Personaliarubriek voor biologen voor 2019, tweewekelijks aangevuld.

 

SOORTGENOTEN 2019

 

Siroon Bekkering
Moleculair Levenswetenschapper Siroon Bekkering (1988), postdoc bij zowel het Radboudumc als het Royal Children’s Hospital te Melbourne, kreeg 28 november de Nationale Postdocprijs 2019 toegekend door de KNAW. Bekkering studeerde moleculaire levenswetenschappen in Nijmegen en promoveerde daar in 2015 op onderzoek aan de rol van het geheugen van het aangeboren immuunsysteem bij de vaatziekte atherosclerosis. Ze ontving in 2017 de Eindhoven Dissertatieprijs, in 2018 een Rubiconsubsidie en in 2019 de Dekker grant van de Hartstichting, waarmee zij nu als postdoc deels vervolgonderzoek in Australië uitvoert. Over haar onderzoek, passies en beweegredenen vlogt Bekkering sinds 2016. De Nationale Postdocprijs is ingesteld door De Jonge Akademie en KNAW en bestaat uit een oorkonde en geldbedrag van 10.000 euro, die 16 maart 2020 in Amsterdam worden uitgereikt.

 

Jong Talent-prijzen
In Haarlem zijn op 25 november in totaal 18 afstudeer- en 61 aanmoedigingsprijzen uitgereikt als onderdeel van het Jong Talent-programma van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De Leidse masterstudent biologie Julia López Delgado kreeg 25 november de East-West Seed Afstudeerprijs voor Plantenwetenschappen van 5.000 euro, voor haar afstudeerscriptie over genetische variatie in Noord-Amerikaanse planten. De Pfizer Prijs voor Life Sciences 2019 van 3.000 euro ging naar de Leidse masterstudent Max Trauernicht voor zijn scriptie over dna-reparatie, die van 2.000 euro naar de Utrechtse masterstudent Hugo Damstra voor zijn scriptie over synapsformatie en die van 1000 euro naar de Leidse masterstudent Mandy Meijer voor haar scriptie over de stressrespons in hersenen. De Enza Zaden Afstudeerprijs voor Biologie van 3000 euro ging naar de Rotterdamse masterstudent Demi Brizee voor haar scriptie over de vorming van mergschedes (myelinatie) rond neuronen in de hersenen. De aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten biologie gingen naar Suze van Brummelen (UL), Stascha Kuipers (RUG), Mattijs Lootsma (WU), Amy Moerkerke (UU), Zilva van Rossum (UvA), Maeve Troost (RUN) en Isabelle van Vondelen (VU).

 

De Jonge Akademie
De Jonge Akademie (DJA) van de KNAW heeft tien onderzoekers, die minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd, benoemd tot lid. Gedurende het lidmaatschap van vijf jaar participeren ze in projecten rond wetenschap, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie. Onder de tien nieuwe leden zijn twee biowetenschappers: synthetisch bioloog Tom de Greef, hoogleraar biofysische chemie aan de Radboud Universiteit en onderzoeker bij de Technische Universiteit Eindhoven, en epidemioloog Maryam Kavousi van het Erasmus MC. De nieuwe DJA-leden worden 23 maart 2020 geïnstalleerd.

 

Verschenen in Bionieuws 20 van 14 december 2019


 

Ger Boedeltje †
Bioloog Ger Boedeltje (1949) van ecologisch bureau Daslook in Lochem is 13 oktober overleden in zijn woonplaats De Groeve. Hij studeerde biologie in Groningen en was van 1978 tot 2012 biologiedocent aan het Staringcollege in Lochem. Boedeltje startte in 1992 met bureau Daslook en promoveerde in 2005 in Nijmegen op de verspreiding van waterplanten. Hij was sinds 2013 als gastonderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en jarenlang actief IVN-lid, onder meer bij de aanleg van de Natuurtuin in Lochem.

 

Johan Rockström
De Zweedse aardwetenschapper en duurzaamheidsexpert Johan Rockström (1965) ontvangt 8 januari 2020 een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Hij is voormalig directeur van het Stockholm Resilience Center en nu hoogleraar bij de University of Potsdam en directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Erepromotor van Rockström is milieu-ecoloog Annemarie van Wezel, tevens directeur van Institute of Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED-UvA).

 

De Darwins
Op het National Conference Biology Students van 22 november zijn twee Darwins uitgereikt voor de beste bacheloren masterscriptie in de biowetenschappen voor 2019. De Darwin voor de beste masterscriptie ging naar de Wageningse bioloog Aidan Williams voor zijn onderzoek aan seksueel dimorfisme in de hersenmorfologie van de sluipwesp Nasonia viripennis. Student Liline Fermin van het Maastricht Science Programme ontving de Darwin voor de beste bachelorscriptie over haar onderzoek naar de rol van extracellulaire blaasjes in botherstel bij het Radboudumc in Nijmegen. De NCBS-posterprijs ging naar student Julia Grosse-Sommer voor haar presentatie over evolutionair onderzoek voor het Maastricht Science Programme naar hybridisatie en adaptatie in Stockholm. De NCBS en Darwinuitreiking is dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door het Landelijk Overleg Biologie Studenten.

 

Sectorhoofden PBL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft twee nieuwe sectorhoofden benoemd: de Wageningse klimaatstrateeg Bram Bregman (55) wordt per 1 december hoofd van de sector Natuur en Landelijk Gebied, en secretaris Klimaatberaad en Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei bij de Sociaal Economische Raad. Rob Weterings (60) wordt per 1 januari 2020 hoofd van de sector Integrale Beleidsevaluatie Leefomgeving van PBL.

 

Tilburg Trofee
De Tilburgse bioloog Henk Moller Pillot (83) ontving 16 november de Tilburg Trofee vanwege zijn jarenlange inzet voor de natuur in de stad en die van het Leijpark in het bijzonder. Hij studeerde biologie in Utrecht en was docent biologie aan het Odulphuslyceum en het Mollerinstituut.

 

Verschenen in Bionieuws 19 van 30 november 2019


 

Edmund Kunji
Bioloog Edmund Kunji (1966) is benoemd tot hoogleraar Biophysics bij de University of Cambridge in Engeland. Hij studeerde biologie en chemie in Groningen en promoveerde daar in 1997 op onderzoek aan het proteolytisch systeem van melkzuurbacteriën. Kunji begon in 1996 als EMBO Postdoc bij de Medical Research Council in Cambridge en is daar sinds 2000 programmaleider van de Mitochondrial Biology Unit.

