Te vroeg geboren baby’s ervaren nog jaren later effecten van antibioticakuren.

Prematuur geboren baby’s die antibiotica krijgen ervaren de negatieve effecten daarvan op hun darmmicrobioom nog jaren later, zoals een hogere kans op het dragen van meer antibioticaresistente bacteriën in de darmen. Dit schrijven Amerikaanse onderzoekers 9 september in Nature Microbiology.

 

Infecties
‘Extreem vroeggeboren kinderen zijn erg vatbaar voor infecties, en ontvangen daarom vaak veel antibiotica vanaf zeer jonge leeftijd. In Amerika krijgt gemiddeld 87 procent van de prematuren antibiotica binnen de eerste drie dagen na de geboorte,’ zegt Andrew Gasparrini, eerste auteur van de studie. ‘Onze onderzoeksgroep heeft eerder al aangetoond dat het microbioom van prematuren meteen verandert als gevolg van een antibioticakuur. Ons doel met deze studie was onderzoeken hoe lang deze gevolgen nog zichtbaar zijn.’ Dit deden Gasparrini en collega’s door 437 poepsamples van 41 te vroeg geboren en 17 op tijd geboren baby’s te analyseren. Van de premature baby’s had een kwart één antibioticakuur gekregen, en de rest gemiddeld acht kuren. De op tijd geboren baby’s waren niet met antibiotica behandeld.

 

Poepsamples
Zo ontdekte de groep dat de met meerdere antibioticakuren behandelde prematuren meer antibioticaresistente bacteriën in hun darmmicrobioom hadden dan eenmalig en niet behandelde baby’s. Op de baby’s zelf heeft deze aanwezigheid doorgaans geen negatief effect, aangezien de resistente bacteriën in de darm blijven. Maar wanneer ze de kans krijgen om te migreren naar het bloed, de urinewegen of andere delen van het lichaam, kunnen ze moeilijk te behandelen infecties veroorzaken. Bovendien bleek uit kweken van poepsamples dat de resistente bacteriesoorten aanwezig in oudere baby’s zich al heel vroeg in hun darmen hadden gevestigd. Zodra ze door de antibiotica dus kans zagen zich in het microbioom te vestigen, gingen ze niet meer weg. Gasparrini: ‘We waren erg verrast over hoe langdurig de microbioomrespons was op het vroege antibioticagebruik. Zelfs maanden na ontslag uit het ziekenhuis konden we hier nog verschillen zien tussen de prematuren en op tijd geboren baby’s.’

 

Als gevolg van de resultaten zweert een neonatoloog uit de onderzoeksgroep nu al veel terughoudender te worden met het voorschrijven van antibiotica. Gasparrini wil nu gaan bestuderen hoe het micriobioom zich later in de kindertijd ontwikkelt.