Het is het meest complete wereldwijde overzicht van alle bekende bijensoorten en gebaseerd op bijna 6 miljoen gegevens. Biologen uit China presenteren de op 20.355 bijen- en hommelsoorten gebaseerde verspreidingskaartjes 19 november in Current Biology. De kaartjes bevestigen dat bijen een uitzondering vormen op de regel dat diversiteit toeneemt van de polen naar de tropen. Er zijn meer soorten bijen op het noordelijk halfrond en ook meer in droge en gematigde gebieden dan in de tropen. Het aantal soorten bijen is groter dan alle vogel- en zoogdiersoorten bij elkaar en de Verenigde Staten hebben verreweg de meeste – reeds ontdekte – bijensoorten. (GvM)

Wereldkaart van de relatieve soortenrijkdom aan bijen. Bron: Current Biology, Michael C. Orr e.a., 19 november 2020.