 

Frank van Langevelde
Ecoloog Frank van Langevelde (1968) is in Wageningen benoemd tot hoogleraar Resource Ecology, als opvolger van Herbert Prins. Van Langevelde studeerde cultuurtechniek in Wageningen en promoveerde daar in 1999 op ecologisch onderzoek aan de gevolgen van habitatversnippering op boomklevers. Hij werkte als postdoc en onderzoeker aan diverse ecologische projecten in Burkino Faso, Kenia en Zuid-Afrika en is tevens honorary research fellow aan de University of KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika.

 

Louise Vet
Ecoloog Louise Vet (1954) is bij haar afscheid als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) op 31 oktober benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij ontving deze hoge koninklijke onderscheiding uit handen van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die haar een inspirerend leider en visionair noemde met een voorbeeldfunctie voor alle wetenschappers. Vet is twintig jaar directeur geweest van het NIOO-KNAW, is sinds 2017 erelid van de British Ecological Society en werd in 2018 door dagblad Trouw gekozen als nummer 1 van de Duurzame 100. Daarnaast was ze van 2000 tot 2005 columnist voor Bionieuws, die haar in 2010 nog plaatste op nummer 9 in de Top-10 Belangrijke Biologen en in maart 2019 als tweede in de Top Tien Biologische Boegbeelden.

 

iGEM-Awards
Alle zes Nederlandse studententeams die deelnamen aan de International Genetically Engineered Machine-competitie (iGEM2019) zijn in de prijzen gevallen bij de afsluiting van de Giant Jamboree in Boston op 4 november. Het team uit Wageningen werd zelfs tweede in de finale in de categorie masterstudenten met hun project voor ontwikkeling van een faagtherapie tegen bacterieziekte Xylella, die veel schade aanricht in de teelt van druiven, olijven en citrusvruchten. Verder waren er track awards voor Delft (Best Foundational Advance Project), Leiden (Best Manufacturing Project) en Wageningen (Best Food and Nutrition Project) en awards voor wederom Delft (Best Part Collection) en Wageningen (Best Poster). Daarnaast zijn vier gouden medailles uitgereikt aan de teams uit Delft, Eindhoven, Groningen en Wageningen, een zilveren medaille aan het Leidse team en een bronzen medaille aan het team van de Hogeschool Rotterdam, die voor het eerst deelnam aan iGEM-competitie. De Giant Jamboree in Boston werd bezocht door 350 teams en 3.500 deelnemers.

 

Verschenen in Bionieuws 18 van 16 november 2019


 

Sonne Copijn
Imker en milieuactivist Sonne Copijn uit het Utrechtse Groenekan ontvangt 2 november de Heimans en Thijsse Prijs voor de bescherming van wilde bijen en andere wilde bestuivers. Copijn is oprichter van de Bee Foundation en de Bijenacademie, en daarnaast initiatiefnemer van de petitie voor een verbod op neonicotinoïden, die inmiddels meer dan honderdduizend keer is getekend.

 

Raf De Bont
Historicus Raf De Bont (1977) van de Universiteit Maastricht ontvangt 12 december de Dr. Hendrik Muller Prijs van 25.000 euro van de KNAW voor zijn vernieuwende bijdrage aan de wetenschaps- en milieugeschiedenis. Hij studeerde geschiedenis in Leuven en promoveerde in 2005 op het proefschrift Darwins kleinkinderen over de ontvangst van de evolutietheorie in België. In 2015 verscheen zijn monografie Stations in the Field: A History of Place-Based Animal Research, 1870- 1930.

 

Herbert Prins
Ecoloog Herbert Prins (1953) nam op 31 oktober afscheid van zijn leerstoel Resource Ecology in Wageningen. Hij studeerde biologie in Groningen, deed promotieonderzoek bij Cambridge University en promoveerde in 1987 op het kuddegedrag van de Afrikaanse buffel in Groningen. Prins ontving in 1991 de Nederlandse Zoölogieprijs en werd in dat jaar in Wageningen benoemd tot hoogleraar natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten. Hij begeleidde in totaal 97 promovendi, was erepromotor van natuurbeschermer Richard Leakey en werkte mee aan vijf BBC-natuurfilms. Prins is Officier in de Orde van de Gouden Ark en Officier in de Orde van Oranje Nassau en ontving in 2010 de Aldo Leopold Award van de American Association of Mammologists. Hij was van 1997 tot 2003 bestuurslid van Natuurmonumenten, van 1999 tot 2006 bestuurslid van Tropenbos International en van 2003 tot 2013 voorzitter van onderzoekschool Production Ecology and Resource Conservation.

 

Louise Vet
Ecoloog Louise Vet (1954) trad 31 oktober terug als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Zij studeerde biologie in Leiden en promoveerde daar in 1984 op sluipwesponderzoek. Ze werd in 1997 hoogleraar evolutionaire ecologie in Wageningen en in 1999 directeur van NIOO-KNAW. Vet werd in 2017 erelid van de British Ecological Society en in 2018 door dagblad Trouw gekozen als nummer 1 van de Duurzame 100, de erelijst van ‘groene’ denkers en doeners. Ze was vanaf de oprichting in 2008 tot begin 2019 voorzitter van de Netherlands Ecological Research Network. Vet blijft actief in tal van nevenfuncties, onder meer als voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Stichting Urgenda, en als lid Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie Remkes), adviesraad Rijkswaterstaat, raad van toezicht van WWF-NL en adviesraad KeyGene BV.

 

Verschenen in Bionieuws 17 van 2 november 2019


 

Saskia van Mil
Medisch bioloog Saskia van Mil is in Utrecht benoemd tot hoogleraar molecular and translational metabolism. Ze studeerde biomedische wetenschappen in Utrecht en promoveerde aldaar in 2004 op onderzoek aan de genetische leverziekte cholestasis. Van Mil werkte als postdoc met een Marie Curie fellowship aan Imperial College London en keerde in 2007 terug als groepsleider bij UMC Utrecht. Zij ontving in 2007 een Veni- en in 2011 een Vidibeurs.

 

Lucas Noldus
Bioloog en oud-NIBI-voorzitter Lucas Noldus (1959) is in Nijmegen benoemd tot bijzonder hoogleraar behaviour, information technology and innovation, een leerstoel mogelijk gemaakt door zijn Wageningse bedrijf Noldus Information Technology. Noldus studeerde biologie in Leiden en promoveerde in 1989 in Wageningen op onderzoek naar chemische spionage door sluipwespen. De software die hij ontwikkelde om insectengedrag te bestuderen werd de basis voor het programma The Observer van zijn bedrijf, dat inmiddels 165 medewerkers telt en vestigingen heeft in negen landen. Noldus was van 2004 tot 2009 NIBI-voorzitter en is sinds 2012 voorzitter ICT for Brain, Body & Behavior.

