Kaartje met als rode stippen de barrières in Europese rivieren en beken en als zwarte stippen bekende grote dammen.

 

Maar liefst 1,2 miljoen kunstmatige barrières belemmeren de migratie van aquatische soorten in Europa.

 

‘We zijn inderdaad kampioen. De Nederlandse delta zit vol met stuwen, duikers, sluizen en dammen. Een problematiek die we al aardig in beeld hadden. Van de 2.700 echt schadelijke barrières voor vismigratie zijn er inmiddels voor 1.300 al oplossingen gevonden’, zegt aquatisch ecoloog Herman Wanningen, directeur van World Fish Migration Foundation. Hij is mede-auteur van een Nature-artikel van 17 december waarin een nieuwe inschatting is gemaakt van het aantal barrières in Europese wateren.

 

In totaal zijn 1,2 miljoen barrières in 36 Europese landen aanwezig. Nederland is onbetwist koploper in het aantal barrières per kilometer met een score van 19,4: ruim 26 keer zoveel als het Europese gemiddelde van 0,72. Goede tweede is Zwitserland met 8,1 barrières per kilometer. ‘Voor Nederland gaat het veelal om sloten, de haarvaten van het systeem’, aldus Wanningen. ‘De meeste ecologische winst voor Europese biodiversiteit is al snel te behalen bij de meer dan 100 duizend vergeten barrières die hun oorspronkelijke functie al lang verloren hebben. Denk aan dammen bij oude fabrieken en watermolens. Europa staat er vol mee. We werken aan plannen om die oude dammen de komende tien jaar netjes op te ruimen. We streven naar rivieren weer vol met vis.’