Zelfs de 'primitieve' rivierprik beschikt al over een soort hersenschors. Foto: Grillner Lab

 

 

Het menselijk brein blijkt opnieuw minder superieur dan gedacht. De cortex, die onder andere verantwoordelijk is voor complexe functies als geheugen, taal en emoties, is niet pas geëvolueerd bij ingewikkelde organismen als zoogdieren, om uiteindelijk uit te monden tot het kroonstuk van breinevolutie in de mens. Nee, het basisplan voor het menselijk brein was 500 miljoen jaar geleden al gesmeed, toen de eerste prikken van de stamboom aftakten (Nature Ecology & Evolution, 16 maart). Zweedse neurowetenschappers laten met neurofysiologische en histochemische analyses namelijk zien dat rivierprikken (Lampetra fluviatilis) ook een soort cortex hebben, inclusief aanwijsbare visuele en motorische gebieden. (AK)