Een frisgewassen mensenhuidje kan zowel aantrekkelijk als afstotend zijn voor muggen (iScience, 10 mei). Gelekoortsmuggen (Aedes aegypti) blijken bij een experiment met kleding van gewassen of ongewassen menselijke vrijwilligers een voorkeur te hebben voor de zeepmerken Dove en Simple Truth, terwijl ze hun neus ophalen voor Native – al verschilt de uitkomst per persoon. De aantrekking dan wel afstoting hangt voor muggen af van de interactie van het geurprofiel van de vrijwilliger met de zeep. Op basis van chemische analyses besluiten de onderzoekers dan maar zelf de ideale mugafschrikkende geurmix te creëren. Conclusie: zeep met kokosgeur werkt waarschijnlijk het best. (AK)