiteit Utrecht en UMC Utrecht en was tevens voorzitter van het landelijke IvD Platform voor medewerkers bij een Instantie voor Dierenwelzijn.

 

Tine Griede †
Bioloog en docent wildlife management Tine Griede (1954) bij Hogeschool Van Hall Larenstein is 29 mei overleden. Zij studeerde biologie in Groningen en werd in 1983 curator bij Apenheul. Griede was sinds 1988 coördinator dierwelzijn bij Stichting Nationaal Onderzoek Dierentuinen en vanaf 2004 verbonden aan de VHL-opleiding Diermanagement in Leeuwarden.

 

Floor van Leeuwen
Epidemioloog Floor van Leeuwen van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en bijzonder hoogleraar epidemiologie van kanker bij VUmc krijgt 13 maart 2019 de 17de Rosalind Franklin Award for Women in Science van het Amerikaanse National Cancer Institute. Zij studeerde voeding en gezondheid in Wageningen en promoveerde in 1994 op epidemiologisch onderzoek aan VU Amsterdam. Van Leeuwen werkt sinds 1981 bij het AVL en ontving eerder de Henny C. Dirven-prijs voor borstkankeronderzoek (1995), Prof. dr. P. Muntendamprijs voor kankeronderzoek (1997) en Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs (2010).

 

Nicole de Voogd
Marien bioloog en sponzenexpert Nicole de Voogd (1972) van Naturalis is benoemd tot bijzonder hoogleraar global change and marine ecosystems bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. De Voogd studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar in 2005 op biodiversiteit en kweek van Indonesische sponzen. Ze is sinds 2001 verbonden aan Naturalis en ontving een Aspasia-beurs en Vidi-subsidie van NWO.

 

Fusie NVWA-lab en Rikilt
Het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid (LabVV) van de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) fuseert met het Wageningse instituut voor voedselveiligheid Rikilt. Beide labs doen overheidsonderzoek en zijn al gevestigd in één gebouw op de Wageningse Campus. In 2002 zijn de controle-afdelingen voor vee en levensmiddelen van voorheen Keuringsdienst van Waren en Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees ondergebracht in LabVV.

 

Verschenen in Bionieuws 12 van 7 juli 2018.

*************************************************************

 

Christianne Bruschke
Chief Veterinary Officer Christianne Bruschke bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is benoemd tot raadslid van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid OIE in Parijs. Ze studeerde diergeneeskunde in Utrecht en promoveerde daar in 1998 aan onderzoek aan het bvdrundervirus. Ze werkte van 1993 tot 2005 bij het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad en leidde van 2005 tot 2008 het mondiale OIE-programma voor aviaire influenza. Bruschke is sinds 2010 Chief Veterinary Officer bij LNV.

 

Rens Voesenek
Plantenwetenschapper Rens Voesenek (1957), hoogleraar ecofysiologie van planten en departementshoofd biologie in Utrecht, is aldaar benoemd tot faculteitshoogleraar. Hij studeerde biologie in Nijmegen en promoveerde in 1990 op onderzoek naar overstromingsaanpassingen van zuring. Voesenek werd in 1999 hoogleraar in Utrecht en was van 2006 tot 2010 decaan biologie en van 2011 tot 2014 vice-decaan onderwijs van de Bètafaculteit. Hij is initiator en sinds 2014 voorzitter van het Center Future Food Utrecht.

 