 

ERC Synergy Grants
De European Research Council heeft 11 oktober Synergy Grants van gemiddeld 10 miljoen euro toegekend aan 37 nieuwsgierigheidsgedreven onderzoeksprojecten, waarbij steeds twee tot vier toponderzoekers betrokken zijn. Onder de Nederlandse ontvangers van een Synergy Grant behoren de Maastrichtse neurowetenschapper Bea de Gelder, genoomonderzoeker Geert Kops van het Hubrecht Institute, de Nijmeegse microbioloog Mike Jetten en de Utrechtse geochemicus Caroline Slomp.

Erepenning
Op 21 september hebben Sami Balahsioui en Yvonne Rietstra, algemeen voorzitter en lustrumvoorzitter van de Groninger studievereniging GLV Idun, de Koninklijke Erepenning in ontvangst genomen. De vereniging kreeg de erepenning bij gelegenheid van het eeuwfeest van haar voorganger, de Groninger Biologen Club (GBC), voor honderd jaar organisatie van verenigingsactiviteiten. GLV Idun is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen GBC en de in 2003 opgerichte studievereniging Melior Vita van de opleiding Life Science & Technology.

 

Nobelprijs
De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde ging 7 oktober naar de Britse medicus Peter Ratcliffe (1954) en de Amerikaanse celgeneticus Gregg Semenza (1956) en kankeronderzoeker William Kaelin (1957). Zij krijgen de prijs voor hun onderzoek aan de moleculaire mechanismen waarop cellen reageren op zuurstofverandering, waarmee ze de weg hebben vrijgemaakt ‘voor veelbelovende nieuwe strategieën om bloedarmoede, kanker en vele andere ziekten te bestrijden’.

 

Verschenen in Bionieuws 16 van 19 oktober 2019


 

Maarten Altelaar
Biochemicus Maarten Altelaar (1976) is in Utrecht benoemd tot hoogleraar pharmaceutical proteomics. Hij studeerde chemie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 2007 op onderzoek naar massaspectroscopie bij het Amolf-instituut in Amsterdam. Hij werkt sinds 2008 in Utrecht aan proteomics, ontving in 2013 een Vidi-beurs en is hoofd van de massaspectroscopiefaciliteit van het NKI en penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Massaspectrometrie.

 

Kelly Ramirez
Bodemecoloog Kelly Ramirez van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is eind augustus door de British Ecological Society (BES) uitgeroepen tot Equality and Diversity Champion, vanwege haar inzet voor meer diversiteit en gelijkheid in de ecologische gemeenschap. Ze is mede-oprichter van het 500 Women Scientistsinitiatief in 2016 en krijgt haar prijs – samen met de Amerikaanse ecoloog en activist Jane Zelikova – in december in Belfast.

 

ERC Starting Grants
De European Research Council heeft 3 september 480 Starting Grants van ieder 1,5 tot maximaal 2,5 miljoen euro toegekend om vijf jaar onderzoek te doen. Hiervan gingen 53 beurzen naar Nederland, onder meer naar moleculair bioloog Jarno Drost (Prinses Máxima Centrum), neurowetenschapper Freek van Ede (VUmc), neurowetenschapper Zhenyu Gao (Erasmus MC), bionanowetenschapper Arjen Jakobi (TUD), bioloog Aniek Janssen (UMCU), ethnobioloog David Ludwig (WU), moleculair geneticus Francesca Mattiroli (Hubrecht Institute), paleo-ecoloog Crystal McMichael (UvA), immunogeneticus Noel de Miranda (LUMC), biomedicus Cyril Moers (UMCG), neurogeneticus Ynte Ruigrok (UMCU), ontwikkelingsbioloog Katharina Sonnen (Hubrecht Institute), infectiebioloog Karin Strijbis (UU), farmacochemicus Pieter Vader (UMCU) en bodemecoloog Franciska de Vries (UvA).

 

Ig Nobelprijzen
De Nijmeegse medisch microbioloog Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie bij Radboud UMC, ontving 12 september in Harvard de Ig Nobelprijs voor ‘lachwekkend maar toch zinnig onderzoek’ voor hun publicatie over de overdracht van antibioticaresistente micro-organismen via bankbiljetten (Antimicrobial Resistance & Infection Control, 2013). Hij deelt de prijs voor het onderdeel Economie (sic) met twee medepublicisten: zijn zoon Tim Voss en de Turkse microbioloog Habip Gedik. De Ig Nobelprijs voor Biologie ging dit jaar naar een artikel over het gedrag van gemagnetiseerde kakkerlakken (Scientific Reports, 2018).

 

Verschenen in Bionieuws 14 van 21 september 2019


 

Peter Hovenkamp †
Naturalis-bioloog Peter Hovenkamp is 12 juli op 65-jarige leeftijd omgekomen in Maleisië. Hij werd in een grot in nationaal park Gunung Mulu verrast door een plotselinge overstroming. Hovenkamp werkte als plantensystematicus en was hoofdredacteur van botanisch tijdschrift Blumea. Hij promoveerde in 1986 in Leiden op het varengeslacht Pyrrosia en werkte sinds 1990 bij Rijksherbarium Leiden, nu onderdeel van Naturalis Biodiversity Center.

 

Erik van Sebille
De Utrechtse oceanograaf Erik van Sebille krijgt dit jaar de James B. Macelwane-medaille van de American Geophysical Union. Hij ontving in 2016 een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro voor onderzoek aan plastic in zee.

 

Veni’s
Onderzoeksfinancier NWO heeft 16 juli in totaal 166 Veni-subsidies van 250.000 euro toegekend aan recent gepromoveerde wetenschappers om drie jaar onderzoek te doen. Hieronder zijn veertig biowetenschappers: biomedisch technoloog Anat Akiva (TU/e), bio-informaticus Erik van den Akker (LUMC), biochemicus Carla Araya-Cloutier (WU), immunoloog Rob Arts (RUMC), celbioloog Jochem Bernink (Hubrecht Institute), biomedicus Alex Bhogal (UMCU), ecoloog Allert Bijleveld (NIOZ), immunoloog Marianne van den Bosch (RUMC), medisch bioloog Charisse van den Brom (VUmc), microbioloog Nico Claassens (WU), viroloog Mathieu Claireaux (UvA), moleculair bioloog Paola De Magistris (TUD), microbioloog Gaurav Dugar (UvA), geneticus Hille Fieten (UU), neurowetenschapper Amélie Freal (NINKNAW), medisch microbioloog Vanessa Harris (AMC), neuroimmunoloog Maartje Huijbers (LUMC), aquatisch ecoloog Annette Janssen (WU), medisch bioloog Olivier de Jong (UMCU), neurobioloog Bart Jongbloets (UU), microbioloog Hanna Koch (RUN), farmacogeneticus Sander Kooijmans (UU), microbioloog Michele Laureni (TUD), medisch bioloog Steven de Maat (UU), neurogeneticus Marieke Meijer (VU), neurowetenschapper Jill Naaijen (RUMC), biochemicus Nick Pearce (UvA), medisch microbioloog Bart Pijls (LUMC), biochemicus Karli Reiding (UU), neurogeneticus Wouter van Rheenen (UMCU), bio-ethicus Zoë Robaey (TUD), patholoog Marit Roemer (VUmc), bosecoloog Masha van der Sande (UvA), dierecoloog Lysanne Snijders (WU), plantwetenschapper Mark Sterken (WU), gedragsecoloog Barbara Tomotani (NIOO), plantgeneticus Charles Underwood (WU), moleculair bioloog Mónica Varela (UL), celbioloog Katrin Wiese (UvA), humaan geneticus Monique van der Wijst (UMCG), parasitoloog Annie Yang (RUN) en humaan geneticus Daria Zhernakova (UMCG).

