Geld lijkt geen rol te spelen als het om bont gaat, is de levensles van de Amerikaanse nerts.


 

 

 

‘Een echte nerts bontjas (...) één keer gedragen.’ Voor 800 euro biedt Christa uit Purmerend haar ‘zo goed als nieuwe’ bontjas aan op Marktplaats. Er zijn daar ruim zestig jassen van nertsenbont te koop, ieder gemaakt van tot zo’n veertig pelzen van de Amerikaanse nerts of mink. Afgezien van enkele verwilderde exemplaren leven deze exotische pelsdieren in Nederland vooral in grootschalige nertsenfokkerijen, die in 2019 samen 636 duizend nertspelzen exporteerden. De Nederlandse nertsensector was al zieltogend door wereldwijde overproductie en het reeds in 2013 aangekondigde totaalverbod op nertsenfokken vanaf 2024. De opmerkelijk snel oplopende uitbraken van het coronavirus bij inmiddels 50 nertsenbedrijven levert nu een vervroegde nekslag, met een al even bijzonder prijskaartje. Om reservoirvorming van sars-cov-2 te voorkomen trok het kabinet maar liefst 150 miljoen euro extra uit om de naar schatting resterende 110 nertshouders uiterlijk maart 2021 vervroegd te laten stoppen. Gemiddeld meer dan een miljoen per bedrijf.

 

Van nature is de Amerikaanse nerts – net als de in West-Europa vrijwel uitgestorven Europese nerts (Mustela lutreola) – een semi-aquatische bewoner van moerassen en rivier- en meeroevers van Noord-Amerika. Ze zijn verwant aan marterachtigen als bunzing, hermelijn en wezel, maar hebben kleine zwemvliezen tussen de tenen en eten ook regelmatig vis, kreeft en kikkers. De Amerikaanse nerts is begin 1900 door pelsdierfokkers naar Europa gehaald. Hij dankt de wetenschappelijke soortsaanduiding aan de Franse benaming voor nerts: vison . Oorspronkelijk was deze nerts nog braaf ondergebracht in martergeslacht Mustela, afgeleid van de Latijnse aanduiding voor wezel. Tot Russische taxonomen vanwege het afwijkende chromosoompatroon en een penisbotje voor deze nieuwkomer het geslacht Neovison in het leven riepen.

 

Op basis van dna-onderzoek is nu het eerder afgedankte synoniem Mustela vison weer in opmars. Met mogelijk ook consequenties voor de nauw verwante zeemink (Neovison macrodon). Deze ooit langs de Noord-Amerikaanse kust levende nertssoort, was zo geliefd onder pelsjagers en bonthandelaren dat hij eind 19de eeuw al uitstierf en een leven in kooien bespaard is gebleven.