Vidi-subsidies
Onderzoeksfinancier NWO heeft 89 Vidi-subsidies toegekend van ieder maximaal 800.000 euro voor vijf jaar onderzoek. Onder de winnaars zijn 31 levenswetenschappers: immunoloog Lisa van Baarsen (AMC/UvA), neurowetenschapper Aleksandra Badura (Erasmus MC), biostatisticus Joline Beulens (VUmc), bio-ethicus Bernice Bovenkerk (WU), geneticus Lucia Clemens-Daxinger (LUMC), medisch bioloog Alireza Dolatshahi-Pirouz (Radboudumc), neurobioloog Martin Dresler (RUN), neurowetenschapper Bernhard Englitz (RUN/Donders Instituut), celbioloog Ginny Farías (UU), neuroinformaticus Lisa Genzel (RUN), celbioloog Martijn Gloerich (UMC Utrecht), neurowetenschapper Saskia Haegens (RUN/Donders Institute), bioinformaticus Simon van Heeringen (RUN), farmacoloog Laura Heitman (UL), biomedisch technoloog Sandra Hofmann (TU/e), geneticus Tjitske Kleefstra (Radboud UMC), evolutionair psycholoog Mariska Kret (UL), ontwikkelingsbioloog Nard Kubben (Hubrecht Instituut), microbioloog Sebastian Lücker (RUN), neurowetenschapper Nathan Marchant (VUmc), celbioloog Andreas Milias-Argeitis (RUG), neurowetenschapper Rogier Min (VUmc), immunoloog Carla Ribeiro (AMC), viroloog Debby van Riel (Erasmus MC), neuropsycholoog Bart Rutten (MUMC), biofysicus Stefan Semrau (UL), celgeneticus Marvin Tanenbaum (Hubrecht Instituut), evolutiebioloog Luis Valente (RUG), aardwetenschapper Sander Veraverbeke (VU), entomoloog Eveline Verhulst (WU) en neurowetenschapper Geeske van Woerden (Erasmus MC).

 

Verschenen in Bionieuws 11 van 16 juni 2018.

*************************************************************

 

Sander Bohté
Informaticus Sander Bohté (1974) van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is aan de UvA benoemd tot bijzonder hoogleraar cognitieve neurobiologie, een leerstoel ingesteld door Stichting Bèta Plus. Bohté studeerde experimentele natuurkunde aan de UvA en promoveerde in 2003 in Leiden op onderzoek naar neurale netwerken. Hij werkt sinds 2004 op het grensvlak van kunstmatige intelligentie en neurobiologie bij het CWI.

 

Kees van Oers
Gedragsbioloog Kees van Oers (1971) van NIOO-KNAW is in Wageningen benoemd tot buitengewoon hoogleraar animal personality. Hij studeerde biologie in Utrecht en Groningen en promoveerde in 2003 in Utrecht op de genetische basis van persoonlijkheden van koolmezen. Van Oers werkte als postdoc bij Max-Planck Institute for Ornithology in Seewiesen. In 2006 begon hij een Venibeurs bij het NIOO en hij werkt daar sinds 2012 als groepsleider.

 

Ans van Pelt
Stamcelbioloog Ans van Pelt (1958) is aan de UvA benoemd tot hoogleraar translational reproductive biology. Zij studeerde biologie in Utrecht en promoveerde op de rol van retinoïden in spermatogenese. Ze werkt sinds 2007 bij het AMC in Amsterdam en doet als hoofd van het laboratorium voor voortplantingsbiologie met name onderzoek naar onvruchtbaarheid bij mannen. Van Pelt is secretaris van de Dutch Society for Stem Cell Research en coördinator van het Growsperm Consortium.

 

Bas Rodenburg
Gedragsbioloog Bas Rodenburg (1975) is in Utrecht benoemd tot hoogleraar dierenwelzijn bij de faculteit Diergeneeskunde. Hij studeerde biologie in Wageningen en promoveerde aldaar in 2003 op veerpikgedrag bij legkippen. Rodenburg werkte sinds 2006 met een Veni-beurs bij de Wageningse onderzoeksgroep fokkerij en genetica. Hij is voorzitter van de International Society for Applied Ethology.

 

Heineken Young Scientists Awards
De KNAW heeft 23 mei vier Heineken Young Scientists Awards van 10.000 euro toegekend aan onder meer twee levenswetenschappers: de prijs voor biomedische wetenschappen gaat naar de zelfstandig werkend biomoleculaire wetenschapper Joost Snijder (29) en de prijs voor natuurwetenschappen naar aardwetenschapper, palynoloog en limnoloog Peter Bijl (34) van Universiteit Utrecht. De uitreiking van de Heineken Young Scientists Awards en Heinekenprijzen 2018 is op 27 september in Amsterdam.

 

Verschenen in Bionieuws 10 van 2 juni 2018.