 

Verschenen in Bionieuws 13 van 7 september 2019


 

Aafke Kok
Psychobioloog en wetenschapsjournalist Aafke Kok (1994) wordt per 21 augustus (eind)redacteur bij Bionieuws. Ze studeerde psychobiologie en Brain and Cognitive Sciences aan de UvA en volgde de specialisatie Science Communication aan de VU. Kok is sinds 2017 redacteur en presentator bij Radio Swammerdam en werkt als freelance wetenschapsjournalist voor New Scientist en Het Parool.

 

Yvette van Kooyk
Immunoloog Yvette van Kooyk (1961) ontvangt dit jaar een Spinozapremie van 2,5 miljoen euro. Zij studeerde medische biologie aan de UvA en promoveerde daar in 1993 op immunologische onderzoek aan tumoren. Ze werkte daarna als immunoloog in Nijmegen en ontving in 2000 een NWOAspasiabeurs voor vrouwelijk toptalent. Van Kooyk is sinds 2001 hoogleraar moleculaire celbiologie en immunobiologie bij VUmc en richtte in 2006 biotech start-up DC4U op. Ze ontving in 2002 een NWO Pionierbeurs en in 2013 een ERC Advanced Grant en is sinds 2018 KNAW-lid.

 

Fernando Lopes da Silva †
De Amsterdamse neurowetenschapper Fernando Lopes da Silva (1935) is 7 mei overleden. Hij studeerde geneeskunde in Lissabon, specialiseerde zich in neurofysiologie in Londen en promoveerde in Utrecht op neurofysiologisch onderzoek. Lopes da Silva werd in 1980 hoogleraar algemene dierfysiologie aan de UvA, een functie die hij bekleedde tot zijn pensionering in 2000. Hij was KNAW-lid en kreeg eredoctoraten in Lissabon, Porto, Helsinki en Rennes.

 

Jack Pronk
De Delftse industrieel microbioloog Jack Pronk (1963) ontvangt dit jaar een Stevinpremie van 2,5 miljoen euro. Hij studeerde biologie in Leiden en promoveerde in 1986 in Delft op onderzoek aan bacteriële zwavelomzetting. Hij werkt sindsdien in Delft aan gisten en schimmels, sinds 1999 als Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar industriële microbiologie. Pronk ontving in 2015 de leermeesterprijs van de TU Delft, in 2016 een ERC Advanced Grant en in 2018 de Zilveren Zandloper van de NBV.

 

Jian Xu
De Chinese plantwetenschapper Jian Xu (1972) is per 1 juni in Nijmegen benoemd tot hoogleraar plantenfysiologie. Hij studeerde Biochemical engineering in Shanghai en promoveerde in 2005 in Utrecht op moleculair genetisch onderzoek aan planten. Hij werkte daarna als postdoc met een Veni-beurs en is sinds 2009 als onderzoeker verbonden aan de National University of Singapore

 

Verschenen in Bionieuws 12 van 6 juli 2019


 

Bert Hoeksema
Marien bioloog Bert Hoeksema van Naturalis Biodiversity Center is in Groningen benoemd tot hoogleraar tropische mariene biodiversiteit. Hij studeerde biologie in Groningen en promoveerde in 1990 in Leiden op onderzoek aan koraalriffen. Hij werkte als postdoc bij het Smithsonian Institution in Washington en is sinds 1993 als koraalexpert verbonden aan Naturalis in Leiden en coördineert daar sinds 1998 het mariene onderzoek.

 

José Joordens
Paleoantropoloog José Joordens is in Maastricht benoemd op de Naturalis Dubois Chair in Hominin Paleoecology and Evolution en sprak 13 juni haar oratie uit. Zij studeerde mariene biologie en promoveerde in 2011 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op onderzoek naar klimaat- en omgevingsinvloeden op evolutie en verspreiding van Afrikaanse hominiden. Van 2010 tot 2017 werkte ze in Leiden aan de vroege verspreiding van mensachtigen. Joordens ontving in 2013 een Veni-subsidie en onderzoekt sinds 2017 met een Vidi bij de VU en Naturalis het leefgebied van Homo erectus bij Trinil in Indonesië.

 

Cisca Wijmenga
Humaan geneticus Cisca Wijmenga (1964) wordt rector magnificus in Groningen. Ze studeerde biologie in Groningen en promoveerde in 1993 in Leiden op de genetica van musculaire dystrofie. Van 2003 tot 2008 was ze hoogleraar humane genetica in Utrecht en in de periode daarna in Groningen. Wijmenga ontving in 2005 een Vici-subsidie en in 2012 een ERC Advanced Grant. Ze is sinds 2012 KNAW-lid, is mede-initiator van bevolkingscohort Lifeline en co-directeur van biobankconsortium Bbmri-NL2.0 en het Netherlands Organ-on-a-Chip Initiative. In 2015 stond ze in de Opzij Top 100 van meest invloedrijke vrouwen en dit jaar in de Top Tien Biologische Boegbeelden van Bionieuws.

 

Iris de Winter
De Utrechtse primatoloog Iris de Winter is parttime benoemd tot directeur van het Apenheul Natuurbehoudfonds, dat wereldwijd projecten initieert en ondersteunt om apen en hun leefgebieden de beschermen. Zij studeerde biologie in Wageningen en promoveerde daar in 2018 op onderzoek aan lemuren op Madagascar.

 

Joke ’t Hart-prijs
De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen heeft de Joke ’t Hart Prijs 2018 – 500 euro en een wisselbokaal - toegekend aan de Wageningse masterstudent Nienke Beets voor haar educatieve activiteiten in de Leidse Hortus.

