In deze stilstaande afbeelding zien mensen cirkels in verschillende richtingen draaien. Iets soortgelijk speelt ook bij - met facetogen uitgeruste - fruitvliegen. Foto: A. Kitaoka, illustratie R. Tanaka

 

Wie te lang naar deze afbeelding kijkt, wordt horendol van al het gedraai. Niet alleen mensen maar ook fruitvliegjes denken hierin beweging te zien, blijkt uit een studie in PNAS van 24 augustus. De vliegjes draaien instinctief hun lichaam naar de plek waar ze beweging waarnemen, en doen dat ook bij een vergelijkbare illusie als hiernaast. Door een type bewegingsdetecterende neuronen uit te schakelen, draaide de bewegingsrichting voor de vliegjes om. Na uitschakelen van nog een tweede type neuronen zagen de vliegjes helemaal geen beweging meer. Dat lijkt helaas wel een wat drastische oplossing om mensen van de draaiende cirkels te verlossen. (AK)