Om zonder botsingen nectar te bereiken, zijn hommels zich bewust van hun eigen omvang.

 

Aardhommels doen aan body awareness en kunnen daardoor veilig navigeren door complexe omgevingen.

 

Aardhommels zijn zich bewust van hun eigen lichaamsvorm en -omvang: ze passen hun aanvliegroutes zodanig aan dat ze zich zonder kleerscheuren langs obstakels weten te manoeuvreren. Dat concludeert een overwegend Duits onderzoeksteam 23 november in PNAS door aardhommels (Bombus terrestris) op weg naar een foerageerkamer te confronteren met een serie gaten in een muur.

 

Veilig
De hommels onderwerpen daarbij de smalle gaten aan een nauwgezette visuele inspectie door er enkele keren vlak langs te vliegen. Vervolgens stellen ze de hoek waarmee ze aan komen vliegen zodanig af, dat ze hun frontale profiel minimaliseren en de opening veilig kunnen passeren. In extreme gevallen waarbij de opening kleiner is dan de vleugelspanwijdte, vliegen de insecten er volledig zijwaarts doorheen. De tijd die een hommel voor dit hele proces neemt, hangt af van de grootte van het gat ten opzichte van diens vleugelspanwijdte.

 

Bosjes
Volgens de onderzoekers is deze body awareness cruciaal voor aardhommels in het wild: in hun zoektocht naar nectar vliegen ze dikwijls door dichtbegroeide bosjes, waarbij botsingen flinke schade aan vleugels of lichaam tot gevolg kunnen hebben. Ze verwachten daarom ook dat deze vorm van lichaamsbewustzijn wijdverspreid is onder insecten.