 

Verschenen in Bionieuws 11 van 15 juni 2019


 

Jeroen Dijsselbloem
Landbouweconoom en oud-minister Jeroen Dijsselbloem (1966) is voor vier jaar benoemd tot voorzitter van Vereniging Natuurmonumenten. Hij studeerde landbouweconomie en was van 2012 tot 2017 minister van financiën en van 2013 tot begin 2018 voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloem is sinds 1 mei voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid en sinds 1 april voorzitter Raad van Toezicht van Wageningen University and Research.

 

Jeroen Onrust
Bioloog Jeroen Onrust (1989) ontving 17 mei de Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2019 van 10.000 euro. Hij krijgt deze prijs voor zijn promotieonderzoek naar het belang van regenwormen voor vruchtbaarheid van agrarisch land en voedselvoorziening van weidevogels. Onrust studeerde biologie in Groningen en promoveerde daar eind 2017.

 

Gouden Grutto 2019
De Ouderkerkse melkveehouder Wes Korrel is 20 mei onderscheiden met de Gouden Grutto 2019 vanwege bescherming van weidevogels van het Amstelland en zijn betrokkenheid bij het Boeren van Amstel-initiatief voor de productie van weidevogelvriendelijke zuivel.

 

Vidi’s
Onderzoeksfinancier NWO heeft 24 mei 85 Vidi-subsidies toegekend van maximaal 800.000 euro om in vijf jaar eigen onderzoekslijnen te ontwikkelen. In totaal dienden 443 wetenschappers een voorstel in; het succespercentage ligt hiermee op 19 procent. Onder de winnaars zijn 25 levenswetenschappers: biomedisch technoloog Lorenzo Albertazzi (TU/e), neurowetenschapper Linda Douw (VUmc), nanobiotechnoloog Shane Ellis (UM), immunoloog Bart Everts (LUMC), neurowetenschapper Zhenyu Gao (Erasmus MC), biochemicus Gerbrand van der Heden-van Noort (LUMC), milieumicrobioloog Annemiek ter Heijne (WU), klinisch anatoom Monique Jongbloed (LUMC), medisch microbioloog Matthijs Jore (Radboudumc), medisch geneticus Kevin Kenna (UMCU), neuroimmunoloog Gijs Kooij (VUmc), biomedicus Jeroen Leijten (UT), biomechanicus Richard Lopata (TU/e), microbioloog Laura van Niftrik (RU), humaan geneticus Sylvie Noordermeer (LUMC), moleculair microbioloog Robin Ohm (UU), viroloog Vera Ros (WU), medisch microbioloog Janke Schinkel (AMC), biomedicus Robbert Spaapen (AMC), celbioloog Daniele Tauriello (RU), immunoloog Johannes Textor (Radboudumc), biochemicus Sander Wezenberg (RUG), biofysicus Emilie Wientjes (WU) en de moleculaire wetenschappers Ning Yan (UvA) en Wietske van der Zwaag (Spinoza Centre for Neuroimaging).

 

Verschenen in Bionieuws 10 van 1 juni 2019


 

Thom Huppertz
Zuivelonderzoeker Thom Huppertz (1975) van FrieslandCampina is in Wageningen benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology, een leerstoel mede ingesteld door de Nederlandse Zuivel Organisatie. Hij studeerde levensmiddelentechnologie in Wageningen en promoveerde in 2003 aan University College Cork. Huppertz werkte eerder bij het NIZO en was adjunct professor aan de South Dakota State University en Victoria University in Melbourne. Hij is tevens hoofdredacteur International Dairy Journal.

 

Maartje Kouwen
Bionieuws-eindredacteur Maartje Kouwen (1984) wordt per 1 juni persvoorlichter bij de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ze studeerde biologie en educatie & communicatie in Groningen en was sinds 2009 redacteur en eindredacteur bij Bionieuws. Koen Moons neemt haar redactietaken tijdelijk waar tot haar vacature is ingevuld.

 

Herwig Leirs
Evolutionair ecoloog Herwig Leirs (1963) is benoemd tot voorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen, moederorganisatie van Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael. Leirs promoveerde in 1992 op de populatie-ecologie van Afrikaanse veeltepelmuizen in Antwerpen. Sinds 2001 is hij hoogleraar en onderzoeksleider evolutionaire ecologie van de Universiteit van Antwerpen.

 

Emely de Vet
Gezondheidswetenschapper Emely de Vet (1978) is in Wageningen benoemd tot hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl. Zij studeerde en promoveerde in Maastricht en specialiseerde zich bij Erasmus MC, VU Amsterdam en Universiteit Utrecht in de psychologie van ongezond gedrag. Sinds 2013 werkt ze in Wageningen waar ze in 2016 al persoonlijk hoogleraar werd.

 

Lintjes
Rond Koningsdag zijn humaan geneticus Barbara Franke (RU, 1969), moleculair geneticus Oscar Kuipers (RUG, 1956), plantenecoloog Joop Schaminée (RU/WUR, 1957) en medisch parasitoloog Robert Sauerwein (Radboud UMC / TropIQ Health Sciences) onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Spinexpert Peter van Helsdingen (exNaturalis) en plantenwetenschapper Titti Mariani (RU) werden respectievelijk Ridder en Officier in de Orde van Oranje Nassau en de Uitgeester sieralgexpert Kees den Boer en Appingedamster biologiedocent Jaap Nuiver (Eemsdelta college) zijn onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Verschenen in Bionieuws 9 van 18 mei 2019


 

Inge Huitinga
Neurobioloog Inge Huitinga (1960) is aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar neuroimmunologie, in het bijzonder de pathologie van multiple sclerose, een leerstoel ingesteld door Stichting MS Research. Huitinga studeerde medische biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1992 op de rol van macrofagen op demyelinisatie van zenuwcellen aan het VUmc. Ze werkt sinds 1996 bij het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN-KNAW), is daar groepsleider neuroimmunologie en sinds 2006 tevens directeur van de Nederlandse Hersenbank.

 

Hersenstichting-fondsen
De Hersenstichting heeft 555.000 euro uit het Fonds Bomers Marres (370.000 euro) en Van Der MeulenVan Son Fonds toegekend aan het alzheimeronderzoek van neurowetenschapper Helmut Kessels (1972), hoogleraar cellular and computational neuroscience aan de Universiteit van Amsterdam. Kessel promoveerde in 2003 aan de VU Amsterdam en werkte als postdoc bij Erasmus MC, Cold Spring Harbor Laboratory in New York en UC San Diego. Hij werkte sinds 2011 als groepsleider bij het Nederlands Herseninstituut, ontving in 2012 een Vidi-beurs en is in 2018 benoemd als hoogleraar.