*************************************************************

 

Marjolein van Breemen
Bioloog Marjolein van Breemen start 1 juni als adjunct-directeur bij wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam. Ze is daar momenteel manager Educatie & Onderzoek en werkte van 2003 tot 2006 als uitgever bij Elsevier Science. Van Breemen studeerde biologie aan de UvA en volgde het internationale Noyce Leadership Programma voor managers van wetenschapsmusea.

 

Martin Enserink
Bioloog en wetenschapsjournalist Martin Enserink (1964) is vanaf mei international news editor van Science. Hij studeerde biologie in Groningen en was daarna onder meer wetenschapsredacteur bij Intermediair en van 2003 tot 2011 columnist voor Bionieuws. Enserink werkt sinds 1999 voor Science, eerst als verslaggever in Washington, vanaf 2004 als correspondent in Parijs en sinds 2011 als European news editor vanuit Amsterdam. Afgelopen maart won hij de VWN Publicatieprijs en Gouden Beitel voor zijn artikel ‘Fishy Business’ (Science, 21 maart 2017) over fraude bij Zweeds onderzoek naar plasticetende vissen.

 

Heinekenprijzen
De KNAW heeft de winnaars van de Heinekenprijzen 2018 bekendgemaakt. De Heinekenprijs voor Milieuwetenschappen gaat naar de Canadese evolutiebioloog Paul Hebert (1947), geestelijk vader van DNA Barcode of Life. De Amerikaanse neurowetenschapper Nancy Kanwisher (1958) van Harvard University krijgt de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor Cognitiewetenschap voor haar onderzoek aan hersenorganisatie. De Heinekenprijs voor Geneeskunde gaat naar de Belgische medicus Peter Carmeliet (1959) van de Katholieke Universiteit Leuven voor zijn onderzoek aan groeifactoren. De Chinese chemisch bioloog Xiaowei Zhuang (1972) van Harvard University krijgt de Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica voor het ontwikkelen van beeldvormende technieken voor fundamentele biologische vraagstukken.

 

Nieuwe KNAW-leden
De KNAW heeft in april 21 nieuwe leden gekozen, waaronder zeven levenswetenschappers: moleculair cardiogeneticus Connie Bezzina (1969) van AMC, schimmelonderzoeker Pedro Crous (1963) van Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, moleculair celbioloog Peter ten Dijke (1960) van LUMC, neurowetenschapper Guillén Fernández (1964) van RadboudUMC, biochemicus Hermen Overkleeft (1969) van Universiteit Leiden, klimaatonderzoeker Detlef van Vuuren (1970) bij Planbureau voor de Leefomgeving en geneticus Peter Visscher (1962) van University of Queensland in Australië (als buitenlands lid).

 

Verschenen in Bionieuws 9 van 19 mei 2018.

*************************************************************

 

Amito Haarhuis
Bioloog Amito Haarhuis (1967) is sinds 1 april directeur van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Hij studeerde biologie in Wageningen en behaalde zijn onderwijsbevoegdheid in Utrecht. Hij werkt sinds 2005 bij wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam en is daar sinds 2012 adjunct-directeur. Als ‘Professor Amito’ presenteerde hij vijf jaar tv-programma Willem Wever.

 

ERC Advanced Grants
De European Research Council kende 6 april aan 269 onderzoekers een Advanced Grant toe van ieder 2,5 miljoen euro, waaronder beurzen aan kankeronderzoeker René Bernards (NKI), moleculair biofysicus Nynke Dekker (TUD), biochemicus Piet Gros (UU), biochemicus Bert Meijer (TUE), biofysicus Erwin Peterman (VU), biochemicus Nico Sommerdijk (TUE) en theoretisch bioloog Franjo Weissing (RUG). Ook de in Zwitserland werkzame Nederlandse chemisch ecoloog Ted Turlings (Université de Neuchâtel) kreeg een ERC Advanced Grant, alsmede (wederom) de Vlaamse immunoloog Bart Lambrecht (VIB) en biomedicus Greet van den Berghe (KU Leuven).

 

Hugo de Vriesprijs
Moleculair bioloog Jeroen de Keijzer (1987) won de Hugo de Vriesprijs 2018 van de KNBV. Hij krijgt de prijs voor het proefschrift Shaping plant microtubule networks via overlap formation waarop hij in 2017 in Wageningen promoveerde. De Hugo de Vriesprijs van 5000 euro is 9 april tijdens het Experimental Plant Sciences-symposium in Lunteren uitgereikt.

