Dank Petra, voor je mail over mijn mening. Als ik je bericht lees, dan is er geen redden meer aan in Nederland. De bodem gaat eraan, het water ook. De boerenstand hobbelt daar snel achteraan, nog even in de stikstofrijke lucht gehouden door de kunstmest- en veevoerleveranciers en de bank.


De Tweede Kamerleden van het CDA Derk Boswijk en Henri Bontenbal, denken ook dat er in Nederland geen redden meer aan is. Zij kiezen voor de vlucht naar voren. Nederland moet ingrijpen in Turkmenistan! Geen gekloot meer in Nederland met verduurzamen, Turkmenistan moet stoppen met de uitstoot van methaan. Onze koeien kunnen dan gewoon door scheten.


Logisch, zo leer je dat binnenkort ook op school. Maakt niet uit waar je iets doet, als je maar iets doet of roept. We gaan kinderen voorbereiden op die toekomst. We geven alleen nog les langs de lijnen van de SDG’s (Sustainable Development Goals). We creëren nieuwe wijsneuzen die zomaar in de Tweede Kamer zouden kunnen plaatsnemen.


We zijn op weg naar dat onderwijs via de vakvernieuwing in het vmbo. We gaan het volk verheffen via les op basis van de SDG’s. De maakbare duurzame vmbo’er is het ideaal van iedere onderwijsvernieuwer, toch? Vooral niet kijken naar het vmbo als toeleverancier van de handen die werken aan duurzaamheid.


Nee, geen poten in de klei, vol voor het ideaal van de SDG-mens. Die mens begrijpt dat de oplossing voor het probleem elders ligt. Dat je niet door de handen uit de mouwen, maar door te praten, doelen verlegt. Dat je de hele wereld jouw wil op mag leggen. Zelfs de Turkmenen, maar ook je buurman, waarvan je vindt dat hij moet veranderen vanwege de SDG’s.


Petra, het land is reddeloos, de regering radeloos en het volk redeloos. Nu, op de kop af 351 jaar na het rampjaar, ben ik van mening dat we de helft van onze kinderen niet moeten lastigvallen met SDG’s. Ze hebben al genoeg te stellen met het, door gelijkheidsidealisme mislukte experiment, vmbo. Mijn mening is duidelijk. Leer vmbo’ers een vak, kies doelen aan de hand van betekenisvolle contexten. Wat is er mis met de biologie die een verpleegkundige nodig heeft? Wat is er mis met de biologie die de boswachter nodig heeft? Wat is er mis met de biologie die de boer nodig heeft?


Kies doelen gekoppeld aan werk in echte praktijken die op weg zijn naar duurzaamheid. We hebben vooral handen nodig.


Reacties: vandenoever@nibi.nl