 

oLife
De Europese Unie heeft 6 miljoen euro aan cofinanciering toegekend aan het onderzoeksprogramma oLife Fellowship Programma van de universiteiten van Groningen, Leiden en Eindhoven. Hiervoor gaan achttien postdocs interdisciplinair onderzoek doen aan ontstaan en evolutie van leven binnen het Origins Center.

 

Rubiconbeurzen
Onderzoeksfinancier NWO kende 8 april beurzen om maximaal twee jaar te werken aan buitenlandse onderzoeksinstellingen toe aan tien onderzoekers, waaronder zes levenswetenschappers: marien ecoloog Amanda Burson (UvA>University of Nottingham), zoöloog Andrea Cabrera Arreola (RUG>Natural History Museum Kopenhagen), neurowetenschapper Gilles de Hollander (UvA> University of Zurich), biotechnoloog Tom Kamperman (UT> Harvard Medical School), biogeoloog Julie Lattaud (NIOZ/UU>ETH Zurich) en immunoloog Lotte Spel (UMCU>University of Lausanne).

 

Marten Scheffer
Aquatisch ecoloog Marten Scheffer is als foreign associate toegetreden tot de National Academy of Sciences, de Amerikaanse equivalent van de KNAW. Scheffer is hoogleraar ecologie en waterkwaliteit aan Wageningen Universiteit.

 

Verschenen in Bionieuws 8 van 4 mei 2019


 

Helge Niemann
Biochemicus Helge Niemann van het NIOZ op Texel is in Utrecht benoemd tot bijzonder hoogleraar microbial and isotopic biogeochemistry. Hij studeerde bij het Leibniz Center for Tropical Ecology in Bremen en promoveerde in 2005 bij het Max Planck Institute of Marine Microbiology op methaanproductie langs continentranden. Hij werkte vervolgens bij de University of Basel en bestudeert nu bij het NIOZ de afbraak van microplastics in de oceaan met een ERCbeurs van 2 miljoen euro.

 

Geert de Snoo
Bioloog Geert de Snoo (1961) wordt vanaf 1 november de nieuwe directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen. De Snoo studeerde biologie aan VU Amsterdam en promoveerde in 1995 in Leiden op biodiversiteitsonderzoek in akkerranden. Hij is sinds 2009 hoogleraar conservation biology in Leiden, van 2009 tot 2012 directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en sinds 2012 decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De Snoo was van 2003 tot 2012 tevens bijzonder hoogleraar agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Wageningen. Verder zit hij in de Raad voor Dierenaangelegenheden en is hij bestuurslid van de League of European Research Universities en Netherlands Centre for One Health.

 

Congo
De Amsterdamse studievereniging biologie Congo ontving tijdens haar eeuwviering op 3 april de jubileumpenning van de stad Amsterdam.

 

De Snoo-van ‘t Hoogerhuijs Awards
De tweejaarlijkse De Snoo-van ‘t Hoogerhuijs Awards voor reproductieve geneeskunde van 40.000 euro ieder zijn op 5 april uitgereikt aan celbioloog en embryoloog Geert Hamer van AMC Amsterdam en geneticus Björn Menten van Centrum Medische Genetica in Gent. De junior award van 15.000 euro ging naar embryoloog Bernadette de Bakker, postdoc bij AMC Amsterdam.

 

ERC Advanced Grants
De European Research Council heeft 21 maart Advanced Grants van ieder 2,5 miljoen euro toegekend aan celgeneticus Reuven Agami (NKI), neuro-informaticus Francesco Battaglia (RUN), immunoloog Carl Figdor (RUN), neurofysioloog Johanna Meijer (UL), medisch bioloog Sergey Nejentsev (VUmc), immunoloog Mihai Netea (RUN), bosecoloog Lourens Poorter (WU), neurogeneticus Danielle Posthuma (VUmc), bos-geo-informaticus Andrew Skidmore (UT), microbioloog John van der Oost (WU) en plantbiochemicus Dolf Weijers (WU).

 

Verschenen in Bionieuws 7 van 13 april 2019


 

Beijerinck Virologie Prijs
De tweejaarlijkse KNAW Beijerinck Virologie Prijs van 35.000 euro is 8 maart uitgereikt aan de Amerikaanse viroloog Eva Harris (1965) voor haar onderzoek aan arbovirussen als zika, dengue en chikungunya. De twee Beijerinck Premies van 25.000 euro voor jonge virologen gingen naar biomedische wetenschapper Rory de Vries (1982, Erasmus MC) en diergeneeskundige Robert de Vries (1983, UU).

 

Gouden Beitel
Bioloog en wetenschapsjournalist Ronald Veldhuizen (1983) kreeg 26 maart de VWN-Publicatieprijs en Gouden Beitel 2018 voor de beste wetenschapsjournalistieke publicatie. Hij studeerde biologie in Groningen, is sinds 2011 freelance wetenschapsjournalist en schrijft onder meer voor de Volkskrant en Kijk. Hij kreeg de publicatieprijs voor zijn artikel over de twijfelachtige resultaten die langlopende cohortstudies van universitair medische centra vaak opleveren (de Volkskrant, 22 juni 2018). Dit artikel is door de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland voorgedragen voor de titel European Science Writer of the Year.

Microbiologieprijzen
Op de voorjaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie in Papendal op 26 en 27 maart kreeg biomedisch wetenschapper Daphne Stapels (UMC Utrecht) de Van Leeuwenhoek Award van 500 euro voor postdocs. De Westerdijk Awards voor promovendi van 1.000 euro voor algemene microbiologie was voor Maarten Verhoeven (TUD) en voor klinische microbiologie voor Anne Voor in ’t Holt (Erasmus MC) en Nienke de Jong (UMC Utrecht). De Kiem Awards van 500 euro voor jonge microbiologen ging voor algemene microbiologie naar Dani Heesterbeek (UMC Utrecht), voor medische microbiologie naar Angelino Tromp (UMC Utrecht) en voor microbiële ecologie naar Karina Ramijan Carmiol (IBL-UL).

 

Promotiebeurs voor Leraren
Onderzoeksfinancier NWO heeft in de dertiende ronde van de Promotiebeurs voor Leraren 32 kandidaten geselecteerd die vijf jaar in deeltijd kunnen werken aan een promotieonderzoek. Hieronder bevinden zich twee biowetenschappers. Docent biologie en algemene natuurwetenschappen Edwin de Laat van het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel gaat in Utrecht promotieonderzoek doen aan rolmodellen en leergedrag bij juveniele apen. Biotechnoloog Milan Plasmeijer van Hogeschool Inholland gaat bij de Universiteit van Amsterdam promotieonderzoek doen aan geurstoffen in petuniabloemen met Crispr-Cas.