 

Microbiologieprijzen
Op de voorjaarsvergadering van de KNVM eind maart in Papendal kreeg moleculair microbioloog Louis Ates (VUmc/AMC) de Van Leeuwenhoek Award van 500 euro voor postdocs. De Westerdijk Awards van 1000 euro voor beste proefschriften waren voor Maikel Boot (VU) en Eveline van den Berg (TUD). De Kiem Awards van 500 euro voor jonge microbiologen gingen naar Catalin Bunduc (VU), Hongbo Guo (UU) en Lavina Gambelli (RUN).

 

Nederlandse Zoölogieprijs
Gedragsecoloog Sjouke Anne Kingma (1982) krijgt de Nederlandse Zoölogieprijs 2018 van de KNDV voor zijn onderzoek aan samenwerking bij dieren. Hij studeerde biologie in Groningen en deed evolutionair onderzoek aan Australische ornaatelfjes bij het Max Planck Institute für Ornithologie, waarop hij in 2011 aan de Universität Konstanz promoveerde. Hij werkt sinds 2013 als postdoc in Groningen. De prijs wordt hem dit najaar uitgereikt tijdens het congres Zoology 2018 in Luxemburg.

 

Verschenen in Bionieuws 8 van 28 april 2018.

*************************************************************

 

Debbie van Baarle
Medisch bioloog Debbie van Baarle (1973) van het RIVM-Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, is 3 april bij het UMC Utrecht aangesteld als hoogleraar immunologie van vaccinaties, in het bijzonder van strategieën voor virale infecties. Zij studeerde biomedische wetenschappen in Leiden en promoveerde in 2000 aan de UvA op immunologisch onderzoek aan het Epstein-Barr-virus. Sindsdien werkte ze tot 2004 bij Sanquin Research in Amsterdam, van 2004 tot 2013 bij het UMC Utrecht en vervolgens bij het RIVM als hoofd immuunmechanisme. Van Baarle ontving in 2006 de KNAW-Beijerinck Premie van 50.000 euro en kreeg in 2007 een high potentialaward van de Universiteit Utrecht.

 

Pavel Kabat
De Tsjechische klimaatonderzoeker Pavel Kabat (1958) is benoemd tot wetenschappelijk directeur van de World Meteorological Society in Genève, Zwitserland. De voormalig hoogleraar aardsysteemkunde en klimaatstudies in Wageningen was sinds 2012 directeur van het International Institute for Applied System Analysis (IIASA) in het Oostenrijkse Laxenburg. Hydroloog Kabat werd in 2006 in Wageningen benoemd tot hoogleraar en was van 2004 tot 2012 tevens wetenschappelijk directeur van het nationaal onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.

 

Katja Philippart
Marien bioloog Katja Philippart (1960) van het NIOZ is in Utrecht benoemd tot bijzonder hoogleraar productivity of coastal marine ecosystems. Ze studeerde biologie in Wageningen en promoveerde aldaar in 1994 op onderzoek naar eutrofiëring en de achteruitgang van klein zeegras in de Waddenzee. Ze werkte bij het toenmalige Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek op Texel en sinds 1994 bij het NIOZ. Ze is sinds 2013 tevens bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie en sinds 2014 hoofddocent bij Universiteit Utrecht.

 

Delft Bioengineering Institute
Op 27 maart is het Delft Bioengineering Institute van start gegaan, een samenwerkingsverband van twaalf Delftse vakgroepen met gedeelde ‘fascinatie voor de bouwstenen van de biologie en toepassingen hiervan’. Het instituut wordt geleid door wetenschappelijk directeur en initiatiefnemer Isabel Arends, hoogleraar biokatalyse en organische chemie en voorzitter van de afdeling Biotechnologie. Het instituut heeft drie onderzoeksthema’s: op biomassa gebaseerde producten, milieubiotechnologie en biotechnologie voor gezondheid.

 

Verschenen in Bionieuws 7 van 7 april 2018.