 

Verschenen in Bionieuws 6 van 30 maart 2019


 

Linda Amaral-Zettler
Microbioloog en biogeochemicus Linda Amaral-Zettler is aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar Marine Microbiology, een leerstoel ingesteld door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Ze studeerde in de VS aquatische biologie aan de Brown University in Providence en promoveerde in 1996 op biologisch oceanografisch onderzoek aan Massachusetts Institute of Technology en Woods Hole Oceanographic Institution. Amaral-Zettler werkt als senior onderzoeker bij het NIOZ, universitair docent bij Brown University en MBL Fellow bij Josephine Bay Paul Center for Comparative Molecular Biology and Evolution in Woods Hole.

 

Thomas Cleij
Nanobiotechnoloog Thomas Cleij (1970) is in Maastricht voor vijf jaar benoemd tot decaan van de Faculty of Science and Engineering. Hij studeerde chemie in Utrecht, waar hij ook promoveerde. Hij is sinds 2003 verbonden aan de Universiteit Hasselt, vanaf 2009 tot 2012 als hoogleraar organische en bio-polymere chemie. In 2011 werd Cleij decaan van het Maastricht Science Programme en sinds 2013 hoogleraar polymers for nano(bio)technology and bio-electronics in Maastricht. Hij is tevens initiator van het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials, Maastricht Centre for Systems Biology en de masterprogramma’s System Biology en Biobased Materials.

 

Inge Huitinga
Hersenwetenschapper Inge Huitinga (1960) is per 1 april benoemd tot bijzonder hoogleraar neuroimmunologie, in het bijzonder de pathologie van multiple sclerose, aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde medische biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde daar in 1992 op onderzoek aan multiple sclerose. Ze werkt sinds 1999 bij het Nederlands Herseninstituut (NIN-KNAW), is groepsleider neuro-immunologie en directeur van de Nederlandse Hersenbank.

 

NVBMB-prijs
Moleculair bioloog Francesca Mattiroli (1982) van het Hubrecht Institute heeft de NVBMB-prijs 2019 gekregen van de Nederlandse Vereniging voor Biochemie en Moleculaire Biologie. Zij studeerde biotechnologie aan de universiteit van Pavia en promoveerde in 2013 in Rotterdam op onderzoek naar de rol van eiwit ubiquitine in celregulatie. Mattiroli was postdoc bij de University of Colorado in de VS en startte in 2018 als groepsleider bij het Hubrecht Institute, waar ze overerving van chromatine in levende cellen bestudeert. De NVBMBprijs bestaat uit 2000 euro en organisatie van een congres.

 

Verschenen in Bionieuws 5 van 16 maart 2019


 

Titia de Lange
Bioloog Titia de Lange, hoofd celbiologie en genetica en hoogleraar aan Rockefeller University in New York (VS), krijgt 14 juni een eredoctoraat in Groningen. Zij studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1985 op kankeronderzoek. Ze geldt als expert op het gebied van telomeren en kreeg in 2003 al een eredoctoraat in Utrecht. In 2012 ontving ze de Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica, en in 2013 een Breakthrough Prize in Life Sciences van 3 miljoen dollar.

 

Cool & Van der Lek-prijs
De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft de Cool & Van der Lek-prijs voor het eerst in haar geschiedenis toegekend aan een collectief: het Ascomyceten Project. Dit collectief krijgt de prijs voor het ontwikkelen van Nederlandstalige sleutels om meer dan elfhonderd genera Ascomyceten te determineren. De tweejaarlijkse prijs is vernoemd naar Catharina Cool en H.A.A. Van der Lek die met Het Paddenstoelenboekje (1913) de studie van paddenstoelen voor het eerst populariseerden voor een groot publiek.

 

De Rijke Noordzee
De Nationale Postcode Loterij draagt uit haar Droomfonds 8,5 miljoen euro bij aan het project De Rijke Noordzee van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. Die gaan met deze bijdrage op grote schaal de onderwaternatuur versterken bij windparken in de Noordzee.

 

Future for Nature Awards
De jaarlijkse Future for Nature Awards voor getalenteerde, internationale natuurbeschermers worden dit jaar toegekend aan de bioloog Fernanda Abra (Brazilië), veldveearts Olivier Nsengimana (Rwanda) en marien ecoloog Divya Karnad (India) voor de bescherming van respectievelijk zoogdieren (als verkeersslachtoffers), de kroonkraanvogel, en zeeschildpadden en haaien. De prijzen van 50.000 euro worden op 3 mei uitgereikt in Burgers’ Zoo.

 

Stans Prizes
De Stans Prize 2018 voor beste scriptie van het Centrum Milieukunde Leiden is uitgereikt aan biologiestudent Louie Krol voor zijn masterthesis over genetische detectie van muggenpopulaties met e-dna. De Stans Prize voor beste wetenschappelijke artikel ging naar levenswetenschapper Sebastiaan Deetman en die voor popularisering naar remote sensing-onderzoeker Joris Timmermans. De Stans-prijzen zijn vernoemd naar de in 2017 overleden Constance (Stans) Eikelenboom, die na haar pensionering als apotheker milieuwetenschappen ging studeren.

 

Verschenen in Bionieuws 4 van 2 maart 2019


 

Bert Buizer †
Bioloog en duinonderzoeker Bert Buizer (1951) is 20 januari in zijn woonplaats Bergen aan Zee onverwacht overleden. Hij studeerde biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde daar in 2013 op veldonderzoek aan de effecten van klimaatverandering op kraaiheide en andere struikachtigen in de Noord-Hollandse duinen en toendra van Spitsbergen. Buizer was jaren biologiedocent in het middelbaar en hoger onderwijs en deed als vrijwilliger onderzoek in het duingebied. Hij werkte ook mee aan meerdere boeken over de natuur en cultuurhistorie van het duingebied.

 

Eric Hazebroek
Medicus Eric Hazebroek (1971) is in Wageningen benoemd tot buitengewoon hoogleraar Nutrition and Obesity Treatment, een leerstoel gefinancierd door zijn werkgever Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Hij studeerde geneeskunde in Rotterdam en promoveerde daar in 2002. Hazebroek werkt sinds 2017 voor Rijnstate.

 

Ben ter Welle †
Botanicus en houtanatoom Ben ter Welle (1946) is 20 januari overleden in zijn geboorteplaats Goor. Hij studeerde tropische landbouw in Deventer en begon zijn loopbaan bij het Houtinstituut van TNO in Delft. In 1973 stapte hij over naar de Universiteit Utrecht, waar hij in 1981 toetrad tot de wetenschappelijke staf van het Instituut van Systematische Botanie. Ter Welle ondernam expedities naar Colombia, Ecuador, Peru, Brazilië, Frans-Guyana en Suriname, en werd in 1989 coördinator van het Tropenbos-project in Guyana. Hij verhuisde in 1997 naar Guyana en werkte daar als teamleider voor het Natural Resources Management Project. Hij was president van de Guyana Heritage Society, honorair consul voor Duitsland en Oostenrijk en erelid van de International Association of Wood Anatomists.

 

Ammodo Science Awards
Stichting Ammodo voor kunst en wetenschap heeft de toekenning bekendgemaakt van de Ammodo Science Awards 2019 aan acht toponderzoekers, die ieder 300.000 euro ontvangen voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Onder hen bevinden zich malariaonderzoeker Teun Bousema (41) van Radboudumc (zie interview pagina 2), neurowetenschapper Birte Forstmann (42) van de Universiteit van Amsterdam, evolutionair bioloog Toby Kiers (42) van de Vrije Universiteit Amsterdam en biomedicus Jacco van Rheenen (40) van de Universiteit Utrecht en het Antoni van Leeuwenhoek. Uitreiking van de tweejaarlijkse Ammodo Science Award vindt dit voorjaar plaats en de KNAW verzorgde het nominatie- en selectieproces

 

Verschenen in Bionieuws 3 van 16 februari 2019


 

Thijs Ettema
Microbioloog Thijs Ettema (1977) is in Wageningen benoemd tot hoogleraar microbiologie, als opvolger van Willem de Vos die als distinguished professor is aangesteld. Hij studeerde biologie in Wageningen en promoveerde daar in 2005 op genoomonderzoek aan archaea. Ettema werkte onder meer aan de Uppsala University in Zweden aan microbiële diversiteit en evolutie en bemachtigde in 2015 de EMBO Young Investigator-prijs, in 2012 een ERC Starting Grant en in 2018 een ERC Consolidator Grant.

 

Will Feenstra †
De Groninger geneticus Willem Jan Feenstra (1929) is 2 november 2018 in zijn woonplaats Haren overleden. Hij studeerde tropische landbouw in Wageningen en promoveerde daar in 1960 op zaadkleurovererving van bonen. Hij stond mede aan de wieg van de zandraket of Arabidopsis als modelplant. Feenstra was van 1967 tot 1990 hoogleraar genetica in Groningen en werkte onder meer aan zetmeelvorming bij planten.

 

Ger Londo †
Botanicus Gerard Londo (1935) is 18 december 2018 in zijn woonplaats Scherpenzeel overleden. Hij studeerde biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1971 in Nijmegen op vegetatieonderzoek in duinvalleien. Hij werkte vanaf 1964 bij het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON) en de opvolgers RIN, IBN en Alterra. Londo creëerde een ecologische indeling van wilde planten en leeft voort in de Londotuin bij Kasteel Broekhuizen in Leersum.

 

Dik Mevius
Veterinair microbioloog Dik Mevius (1954) nam 31 januari afscheid van Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad en zijn leerstoel antimicrobiële resistentie in Utrecht. Hij studeerde diergeneeskunde in Utrecht en promoveerde daar in 1990 op antibioticumtoepassing bij kalveren. Mevius begon in 1994 bij het toenmalige Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad en werd in 2007 hoogleraar in Utrecht. Hij is sinds 2014 Officier in de Orde van Oranje Nassau.

 

Distinguished Lorentz Fellowship
Ecoloog en mathematisch demograaf Hal Caswell (1949) van de Universiteit van Amsterdam, Woods Hole Oceanographic Institution en het Max Planck Institute for Demographic Research in Rostock krijgt de Distinguished Lorentz Fellowship 2019/20 voor zijn modelonderzoek aan populatiedynamiek. De prijs van 10.000 euro van het NIAS-KNAW en Lorentz Center Leiden wordt 24 september uitgereikt.

 

Verschenen in Bionieuws 2 van 2 febuari 2019


 

Jaap van Buul
Celbioloog Jaap van Buul (1973) is aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) benoemd tot bijzonder hoogleraar moleculaire celbiologie van celmigratie. Een leerstoel ingesteld door Stichting Sanquin Bloedvoorziening. Hij studeerde biologie aan de UvA en promoveerde daar in 2004 op moleculair onderzoek aan witte bloedcellen. Van Buul werkt sinds 2006 bij Sanquin. Hij is voorzitter van de Dutch Endothelial Biology Society en de Dutch Society for Cell Biology en ontving in 2006 een Dekkerbeurs van de Hartstichting en een Veni van NWO.

 

Saskia Hogenhout
Bioloog Saskia Hogenhout (1969) is aan de UvA benoemd tot bijzonder hoogleraar Molecular Plant-Microbe-Insect-Interactions. Een leerstoel ingesteld door Stichting Bèta Plus. Zij studeerde biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1999 in Wageningen op interacties tussen luteovirussen en bladluizen. Ze werkte bij de Ohio State University in Columbus (VS) en vanaf 2007 als projectleider aan het John Innes Centre in Norwich (UK). Sinds 2013 is ze ook honorair hoogleraar aan de University of East Anglia in Norwich.

 

Anne Schulp
Paleobioloog en dino-expert Anne Schulp (1974) van Naturalis is met ingang van 1 januari benoemd tot hoogleraar Vertebrate Palaeontology bij Universiteit Utrecht voor twee dagen per week. Hij studeerde aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 2006 promoveerde op mosasauriërs. Schulp werkte sinds 1998 als curator bij Natuurhistorisch Museum Maastricht en stapte in 2013 over naar Naturalis in Leiden. Hij begeleidde de opgravingen van Tyrannosarus rex Trix in Montana en meerdere Triceratopsen in Wyoming. Schulp is ook gastcurator van Teylers Museum in Haarlem. Hij volgt in Utrecht paleobioloog Jelle Reumer op, die eind dit jaar met pensioen gaat.

Annemarie van Wezel
Ecotoxicoloog Annemarie van Wezel (1968) is aan de UvA benoemd tot hoogleraar Environmental Ecology en directeur van het UvA-Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED). Ze studeerde biologie in Utrecht en promoveerde daar in 1994 op milieueffecten van narcotica-residuen. Daarna werkte ze bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee, RIVM en het Milieu- en Natuurplanbureau. Van Wezel werkt sinds 2007 bij KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein en is daarnaast bijzonder hoogleraar Water Quality and Health in Utrecht. Ze leidt het NWO-gefinancierde consortium ‘Schaliegas en Water’ en is lid van de Gezondheidsraad, het Ctgb en de Europese adviesraden Scheer en Sapea.

 

Verschenen in Bionieuws 1 van 19 januari 2019