*************************************************************

 

Sabine Hunnius
Psycholoog Sabine Hunnius (1974) is in Nijmegen benoemd tot hoogleraar Developmental Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit. Zij is directeur Baby and Child Research Center en hoofd BabyBrain-groep bij het Donders Institute. Ze studeerde psychologie in Berlijn en promoveerde in 2005 in Groningen op onderzoek naar aandachtontwikkeling bij kinderen. Hunnius publiceerde in 2010 met de Amsterdamse gedragsonderzoeker Michiel van Elk het populairwetenschappelijke boek Het babybrein.

 

Carolina Levis
Ecoloog Carolina Levis (30) van de Wageningse leerstoelgroep bosecologie en bosbeheer ontving 12 maart de Onderzoeksprijs 2018 van 2500 euro en een replica van De Wageningse Boom van het Wageningse Universiteitsfonds. Ze krijgt deze prijs voor haar interdisciplinaire onderzoek waaruit blijkt dat de inheemse bevolking van de Amazonebekken al vóór de komst van Columbus het bos benutte en 85 boomsoorten al in het pre-Columbiaanse tijdperk gedomesticeerd waren (Science, 3 maart 2017).

 

Merel Soons
Bioloog Merel Soons (1975) is in Utrecht benoemd tot hoogleraar Plant Dispersal Ecology & Conservation. Ze studeerde biologie in Utrecht en promoveerde aldaar in 2003 op kolonisatieprocessen bij planten. Soons ontving in 2011 een Vidi- en Aspasia-beurs en is bestuurslid van IUCN-NLO en Centre for Wetland Ecology.

 

Kirsten ten Tusscher
Bioloog Kirsten ten Tusscher (1976) is in Utrecht benoemd tot hoogleraar Computational Developmental Biology. Ze studeerde biologie in Utrecht en promoveerde in 2004 op een simulatiemodel van de elektrische activiteit van menselijke hartcellen. Ze werkte van 2008 tot 2010 bij Simula Research Laboratory in Oslo. Ten Tusscher verwierf in 2014 een Vidi- en Aspasia-beurs en in 2016 een Building Blocks of Life Grant.

 

10 jaar Nature Today
De website NatureToday.com – voorheen Natuurbericht.nl – vierde 20 maart haar tienjarig bestaan. Sinds 1998 zijn ruim twintig miljoen pagina’s bekeken en het afgelopen jaar bezocht een recordaantal van ruim 727 duizend unieke bezoekers de site. In het startjaar waren dat er nog 65 duizend. Momenteel ontvangen ook bijna zestien duizend mensen dagelijks of wekelijks de gratis nieuwsbrief. De website is een initiatief van de Wageningse biologen Arnold van Vliet en Wichertje Bron, ook bekend van de Natuurkalender.

 

Verschenen in Bionieuws 6 van 24 maart 2018 (errata doorgevoerd 7 april)

*************************************************************

 

Colin Russell
Medisch bioloog en epidemioloog Colin Russell (1979) is aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot hoogleraar Applied Evolutionary Biology. Hij studeerde aan Emory University en Edinburgh University en was sinds 2002 verbonden aan de University of Cambridge, alwaar hij in 2006 promoveerde. Hij geldt als een expert in de evolutie van pathogenen, met name van griepvirussen.

 

Future for Nature Awards
De Future for Nature Awards voor jonge, veelbelovende, internationale natuurbeschermers worden dit jaar toegekend aan de Amerikaanse Adam Miller van Planet Indonesia, de Vietnamese Trang Nguyen van WildAct en de Zwitserse Geraldine Werhahn van Himalayan Wolves Project. Ze krijgen deze onderscheiding respectievelijk voor de bescherming van vogels in Borneo, het bestrijden van de handel in illegaal gestroopte dieren in Zuidoost-Azië en onderzoek aan de schuwe en bijzondere Himalaya-wolf in Tibet en Nepal. De prijzen van 50.000 euro worden op 20 april uitgereikt.

 

Vici’s
Onderzoeksfinancier NWO kende 23 februari een Vici-subsidie van 1,5 miljoen euro toe aan 35 wetenschappers om in vijf jaar een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen. Hieronder zijn vijftien levenswetenschappers: neurowetenschappers Serge Dumoulin (Spinozacentrum voor Neuroimaging, KNAW) en Birte Forstmann (UvA), plantenwetenschapper Richard Immink (WU), medisch bioloog Johan Jonker (UMCG), neurobioloog Maarten Kole (Nederlands Herseninstituut, KNAW), farmacoloog Enrico Mastrobattista (UU), systeembioloog Roeland Merks (UL/CWI), medisch biochemicus Willem Mulder (AMC), plantenwetenschapper Ronald Pierik (UU), medisch microbioloog Rogier Sanders (AMC/UvA), biomedisch technoloog Gijs van Soest (Erasmus MC), moleculair fysioloog Mario van der Stelt (UL), medisch fysioloog Jolanda van der Velden (VUmc), psychobioloog Carolina de Weerth (RUN) en medisch biochemicus Noam Zelcer (AMC).

 

VLIZ-Awards
Het Vlaams Instituut voor de Zee VLIZ reikt 21 maart de North Sea Award van 1000 euro uit aan de Nederlandse mariene ecoloog Maria Anouk Goedknegt die in 2017 aan de Vrije Universiteit Amsterdam promoveerde op onderzoek bij het NIOZ naar de invasie van Japanse oesters in de Waddenzee. De MSc Thesis Award 2017 in de biologische wetenschappen gaat naar Emily Lodewijks voor haar masterscriptie over algentoxines in mariene aerosolen voor Universiteit Gent.

 

Verschenen in Bionieuws 5 van 10 maart 2018 (errata doorgevoerd 7 april)

*************************************************************

 

Karin Albers
Landschapsecoloog Karin Albers neemt 8 maart op het symposium Ecologie en de praktijk afscheid als directeur van ecologisch adviesbureau Ecologica in Maarheeze. Ze gaat zich zelfstandig richten op het ontwikkelen en geven van ecologische cursussen onder de naam Naturio. Albers studeerde biologie in Utrecht, richtte in 1996 Ecologica op en draagt haar directeursfunctie nu over aan mededirecteur Tim Faasen.

 

Helmut Kessels
Neurowetenschapper Helmut Kessels (1972) van het Nederlands Herseninstituut is benoemd tot hoogleraar cellular and computational neuroscience aan de UvA. Kessel promoveerde in 2003 aan de VU Amsterdam en werkte als postdoc bij Erasmus MC, Cold Spring Harbor Laboratory in New York en UC San Diego. Hij is sinds 2011 groepsleider bij het Nederlands Herseninstituut, werkt aan plasticiteit van synapsen en ontving in 2012 een Vidi-beurs.

 

Wageningse eredoctoraten
Bij gelegenheid van haar 100-jarig bestaan reikt Wageningen Universiteit op 9 maart eredoctoraten uit aan de Britse milieuwetenschapper Katrina Brown (Exeter University), de Zweedse bioloog en econoom Carl Folke (Stockholm Resilience Centre), de Amerikaans-Russische genoom- en evolutiebioloog Eugene Koonin (National Center for Biotechnology Information) en de Chinese agronoom Fusuo Zhang (China Agricultural University). Brown krijgt de onderscheiding voor haar onderzoek naar veerkracht in sociaal-ecologische systemen. Folke voor zijn bijdragen aan de begrippen ‘veerkracht’ en ‘ecologische voetafdruk’. Koonin wordt onderscheiden voor zijn werk aan de evolutie van genomen van met name virussen en micro-organismen en zijn fundamentele onderzoek aan CrisprCas-systemen. Zhang krijgt een eredoctoraat voor de ontwikkeling van geïntegreerde teeltsystemen die efficiënt omgaan met nutriënten.

 

Cees Veeger †
Emeritus hoogleraar biochemie Cees Veeger (1928) is op 13 februari in Wageningen overleden. Hij kende een bewogen loopbaan en kreeg in 1976 landelijke bekendheid toen hij vaststelde dat het middel Vasolastine van medicijnfabrikant Enzypharm geen enzymatische activiteit bezit. Een bevinding die hij ook na bedreigingen met rechtszaken volhield. De eigenzinnige hoogleraar was een begenadigd docent, maar vanwege zijn vlijmscherpe ingezonden brieven niet geliefd bij het Wageningse universiteitsbestuur, dat de emeritus hoogleraar in 1998 uit zijn werkkamer zette.

 

Verschenen in Bionieuws 4 van 24 februari 2018

*************************************************************

 

Carla van Herpen
Medicus Carla van Herpen is in Nijmegen benoemd tot hoogleraar Rare Cancers, een primeur voor Nederland. Zij studeerde geneeskunde in Nijmegen en promoveerde in 2004 op de toepassing van interleukine in kankertumoren. Ze was bij Radboudumc hoofd van de oncologiekliniek en is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie.

 

Annemiek van Spriel
Medisch bioloog Annemiek van Spriel (1973) is in Nijmegen benoemd tot hoogleraar experimentele immunologie. Ze studeerde medische biologie in Utrecht en promoveerde in 2001 op immunologisch onderzoek. Ze werkte met een KWF-beurs en NWO Talent Grant als postdoc aan de Monash University in Melbourne. Van Spriel is sinds 2004 verbonden aan de afdeling Tumorimmunologie van het RIMLS, kreeg in 2012 een Vidi en haalde in 2016 een ERC Consolidator Grant binnen voor onderzoek aan celmembranen van kankercellen.

 

Rubiconbeurzen
Onderzoeksfinancier NWO kende 15 januari beurzen toe aan 21 onlangs gepromoveerde onderzoekers om maximaal twee jaar onderzoek te doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen. Onder de toekenningen zitten negen levenswetenschappers: neurowetenschapper Silvy Collin (Donders Institute / RUN ➔ Princeton University,USA), medisch microbioloog Yanfang Feng (UvA ➔ Harvard Medical School, USA), bioinformaticus Robin van der Lee (RUN ➔ University of British Columbia, CAN), neurowetenschapper Marianne Oldehinkel (RadboudUMC / Donders Institute ➔ Monash University, AUS), dierecoloog Thomas Oudman (NIOZ ➔ University of St Andrews, UK), moleculair bioloog Hanneke Vlaming (NKI ➔ Harvard Medical School, USA), biotechnoloog Erik Vrij (UM ➔ IMBA, AT), neurowetenschapper Erik de Water (RUN ➔ Icahn School of Medicine, USA) en chemisch bioloog Albert Wong (RUN ➔ Harvard University, USA).

 

Oncode Institute
Koningin Máxima opende 5 februari het virtuele instituut Oncode Institute waarin 560 academische kankeronderzoekers samenwerken. De Nederlandse overheid en KWF Kankerbestrijding investeren hiervoor de komende vijf jaar 120 miljoen euro in het naar de kliniek brengen van fundamentele inzichten in de biologie van kanker. Voor Oncode sloegen vijf vooraanstaande onderzoekers de handen ineen: René Bernards en Anton Berns (AvL), Hans Bos (UMC Utrecht), Hans Clevers (Prinses Máxima Centrum & Hubrecht Instituut) en Jan Hoeijmakers (Erasmus MC & Prinses Máxima Centrum).

 

Verschenen in Bionieuws 3 van 10 februari 2018

*************************************************************

 

Olga Haenen
Bioloog en visziekte-expert Olga Haenen van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad is benoemd tot lector Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig bij HAS Hogeschool Den Bosch/Venlo. Zij stuurde biologie in Wageningen en promoveerde daar in 1995 op onderzoek aan een palingparasitaire nematode. Haenen werkt al ruim dertig jaar op het gebied van diagnostiek en onderzoek van vis-, schaal- en schelpdierziekten.

 

Feddo Hans Frits Oldenburger †
Tropenonderzoeker en landschapsecoloog Feddo Hans Frits Oldenburger (1937) is 22 november in Rhenen overleden. Hij studeerde biologie in Utrecht en trad in 1968 in dienst bij NWO-tropenstichting Wotro, waarvoor hij flora-expedities naar het Sipaliwini-savannelandschap in Zuid-Suriname ondernam. Van 1973 tot 1980 werkte hij voor de Universiteit Utrecht aan het Project Cerrado Vegetation of Brasil. Vanaf 1980 was Oldenburger zelfstandig onderzoeker op het gebied van natuur- en landschapsbehoud.

 

Mario van der Spelt
Chemisch bioloog Mario van der Stelt is in Leiden benoemd tot hoogleraar moleculaire fysiologie. Hij studeerde chemie in Utrecht en promoveerde aldaar in 1998 op onderzoek aan endocannabinoïden, stoffen die de werking van cannabis nabootsen. Hij werkte als postdoc in Italië en als projectleider bij Merck Research Laboratoria in Oss alvorens hij in 2012 werd aangesteld bij Leiden Institute of Chemistry.

 

Mary Wildermuth
Biochemicus Mary Wildermutch van de University of California in Berkeley is voor een half jaar benoemd op de Willie Commelin Scholten wisselleerstoel voor fytopathologie in Utrecht. Zij studeerde aan Cornell University en promoveerde in 1997 aan de University of Colorado in Boulder.

 

Pierre de Wit
Plantenziektekundige Pierre de Wit (1949) ontvangt 29 juli in Boston de 12th Jakob Eriksson Prize for Plant Pathology. Hij krijgt deze hoogste internationale onderscheiding in de plantenziektekunde voor zijn pionierswerk in de moleculaire fythopathologie en plant-microben-interacties. De Wit studeerde plantenziektekunde in Wageningen en promoveerde aldaar in 1981 op de tomatenschimmel Cladosporium fulvum, modelsoort voor resistentieonderzoek. Hij was van 1990 tot 2008 hoogleraar moleculaire fytopathologie en van 2008 tot 2014 Akademiehoogleraar in Wageningen.

 

Verschenen in Bionieuws 2 van 27 januari 2018

*************************************************************

 


Astrid Groot
Evolutiebioloog Astrid Groot is aan de UvA benoemd tot hoogleraar populatie- en evolutiebiologie. Ze werkt daar al sinds 2011 als MacGillavry fellow en universitair hoofddocent aan seksuele communicatie bij motten en is tevens verbonden aan de North Carolina State University in Raleigh (VS). Groot leidt daarnaast sinds 2007 de groep Chemical Communications op het Max Planck Institute for Chemical Ecology in het Duitse Jena. Ze studeerde biologie aan de UvA en promoveerde in 2000 in Wageningen op seksueel gedrag van wantsen. Groot is bestuurslid van de KNDV en vanaf dit nummer columnist voor Bionieuws.

 

Edith Lammerts van Bueren
Hoogleraar biologische plantenverdeling Edith Lammerts van Bueren (1952) nam 7 december afscheid van Wageningen Universiteit en Louis Bolk Instituut (LBI). Zij studeerde tuinbouw in Wageningen en promoveerde aldaar in 2002 op biologische plantenverdeling. Ze is sinds 1987 verbonden aan het LBI van waaruit ze in 1998 Stichting Zaaigoed oprichtte. Sinds 2005 is ze bijzonder hoogleraar in Wageningen en bij haar emeritaat in april werd ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Erik van Nieukerken
Vlindertaxonoom Erik van Nieukerken (1952) heeft 21 december afscheid genomen van Naturalis. Hij was jarenlang NJN-lid, studeerde biologie in Leiden en promoveerde in 1986 aan de VU op de taxonomie van motten.

 

Jong Talentprijzen
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem reikte 28 november 55 Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit. De Pfizer Prize for Life Sciences van 5000 euro ging naar de Utrechtse masterstudent biomedische wetenschappen Ariën Schiepers voor onderzoek naar antilichamen. De East-West Seed Award voor plantenwetenschappen van 5000 euro ging naar de Wageningse masterstudent plantwetenschappen Peter Karssemeijer voor onderzoek aan interacties tussen mosterdplanten, bladluizen en bestuivers.

 

Entomologieprijzen
Op de Nederlandse Entomologendag is 15 december de NEV-dissertatieprijs van 1000 euro toegekend aan RUG-onderzoeker Meghan Laturney voor haar proefschrift The second sex over spermamanipulatie bij fruitvliegen. De Uyttenboogaart-Eliasen Masterthesis-prijs van 500 euro ging naar de Nijmeegse biologiestudent Ilse Scholten voor haar scriptie over waterkeverlarven voor Stichting Bargerveen.

 

Verschenen in Bionieuws 1 van 13 januari 2018